Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2022

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2022.

  • Xem danh sách trúng tuyển thạc sĩ tại đây.
  • Xem danh sách trúng tuyển tiến sĩ tại đây.

Thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Số điện thoại: 024.35578435, Email: saudaihoc@hus.edu.vn./.

  • Website cựu sinh viên