Giới thiệu chung về cán bộ

Công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Nhà trường. Trường luôn chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn, vững vàng về chính trị. Để đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ, Trường thực hiện tuyển mới vào ngạch giảng viên với những người đã có bằng tiến sĩ; ký hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội với những người có bằng cử nhân hay thạc sĩ có trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Bên cạnh đó, Nhà trường còn tạo cơ chế mời cán bộ khoa học có trình độ cao ở các trường đại học và các viện nghiên cứu về Trường giảng dạy và nghiên cứu. Tạo điều kiện để các nhà giáo nghỉ hưu có trình độ cao tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đại học của Nhà trường. 

Cán bộ của Trường luôn được khuyến khích, tạo điều kiện hết sức cho việc nâng cao trình độ chuyên môn:

Cán bộ được ưu tiên để tập trung hoàn thành luận án tiến sĩ đúng hạn: được dành 100% thời gian cho học tập; có chế độ thưởng cho cán bộ bảo vệ luận án đúng hạn; hỗ trợ 100% học phí cho cán bộ được Trường cử đi đào tạo sau đại học.

Trường thường xuyên tổ chức các lớp học tiếng Anh cho cán bộ trước khi được cử đi học tập chuyên môn ở nước ngoài. Hằng năm, Nhà trường cử hơn 300 lượt cán bộ đi học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, trao đổi khoa học ở nước ngoài. Hiện nay, số cán bộ của Trường đang học tiến sĩ ở nước ngoài là 18 người.

Nhằm sớm hội nhập quốc tế về trình độ nghiên cứu khoa học, hằng năm các nhà khoa học của Trường được cử chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tại Việt Nam và ở các nước khác. Mặc dù nguồn kinh phí hạn hẹp, nhưng từ năm 2008 đến nay, Trường đã có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các nhà khoa học đi dự hội thảo quốc tế, thưởng các tác giả có công trình khoa học được công bố ở các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc tác giả có sản phẩm khoa học có giá trị thực tiễn cao.

Trường còn có nhiều chính sách thu hút những cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn về làm việc tại Trường: Hỗ trợ kinh phí cho các cán bộ có trình độ tiến sĩ trong 1 năm tập sự; Tạo điều kiện để cán bộ trẻ được chủ trì và tham gia đề tài NCKH các cấp, đặc biệt là đề tài NCKH cấp Trường đều do cán bộ trẻ chủ trì.

Công tác quy hoạch và đào tạo-bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo từ cấp Bộ môn đến cấp Trường được thực hiện thường xuyên. Do vậy, năng lực và chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cấp được đảm bảo.

Việc bình xét thi đua và tặng thưởng các danh hiệu nhà giáo được Trường thực hiện nghiêm túc, có tác động tích cực trong việc động viên, khuyến khích nhà giáo. Năm 2008 có 10 Nhà giáo được công nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 31 Nhà giáo được công nhận danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; năm 2010 có 12 Nhà giáo được công nhận danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 37 Nhà giáo được công nhận Nhà giáo ưu tú.

Chất lượng đội ngũ cán bộ của Nhà trường cao nhất cả nước: Số giảng viên có trình độ đào tạo sau đại học chiếm 93%, trong đó trình độ TS trở lên chiếm 80%, số có chức danh giáo sư, phó giáo sư chiếm 34%. Trường phấn đấu đến năm 2020: 100% giảng viên có trình độ Tiến sĩ; 50% có chức danh giáo sư, phó giáo sư (trong đó 10% chức danh giáo sư);  65 - 70% giảng viên có thể giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh.

STT Thông tin chung Giải thích Thời gian ghi nhận Thông tin mới nhất của Trường ĐHKHTN Đơn vị

1

Tổng số cán bộ

Tổng số viên chức và hợp đồng lao động

Tính đến tháng 9/2018

733

Người

2

Tổng số cán bộ cơ hữu

Là cán bộ được tuyển dụng theo quyết định về viên chức, có thời gian công tác dài hạn (Quyết định 70/2014/QĐ-TTg)

Tính đến tháng 9/2018

485

 Người

3

Số cán bộ nghiên cứu và giảng dạy cơ hữu

Không tính cán bộ hành chính

Tính đến tháng 9/2018

430

 Người

4

Số cán bộ nghiên cứu và giảng dạy không phải cơ hữu

Số cán bộ nghiên cứu và giảng dạy đang ký hợp đồng lao động với Trường.

Tính đến tháng 9/2018

 179

 Người

5

Số cán bộ cơ hữu là giáo sư

GS được hội đồng chức danh nhà nước công nhận; GS đang còn tiếp tục giảng dạy, công tác cơ hữu

Tính đến tháng 9/2018

 26

 Người

6

Số cán bộ cơ hữu là phó giáo sư

PGS được hội đồng chức danh nhà nước công nhận; PGS đang còn tiếp tục giảng dạy, công tác cơ hữu

Tính đến tháng 9/2018

 111

 Người

7

Số cán bộ cơ hữu có bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học

 

Tính đến tháng 9/2018

339

 Người

8

Số cán bộ cơ hữu có bằng thạc sĩ

 

Tính đến tháng 9/2018

107

 Người

9

Số cán bộ cơ hữu là phó giáo sư, giáo sư không thuộc diện nêu trên

GS/PGS được nhà trường công nhận; GS/PGS đang công tác tại các trường đại học ở nước ngoài; GS/PGS đã về hưu nhưng vẫn ký hợp đồng giảng dạy

Tính đến tháng 9/2018

 40

Người

Trong đó:

  • 418 cán bộ giảng dạy đại học, 48 giáo viên Trung học phổ thông chuyên.
  • 08 Nhà giáo nhân dân, 32 Nhà giáo ưu tú.
  • Website cựu sinh viên