Đề tài, dự án

STT

Tên và mã số của đề tài / dự án

Chủ nhiệm đề tài / dự án

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện (từ năm đến năm)

1

Nghiên cứu chế tạo và các tính chất của vật liệu từ cấu trúc nano trên cơ sở kim loại chuyển tiếp.
M
ã số: 103.02.72.09

GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

Quỹ NAFOSTED

2009-2012

2

Chế tạo vật liệu đa chức năng nano phân tán trên nền than hoạt tính và ứng dụng trong xử lí môi trường. Mã số: QGTĐ.10.29

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải

ĐHQGHN

2010-2012

3

Chế tạo, chức năng hoá, nghiên cứu tính chất và thử nghiệm ứng dụng các hạt nano từ tính và kim loại quý nhằm chẩn đoán trong y-sinh học.
M
ã số: 2/2010/HD-NCCBƯD

GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

Đề tài NCCB định hướng ứng dụng, cấp Nhà nước

2010-2013

4

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liện nano CaAl4O7:Sm3+

Mã số: NEC-13-01

ThS. Nguyễn Thị Nhung

Trung tâm Nano và Năng lượng trực thuộc ĐHQGHN

2013

5

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu nano NiAl2O4
Mã số: NEC-13-02

 

ThS. Nguyễn Minh Hiếu

Trung tâm Nano và Năng lượng trực thuộc ĐHQGHN

2013

6

Nghiên cứu, chế tạo cảm biến ADN trên cơ sở màng kim loại xốp có cấu trúc nano nhằm ứng dụng trong y sinh học. Mã số: QGTĐ.12.01

GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

ĐHQGHN

2012-2015

7

Chế tạo và nghiên cứu tính chất từ của các hạt nano trên nền Fe và Co. Mã số: 103.02-2013.61.

GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

Quỹ NAFOSTED

2014-2017

8

Nghiên cứu ứng dụng các hạt nano vàng trong chế tạo cảm biến sinh học xác định nồng độ của virus gây bệnh với độ nhạy cao. Mã số: 103.01-2011.59

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải

Quỹ NAFOSTED

2012-2015

9

Nghiên cứu mô phỏng tương tác tĩnh điện mạnh của phân tử AND trong vi rút khi có mặt các phản ion đa hóa trị.
Mã số: 103.02-2012.75.

TS. Nguyễn Thế Toàn

Quỹ NAFOSTED

2013-2015

10

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng NB:TiO2 (TNO) cho cửa sổ thông minh: Cách nhiệt bằng phản xạ tia hồng ngoại.
Mã số: QG.14.23

TS. Hoàng Ngọc Lam Hương

ĐHQGHN

2014-2016

11

Nghiên cứu chế tạo màng mỏng dạng delafossite CuFeO2 bằng phương pháp phún xạ nhằm ứng dụng chế tạo pin năng lượng mặt trời.
M
ã số: QG.14.24

TS. Nguyễn Trần Thuật

ĐHQGHN

2014-2016

12

Giải pháp tiết kiệm năng lượng: nghiên cứu chế tạo màng mỏng dẫn điện trong suốt TiO2 pha tạp ứng dụng cho cửa sổ kính nhằm chống nóng và chống bẩn. Mã số: 103.2-2014.78

 

TS. Hoàng Ngọc Lam Hương

Quỹ NAFOSTED

2015-2018

13

Nghiên cứu chế tạo vật liệu perovskite vô cơ - hữu cơ ứng dụng cho lớp hấp thụ của pin mặt trời tiếp giáp dị thể. Mã số: 103.02-2014.81

 

TS. Nguyễn Trần Thuật

Quỹ NAFOSTED

2015-2018

14

Khảo sát và chế tạo thiết bị chuyển hóa điện năng từ vật liệu áp điện dựa trên cấu trúc vi cơ điện (MEMS).  Mã số 103.02-2015.81

TS. Đặng Văn Sơn

Quỹ NAFOSTED

2015-2018

15

Nghiên cứu chế tạo các thiết bị làm lạnh kích thước micro mét dựa trên hiệu ứng nhiệt điện. Mã số 103.02-2015.79

TS. Nguyễn Quốc Hưng

Quỹ NAFOSTED

2015-2018

16

Nghiên cứu lực kháng từ của các hạt nano có cấu trúc L10.”, mã số 103.02-2017.334

GS.TSKH. Nguyn Hoàng Lương

Quỹ NAFOSTED

2018 - 2021

17

“Nghiên cứu phát triển chip sinh học đếm tế bào lympho T CD4+ để đánh giá mức độ suy giảm miễn dịch sử dụng công nghệ nano và hệ vi lưu”, ĐTĐL.CN-02/18

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nam

Đề tài độc lập cấp Nhà nước

2019-2022

18

Dự án nghiên cứu ứng dụng số DA106_14062019: “Nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo cảm biến ảnh hồng ngoại nhiệt ứng dụng trong an ninh quốc phòng và dân dụng”

PGS.TS.Nguyễn Trần Thuật 


Quỹ VinTech Fund.

2019-2022

19

Nghiên cứu phát triển vi buồng cộng hưởng perovskite hai chiều cho vật lý polariton tại nhiệt độ phòng và các ứng dụng cao cấp tiềm năng

PGS.TS.Nguyễn Trần Thuật

Quỹ NAFOSTED

2020-2023

20

“Nghiên cứu giải thuật lượng tử và phép đo lượng tử sử dụng các nền tảng tính toán đám mây” mã số QG 20.17

TS. Nguyễn Quốc Hưng

ĐHQGHN

2020-2022

21

mã số: TN20.19 “Nghiên cứu chế tạo phâ nano tích hợp chứa nano bạc và nano sắt, sử dụng hợp chất hữu cơ ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao”.

ThS. Nguyễn Minh Hiếu

ĐHKHTN

2020-2021

22

mã số TN.20.18 “Nghiên cứu quy trình xác định nồng độ nhóm chức Carboxyl tự do trên bề mặt các hạt nano oxit từ nhằm ứng dụng trong y sinh”

ThS. Phi Thị Hương

ĐHKHTN

2020-2021

  • Website cựu sinh viên