Danh hiệu nhà giáo

ẢnhHọ và tênDanh hiệu nhà giáoNămChức danh
Chức vụ
Đơn vị
GS. TSKH. Nguyễn Hữu Việt Hưng Nhà giáo Nhân Dân 2014 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
GS. TS. Nguyễn Quang Báu Nhà giáo Nhân Dân 2017 Trưởng Bộ Môn
Khoa Vật lý
GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa Nhà giáo Ưu tú 2012 Khoa Sinh học
GS. TS. Nguyễn Văn Nội Nhà giáo Ưu tú 2012 Giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Hóa học
PTN Trọng điểm Vật liệu tiên tiến ứng dụng trong Phát triển xanh
GS. TS. Triệu Thị Nguyệt Nhà giáo Ưu tú 2014 Khoa Hóa học
GS. TS. Phan Văn Tân Nhà giáo Ưu tú 2017 Khoa Khí tượng - Thủy văn và Hải dương học
PGS. TS. Phạm Quang Tuấn Nhà giáo Ưu tú 2017 Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng Nhà giáo Ưu tú 2017 Trưởng Phòng
Khoa Địa chất
GS. TS. Phạm Chí Vĩnh Nhà giáo Ưu tú 2020 Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
  • Website cựu sinh viên