Phó Giáo sư

ẢnhHọ và tênNăm phongChức danh/Chức vụĐơn vị
PGS. TS. Trần Văn Tuấn 2021 Trưởng phòng Thí nghiệm
Trưởng Bộ Môn
Khoa Sinh học
PTN Trọng điểm Enzym&Protein
PGS. TS. Trần Thanh Tuấn 2021 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Tài Tuệ 2021 Phó Trưởng Khoa
Giám đốc Phòng thí nghiệm
Khoa Địa chất
PGS. TS. Đào Phương Bắc 2022 Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Trần Hải Đức 2022 Khoa Vật lý
PGS. TS. Phạm Tiến Đức 2022 Phó Trưởng Phòng
Phòng Đào tạo
Khoa Hóa học
PGS. TS. Trịnh Viết Dược 2022 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Phạm Thị Thu Hà 2022 Trưởng Bộ Môn
Khoa Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Văn Hà 2022 Phó Trưởng Phòng
Phòng Hợp tác và Phát triển
PGS. TS. Phạm Nguyên Hải 2022 Khoa Vật lý
PGS. TS. Đỗ Thị Việt Hương 2022 Phó Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Hóa học
PGS. TS. Phan Thị Tuyết Mai 2022 Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Thành Nam 2022 Phó Trưởng Khoa
Giám đốc Bảo tàng
Khoa Sinh học
PGS. TS. Lê Hồng Phương 2022 Trưởng phòng Thí nghiệm
Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Tạ Công Sơn 2022 Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Vũ Thị Thu 2022 Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Thư 2022 Phó Trưởng Bộ Môn
Khoa Hóa học
PGS. TS. Trương Thanh Tú 2022 Khoa Hóa học
PGS. TS. Đỗ Văn Đăng 2023 Khoa Hóa học
PGS. TS. Đào Quang Duy 2023 Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên