Lịch sử phát triển

     Trung tâm Nano và Năng lượng trực thuộc ĐHQGHN được thành lập theo Quyết định số 3636/QĐ-TCCB ngày 07/12/2011 của Giám đốc ĐHQGHN. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nano và Năng lượng trực thuộc ĐHQGHN được Giám đốc ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 1368/QĐ-TCCB ngày 25/4/2012. Ngày 31/10/2012 Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1060 cho Trung tâm. 
     Ngày 24/9/2013 Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN ra Quyết định số 4155/QĐ-TCCB về việc thành lập Trung tâm Nano và Năng lượng trực thuộc Trường ĐHKHTN. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nano và Năng lượng trực thuộc Trường ĐHKHTN được Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN ban hành kèm theo Quyết định số 4389/QĐ-TCCB ngày 09/10/2013.
     Ngày 22/10/2013 Giám đốc ĐHQGHN ra Quyết định số 3800/QĐ-ĐHQGHN về việc điều chuyển nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, hoạt động khoa học công nghệ, tài chính, tài sản, trang thiết bị và các nguồn lực khác của Trung tâm Nano và Năng lượng trực thuộc ĐHQGHN sang Trường ĐHKHTN.
     Ngày 01/11/2013 Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-1060 cho Trung tâm Nano và Năng lượng trực thuộc Trường ĐHKHTN. 
Các đối tác hợp tác
Trong nước
- Trung tâm Khoa học Vật liệu, Khoa Vật lý, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
- Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzyme và Protein - Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
- Trung tâm CETASD, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
- Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN
- Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN
- Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
- Viện Công nghệ Nano, ĐHQG Tp. HCM
- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
- Trường Đại học Phenikaa
- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
- Viện Khoa học Vật liệu, Viện HLKH&CN Việt Nam.
Quốc tế
- Đại học Tổng hợp Osaka, Nhật Bản
- Đại học Tổng hợp Eotvos Lorand, Budapest, Hungary
- Trường Vật lý và Thiên văn, Đại học Nottingham, Vương quốc Anh
- Viện Néel, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp, Grenoble, Pháp
- Đại học Queensland, Australia
- Viện Năng lượng tiên tiến (Institute of Advanced Energy), Đại học Tổng hợp Kyoto, Nhật Bản
- Đại học Northeastern, Mỹ
- Viện nghiên cứu Forschungszentrum Juelich, CHLB Đức
- Đại học South Florida, Mỹ
- Đại học Lille, Pháp.

Ban Giám đốc
Trung tâm Nano và Năng lượng trực thuộc ĐHQGHN:
- Từ 12/2011 đến 09/2013: 
Giám đốc: GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương
Phó Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải
Phó Giám đốc: PGS.TS. Phạm Đức Thắng
Trung tâm Nano và Năng lượng trực thuộc Trường ĐHKHTN:
- Từ 09/2013 đến 02/2020:
Giám đốc: GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương
- Từ 02/2020 đến 05/2021:

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nam

- Từ 06/2021 đến nay:

Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nam 


  • Website cựu sinh viên