Những lưu ý quan trọng cho thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên KHTN năm 2022

1. Thời gian thí sinh làm thủ tục và tham gia dự kỳ thi: ngày Chủ nhật (05/6/2022) và ngày thứ Hai (06/6/2022).

Sáng 05/6 (7h30): + Làm thủ tục nhận thẻ dự thi và Thi môn Ngữ văn cho tất cả thí sinh (120 phút)
Chiều 05/6 (13h30): + Thi môn Toán (vòng 1) cho tất cả thí sinh (120 phút)
Sáng 06/6 (7h30): + Thi môn Sinh cho thí sinh thi vào chuyên Sinh học (150 phút)

+ Thi môn Toán (vòng 2) cho thí sinh thi vào chuyên Toán học (150 phút) và chuyên Tin học (150 phút)

 Chiều 06/6 (13h30): +Thi môn Hóa cho thí sinh thi vào chuyên Hóa học (150 phút)
+ Thi môn Vật lý cho thí sinh thi vào chuyên Vật lý (150 phút)

                                    

2. Địa điểm tổ chức thi

 • Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Các điểm thi và phòng thi được bố trí như sau:

Điểm thi

Phòng thi

Số 1: Nhà T3+T4 (334 Nguyễn Trãi)

01 đến 23

Số 2: Tầng 1 nhà T4 + Tầng 1, 2 nhà T5 (334 Nguyễn Trãi)

24 đến 45

Số 3: Tầng 3, 4 nhà T5 (334 Nguyễn Trãi)

46 đến 61

Số 4: Nhà G (336 Nguyễn Trãi)

62 đến 78

2.1. Các phòng thi sáng ngày 06/6 (thi môn Sinh và Toán vòng 2)

 • Môn Sinh: từ phòng 1 đến phòng 13
 • Môn Toán vòng 2: từ phòng 14 đến phòng 61

2.2. Các phòng thi chiều ngày 06/6 (thi môn Hóa và Vật lý)

 • Môn Hóa: từ phòng 01 đến phòng 23
 • Môn Vật lý: từ phòng 24 đến phòng 42

Sơ đồ các Điểm thi và Phòng thi cụ thể xem trong ảnh đính kèm

 

3. Lưu ý dành cho thí sinh và phụ huynh

 • Nhà trường không gửi giấy báo dự thi cho thí sinh. Thông tin tra cứu số báo danh và phòng thi tại: http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn/tra-cuu.html
 • Thẻ dự thi của thí sinh sẽ được phát trong Buổi thi môn Ngữ văn, Thẻ dự thi được bảo quản cẩn thận và sẽ được dùng cho đợt xét tuyển vào lớp 10 chất lượng cao (sẽ thông báo khi có kết quả thi).
 • Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi đã bóc đề thi không được dự thi. Vắng mặt buổi thi môn chung (Ngữ văn và Toán (vòng 1)), không được thi tiếp các buổi sau.
 • Website cựu sinh viên