Ngày 03/7/2024, ĐHQGHN đã ban hành Thông báo số 3138/TB-ĐHQGHN về việc Thí điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tài chính đối với cán bộ khoa học xuất sắc của ĐHQGHN. Theo đó, mức hỗ trợ cao nhất cho một công bố vượt trội là 150 triệu đồng.

Theo thông báo này, các CBKH có các công bố vượt trội sẽ được hưởng mức hỗ trợ với hệ số gấp từ 1,5 đến 3 lần so với mức hỗ trợ hiện hành đang áp dụng theo Hướng dẫn số 2622/HD-ĐHQGHN đối với bài báo và Hướng dẫn số 2695/HD-ĐHQGHN đối với đơn đăng ký bảo hộ. Cụ thể như sau:

STT

Phân loại công trình

Mức hỗ trợ/01 công trình vượt trội
(đơn vị: đồng)

I

Đối với bài báo

1

Bài báo trên tạp chí khoa học thuộc top 1% tạp chí hàng đầu được phân loại theo nhóm lĩnh vực, ngành hoặc chuyên ngành của Scimago và tương đương

150.000.000

2

Bài báo trên tạp chí khoa học thuộc top 5% tạp chí hàng đầu được phân loại theo nhóm lĩnh vực, ngành hoặc chuyên ngành của Scimago và tương đương

80.000.000

3

Bài báo trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của WoS hoặc Scopus và được Scimago xếp hạng Q1 và tương đương

50.000.000

4

Bài báo trên tạp chí khoa học thuộc danh mục cơ sở dữ liệu của WoS hoặc Scopus và được Scimago xếp hạng Q2 và tương đương

30.000.000

II

Đối với đơn đăng ký bảo hộ

1

Đơn đăng ký bảo hộ bằng độc quyền sáng chế được tổ chức quốc tế chấp nhận đơn hợp lệ

90.000.000

2

Đơn đăng ký bảo hộ bằng độc quyền sáng chế do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chấp nhận đơn hợp lệ

45.000.000

3

Đơn đăng ký bảo hộ bằng độc quyền giải pháp hữu ích được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chấp nhận đơn hợp lệ

22.500.000

Các công trình khác vẫn được hỗ trợ theo quy định tại Hướng dẫn số 2622/HD-ĐHQGHN và Hướng dẫn số 2695/HD-ĐHQGHN.

Ngoài ra, CBKH có nhu cầu sẽ được thực hiện tạm ứng trực tiếp tại Quỹ Phát triển KHCN-ĐHQGHN. Trước đó, CBKH đăng ký trước công trình công bố (dự kiến) thông qua kênh CLB Nhà Khoa học ĐHQGHN (VSL). Thời gian đăng ký linh động, đảm bảo đăng ký trước ngày 31/12/2024 và được xét thực hiện tạm ứng tối đa trong vòng 30 ngày.

Đây là mức hỗ trợ cao nhất mà ĐHQGHN áp dụng. Chính sách tập trung vào các công trình công bố đỉnh cao, áp dụng đối với Bài báo từ Q2 trở lên đã được công bố và áp dụng đối với Đơn đăng ký bảo hộ đã được chấp nhận hợp lệ trong khoảng thời gian từ ngày 01/1/2024 đến ngày 31/03/2025. Quy trình thực hiện được rút gọn, giảm thiểu thủ tục hành chính và tạo điều kiện tối đa đối với CBKH.

Hiện chính sách được thí điểm áp dụng đối với CBKH cơ hữu tại HUS, UPM, VJU, SIS và các Viện Nghiên cứu đáp ứng tiêu chí cơ bản: CBKH là tác giả đứng đầu/tác giả liên hệ  của ít nhất 04 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí khoa học thuộc nhóm Q1, Q2 theo Scimago và tương đương , được chỉ mục trong cơ sở dữ liệu Scopus và/hoặc cơ sở dữ liệu Web of Science - WoS Hoặc CBKH là tác giả chính của ít nhất 02 bằng độc quyền/đơn đăng ký được chấp nhận hợp lệ đối với bằng độc quyền sáng chế hoặc ít nhất 03 đơn đăng ký được chấp nhận hợp lệ đối với bằng độc quyền giải pháp hữu ích (sau đây gọi là “đơn đăng ký bảo hộ”) do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc quốc tế cấp.

Đối với các đơn vị không thuộc phạm vi áp dụng, ĐHQGHN khuyến khích sử dụng kinh phí từ Quỹ KHCN theo quy định của Nghị định số 109/2022/NĐ-CP và nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị để thực hiện chính sách thí điểm này. Đồng thời, ĐHQGHN vẫn thực hiện hỗ trợ đối với CBKH của tất cả các đơn vị theo Hướng dẫn số 2622 và Hướng dẫn số 2695.

Để thực hiện Chiến lược phát triển ĐHQGHN đến năm 2030 trở thành đại học xếp hạng TOP 500 thế giới, gia tăng các chỉ số KH&CN và Đổi mới sáng tạo là hết sức quan trọng. ĐHQGHN kỳ vọng với những điểm mới của chính sách này sẽ hỗ trợ thiết thực, góp phần tạo động lực cho CBKH phát huy số lượng và đồng thời đảm bảo chất lượng công bố khoa học. Thông qua chính sách thí điểm này sẽ là cơ sở đánh giá việc xác định một trong các tiêu chí CBKH xuất sắc hiện ĐHQGHN đang xây dựng.

Thông tin chi tiết tại đây.

Đăng ký tham gia chính sách tại đây.

Theo VNU.