Đề tài, dự án

     Bộ môn đã và đang đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, tập trung phát triển một số hướng nghiên cứu có tính ứng dụng và nhu cầu xã hội cao về Địa kỹ thuật công trình và  môi trường đô thị, các khu công nghiệp, các khu vực có điều kiện tự nhiên phức tạp, các đới ven bờ, các khu di tích – danh thắng trong bối cảnh biến đổi khí hậu,  monitoring và cơ sở dữ liệu thường trực phục vụ  phát triển bền vững các hệ thống Địa – kỹ thuật, phòng chống,  giảm thiểu tai biến, công nghệ mới trong Quan trắc, phân tích dữ liệu lớn trong Địa kỹ thuật  công trình và môi trường.
     Bộ môn đã  chủ trì và tham gia thực hiện 05 đề tài hợp tác quốc tế; 03 đề tài cấp Nhà nước; 12 đề tài cấp Bộ, cấp Tp. Hà Nội, cấp Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản của Quỹ Nafosted. Tất cả các đề tài đều có ý nghĩa khoa học và thực tế cao, ví dụ:
-Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để khắc phục hiện tượng bồi lấp cửa ra vào khu neo trú bão của tàu thuyền - Áp dụng cho cửa Tam Quan, Bình Định. Đề tài cấp Nhà nước giải quyết vấn đề cấp bách của địa phương. 2012 – 2014. Chủ trì. PGS.TS Đỗ Minh Đức
- Nghiên cứu dự báo nguy cơ tai biến trượt lở mái dốc dọc các tuyến giao thông trọng điểm miền núi tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp ứng phó. Đề tài độc lấp cấp Nhà nước, mã số ĐTĐL.CN- 23/17. 2017 – 2020. Chủ trì. PGS.TS Đỗ Minh Đức
- Chương trình “Tăng cường năng lực giảm thiểu và thích ứng với địa tai biến liên quan đến môi trường và phát triển năng lượng ở Việt Nam” (VINOGEO), SRV – 07/056 ký kết giữa ĐHQGHN và Đại sứ quán Na Uy. Pha 1 (2010 – 2012) , Pha 2 (2012 – 2013), pha 3 (2014 – 2015), bổ sung (2016 – 2017). Chủ trì GS.TS Mai Trọng Nhuận.
- Nghiên cứu xây dựng mô hình đô thị ven biển Việt Nam có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Mã số BĐKH 32. Đề tài cấp nhà nước. 2013 – 2015 . Chủ trì GS.TS Mai Trọng Nhuận
- Nghiên cứu định hướng quy hoạch, quản lý sử dụng và khai thác không gian ngầm đô thị Hà  Nội. Mã số TC-ĐT/05-06-02. Đề tài cấp Tp. Hà Nội. 2010 – 2013. Chủ trì PGS.TSKH Trần Mạnh Liểu
- Chuẩn hóa các kết quả nghiên cứu về Địa kỹ thuật – Môi trường Tp. Hà Nội phục vụ công tác quản lý tài nguyên, quy hoạch, xây dựng và sử dụng đất hiệu quả, bền vững. Mã số: 01C – 04. Đề tài cấp Tp. Hà Nội. 2016 – 2018. Chủ trì PGS.TSKH Trần Mạnh Liểu
Và rất nhiều các đề tài khác

  • Website cựu sinh viên