CÁC ĐỀ TÀI - ĐỀ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ 

 1. Dự án hợp tác với Hà lan trong các lĩnh vực: Vật lý nhiệt độ thấp, Vật lý đại cương, Hoá học hữu cơ, Hoá phân tích, Di truyền, Toán ứng dụng. 
 2. Dự án đào tạo công nghệ thông tin (hợp tác với chính phủ Nhật bản); 
 3. Dự án hợp tác với Shimadzu Nhật bản; 
 4. Dự án bảo vệ sinh thái vườn quốc gia Bến En (hợp tác với Nhật bản) 
 5. Dự án Tường Đại học hạt nhân về khoa học và công nghệ môi trường (với chính phủ Nhật Bản). 
 6. Dự án hóa công nghệ môi trường (hợp tác với Thuỵ sỹ) ; 
 7. Dự án xây dựng năng lực Quản lý môi trường (hợp tác với EU và Bỉ ); 
 8. Dự án Cố định Nitơ vùng rễ lúa (hợp tác ACIAR, Úc); 
 9. Dự án nghiên cứu và phổ biến cây trồng đa dụng (hợp tác ACIAR, Úc); 
 10. Dự án về nghiên cứu và ứng dụng phân vi sinh phục vụ nông nghiệp không gây ô nhiễm môi trường (hợp tác với ACIAR, Úc) 
 11. Dự án đánh giá chất lượng nước bằng sinh vật chỉ thị (hợp tác vớiQuỹ sáng tạo Darwin, Anh) 
 12. Dự án đào tạo trong lĩnh vực khí hậu, khí tượng (hợp tác với CHLB Đức) 
 13. Dự án hợp tác với AUPELF UREF trong lĩnh vực hóa học. 
 14. Dự án về Khoa học Công nghệ môi trường JSPS ( với Nhật Bản) 
 15. Dự án đồng bằng sông Hồng (với Hà Lan) 
 16. Dự án về viễn thám GIS (với Canada) 
 17. Dự án địa lý dân cư và làng truyền thống Việt Nam (với Nhật bản) 
 18. Dự án nghiên cứu ô nhiễm môi trường Hà nội do SIDA Thụy điển tài trợ (với Viện công nghệ châu Á - AIT) 
 19. Dự án nghiên cứu vật liệu từ (với Mỹ) 
 20. Building University-Industry Learning and Development through Innovation and Technology (BUILD-IT).
 21. Chương trình Đào tạo tại chỗ về Hóa học phân tích (On-site Education Program on Analytical Chemistry (OEPAC))
 22. Rohan - Rostock - Hà Nội.
 23. ViWaT.
 24. VLIRous/ARES
 • Website cựu sinh viên