Liên hệ

Liên hệ văn phòng: TRUNG TÂM ĐỘNG LỰC HỌC THỦY KHÍ MÔI TRƯỜNG

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Địa chỉ: Tầng 1 Nhà chuyên đề, 332 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại/fax: (043) 858 4945

Liên lạc chính: PGS. TS Trần Ngọc Anh

DĐ: (+84)- 915 05 1515; Email: [email protected][email protected]

  • Website cựu sinh viên