Ban giám đốc

Ban Giám đốc

PGS.TS. Nguyễn Tài Tuệ - Giám đốc

Cán bộ 

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

TS. Lưu Việt Dũng

TS. Nguyễn Thị Hải

TS. Tạ Thị Hoài

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà

TS. Trần Đăng Quy


Hội đồng khoa học

Hội đồng khoa học và đào tạo của phòng thí nghiệm trọng điểm (PTNTĐ) với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước có vai trò tư vấn về chiến lược phát triển, đổi mới công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công công nghệ. Danh sách thành viên Hội đồng khoa học và đào tạo của PTNTĐ như sau:

1. GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Chủ tịch hội đồng

2. PGS.TS. Đinh Xuân Thành - Trưởng Khoa Địa chất - Phó chủ tịch hội đồng

3. TS. Lưu Việt Dũng - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Thư ký hội đồng

4. PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

5. PGS.TS. Đỗ Minh Đức - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

6. PGS.TS. Hoàng Thị Minh Thảo - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

7. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

8. PGS.TS. Vũ Văn Tích - Trưởng Ban Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc Gia, Hà Nội

9. TS. Nguyễn Thùy Dương - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

10. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Hà - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

11. TS. Trần Đăng Quy - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

12. TS. Nguyễn Tài Tuệ - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

13. TS. Nguyễn Thành Nam - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

14. GS.TS. Trần Hồng Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn

15. TS. Vũ Trường Sơn - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo

16. TS. Hoàng Văn Thức - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường

17. TS. Tăng Thế Cường - Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu

18. GS.TS. Kazuhiro Takeuchi - Đại học Tokyo, Nhật Bản

19. GS.TS. Christopher Justice - Đại học Maryland, Hoa Kỳ

20. GS.TS. Katsuaki Koike - Đại học Kyoto, Nhật Bản

21. GS.TS. Hiroyasu Ohtsu - Đại học Kyoto, Nhật Bản

22. GS.TS. Masayuki Sakakibara - Đại học Ehime, Nhật Bản

23. GS.TS. Koji Omori - Đại học Ehime, Nhật Bản

Đề tài, dự án

1. Đề tài dự án đã và đang chủ trì

TT

Tên nhiệm vụ

Cấp nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

1

 Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh nhằm đề xuất giải pháp, mô hình phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu”. Mã số BĐKH. 39/16-20

 Nhà nước

2018-2020

2

Đề tài cấp Bộ Tài nguyên và môi trường “Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn, quy trình đánh giá chất lượng hệ sinh thái vùng biển ven bờ bằng công nghệ tiên tiến phục vụ quản lý tài nguyên và môi trường”, Mã số TNMT.2018.06.16.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

2018-2021

3

Đề tài cấp Bộ TNMT “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy định kỹ thuật đánh giá tác động tích lũy đến môi trường trầm tích, nước và hệ sinh thái môi trường vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp”

TNMT.2021.562.09

2021-2023

 

2. Đề tài và dự án đã và đang tham gia

TT

Tên nhiệm vụ

Cấp nhiệm vụ

Thời gian thực hiện

1

Dự án “Điều tra, đánh giá tổng hợp, xác định khả năng chống chịu, sức tải môi trường và hệ sinh thái các vùng biển ven bờ phục vụ phát triển kinh tế bền vững, chủ động ứng phó sự cố môi trường và thiên tai từ Quảng Ninh - Quảng Ngãi”

Thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030

2021-2023

2

Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu xác lập bộ tiêu chí đánh giá tính bền vững vùng ven biển Việt Nam, thử nghiệm ứng dụng cho vùng điển hình và đề xuất giải pháp nhân rộng”. Mã số BĐKH.23/16-20

Nhà nước

2017-2020

3

Đề tài cấp Nhà nước “Luận cứ khoa học và thực tiễn, đề xuất định hướng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc giai đoạn 2019- 2025”. Mã số: KHCN-TB.27X/13-18

Nhà nước

2018-2019

4

Đề tài QG18.16. Nghiên cứu đánh giá đa lợi ích từ rừng ngập mặn nhằm nâng cao tính bền vững và duy trì sinh kế cộng đồng ở khu vực ven biển, lấy ví dụ huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

ĐHQGHN

2018-2020

5

Đề tài QG.19.01. “Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và tính bền vững của hệ sinh thái rừng ngập mặn khu vực cửa sông Hồng”.

 ĐHQGHN

2019-2021

6

Nghiên cứu, đánh giá vai trò của rừng ngập mặn cần giờ, TP. Hồ Chí Minh trong ứng phó biến đổi khí hậu. Mã số TXTCN 17.02

ĐHQGHN

2017

7

Nghiên cứu vai trò liên kết sinh thái giữa rừng ngập mặn và các loài thủy sinh tại khu vực ven biển vịnh Tiên Yên, Quảng Ninh nhằm nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu”. Mã số TXTCN 18.02

 ĐHQGHN

2018

8

Nghiên cứu xây dựng bộ dữ liệu về đặc trưng điều kiện tự nhiên vùng ven biển Việt Nam phục vụ ứng phó biến đổi khí hậu

Mã số TXTCN 19.02

ĐHQGHN

2019

9

Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động của phát triển khu công nghiệp đến các hệ sinh thái bãi triều ven biển huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Mã số TXTCN 20.06

 ĐHQGHN

2020

10

Nghiên cứu đánh giá tác động của nguồn dinh dưỡng vận chuyển từ lục địa lên hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển cửa sông Hồng

Mã số TXTCN 21.26

ĐHQGHN

2021

 

Công bố khoa học

1. Sách và giáo trình

TT

Tên tác giả

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm

1

Mai Trong Nhuan, Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy

Enhancing resilience to climate change and disasters for sustainable development: case study of Vietnam Coastal Urban Areas

Springer

2017

2

Trần Văn Minh, Trương Minh Hoàng, Võ Tuấn Nhân, Mai Trọng Nhuận, Trần Thục, Phạm Hữu Duệ, Nguyễn Đức Tân, Nguyễn Quang Hùng, Lê Như Quân, Nguyễn Thị Mai Trinh, Nguyễn Văn Tình

Ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Nhà xuất bản Thanh Niên

2017

3

Do Minh Duc, Mai Trong Nhuan, Tran Dang Quy, Tran Manh Lieu

Landslide vulnerability assessment: a case study of Backan Town, Northeast Vietnam. Landslide Dynamics: ISDR-ICL Landslide Interactive Teaching

Springer

2018

4

Hirotaka Matsuda, Makiko Sekiyama, Kazuaki Tsuchiya, Chiahsin Chen, Eri Aoki, Rimbawan Rimbawan và Tai Tue Nguyen

Framing food security and poverty alleviation, framing in sustainability science.

 

Springer, pp. 153-171.

2020

5

Nguyễn Tuấn Anh, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ và nnk

Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và hoạt động nhân sinh ở khu vực ven sông Hậu

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

2020

6

Mai Trọng Nhuận, Trần Mạnh Liểu, Nguyễn Tài Tuệ, Trần Đăng Quy, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Thị Nhâm

Mô hình đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

2020

7

Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Trần Đăng Quy

Địa chất môi trường với phát triển bền vững Việt Nam: Công nghệ địa môi trường cho bảo vệ môi trường vùng khai thác và chế biến khoáng sản

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

2020

8

Mai Trọng Nhuận và nnk

Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

2021

9

Nguyễn Tài Tuệ, Lưu Việt Dũng

Mô hình hóa các hệ thống Trái Đất

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

2022

2. Bài báo Quốc tế

TT

Tên tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí

Năm

Chất lượng tạp chí (Q1/Q4)

1.              

Nguyen Thi Thu Ha, Katsuaki Koike, Mai Trong Nhuan, Bui Dinh Canh, Nguyen Thien Phuong Thao, Michael Parsons

Landsat 8/OLI Two Bands Ratio Algorithm for Chlorophyll-A concentration mapping in hypertrophic waters: an application to west lake in Hanoi (Vietnam)

IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing (2017). (ISI)

2017

Q1

2.              

Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thien Phuong Thao, Mai Trong Nhuan, Katsuaki Koike.

Selecting the Best Band Ratio to Estimate Chlorophyll-a Concentration in a Tropical Freshwater Lake Using Sentinel 2A Images from a Case Study of Lake Ba Be (Northern Vietnam)

ISPRS International Journal of Geo-Information 6.9 (2017): 290 (ISI)

2017

Q1

3.              

Mai Trong Nhuan, Nguyen Thi Hoang Ha, Ta Thi Hoai, Tran Dang Quy

A review on the geoenvironmental and geoecological integrated technology for environmental remediation in Vietnam: approaches, contributions, challenges and perspectives.

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Vol. 71. No. 1. 2017 (ISI)

2017

SCOPUS

4.              

Le Quang Dung, Tanaka Kentaro, Luu Viet Dung, Siau Yin Fui, Lachs Liam, Kadir Siti TafzilMeriam Sheikh Abdul, Sano Yuji, Shirai Kotaro,

Biomagnification of total mercury in the mangrove lagoon foodweb in east coast of Peninsula, Malaysia.

Regional Studies in Marine Science, 16: 49-55.

2017

Q2

5.              

Pham Van Hieu, Luu Viet Dung, Nguyen Tai Tue, Koji Omori

Will restored mangrove forests enhance sediment organic carbon and ecosystem carbon storage?

Regional Studies in Marine Science, 14: 43-52.

2017

Q2

6.              

Quang Dung Le, Nurhanan Atiq Haron, Kentaro Tanaka, Akizumi Ishida, Yuji Sano, Luu Viet Dung, Kotaro Shirai

Quantitative contribution of primary food sources for a mangrove food web in Setiu lagoon from East coast of Peninsular Malaysia, stable isotopic (δ13C and δ15N) approach

Regional Studies in Marine Science, 9, 174-179

 

2017

Q2

7.              

Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan, Luu Viet Dung, Nguyen Dinh Thai

 

Tracing carbon transfer and assimilation by invertebrates and fish across a tropical mangrove ecosystem using stable isotopes

Marine Ecology, 38(5) e12460

2017

Q2

8.              

Nguyen Thi Thu Ha, Mai Trong Nhuan, Dinh Ngo-Thi, Nguyen Thien Phuong Thao

Drought disaster in the Central Highlands of Vietnam: Relationship between land-use change and drought impact

Global Summit of Research Institutes for Disaster Risk Reduction, 241-250

2017

9.              

Nguyen Tai Tue, Luu Viet Dung, Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan, Nguyen Dinh Thai.

Sedimentary composition and organic carbon sources in mangrove forests along the coast of northeast Vietnam.

Regional Studies in Marine Science 17, p. 87-94 (2018)

2018

Q2

10.           

Pham Quang Vinh, Nguyen Thi Thu Ha, Nima Pahlevan, La Thi Oanh, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Ngoc Thang (2018).

Using Landsat-8 Images for quantifying suspended sediment concentration in Red River (Northern Vietnam)

Remote Sensing,

2018

Q1

11.           

Bui Thi Kim Anh, Nguyen Ngoc Minh, Nguyen Thi Hoang Ha, Dang Dinh Kim, Nguyen Trung Kien, Nguyen Quang Trung, Tran Thien Cuong, Luu Thai Danh

field survey and comparative study of pteris vittataand pityrogramma calomelanos grown on arsenic contaminated lands with different soil pH

 

Bulletin of environmental contamination and toxicology, 100(5), 720-726

 

2018

Q2

12.           

Nguyen Tai Tue, Dang Minh Quan, Pham Thao Nguyen, Luu Viet Dung, Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan.

Holocene environmental changes in Red River delta, Vietnam as inferred from the stable carbon isotopes and C/N ratios

J Earth Syst Sci (2019) 128: 15

2019

Q2

13.           

Pham Quang Vinh, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Ngoc Thang, LT Oanh, NTP Thao

Developing algorithm for estimating chlorophyll-a concentration in the Thac Ba Reservoir surface water using Landsat 8 Imagery

Earth Sci, 41, 10-20

 

2019

14.           

Dinh Ngo Thi, Nguyen Thi Thu Ha, Quy Tran Dang, Katsuaki Koike and Nhuan Mai Trong

Effective band ratio of landsat 8 images based on VNIR-SWIR reflectance spectra of topsoils for soil moisture mapping in a tropical region.

Remote Sensing, 11(6): 716

2019

Q1

15.           

Khai M. Nguyen, Bien Quoc Nguyen, Hai Thi Nguyen and Ha Thi Hoang Nguyen

Adsorption of arsenic and heavy metals from solutions by unmodified iron-ore sludge

Appl. Sci. 2019, 9(4), 619

2019

Q2

16.          

Toshifumi Mukunoki, Ta Thi Hoai, Daisuke Fukushima, Teppei Komiya, Takayuki Shimaoka

Physical and mechanical properties of municipal solid waste incineration residues with cement and coal fly ash using X-ray Computed Tomography scanners.

Frontiers of Structural and Civil Engineering. 13(3) 640-652

2019

Q1

17.           

Nguyen Thi Hoang Ha, Masayuki Sakakibara, Nguyen Ngoc Minh, Mai Trong Nhuan, Nguyen Thanh Vinh

Effect of dissolved silicon on the removal of heavy metals from aqueous solution by aquatic macrophyte Eleocharis acicularis.

Water 2019, 11(5), 940

2019

Q2

18.           

Chu Thi Thai Ha, Vu Van Tu, Nguyen Kieu Bang Tam, Nguyen Thi Hoang Ha.

Accumulation of arsenic and heavy metals in native and cultivated plant species in a lead recycling area in Vietnam.

Minerals 2019, 9(2), 132

2019

Q2

19.           

Nguyen Quoc Bien, Nguyen Thi Hoang Ha

Adsorption of arsenic and heavy metals from solutions by modified iron ore sludge. Vietnam

Journal of Earth Sciences 41(3), 259-271

2019

20.           

Ha TH Nguyen, Bien Q Nguyen, Thuy T Duong, Anh TK Bui, Hang TA Nguyen, Ha T Cao, Nhuan T Mai, Khai M Nguyen, Thuy T Pham, Kyoung-Woong Kim

Pilot-scale removal of arsenic and heavy metals from mining wastewater using adsorption combined with constructed wetland

 

Minerals 9(6), 379

 

2019

Q2

21.           

TAH Nguyen, HH Ngo, WS Guo, TQ Pham, TH Cao, THH Nguyen

 

Applicability of zirconium loaded okara in the removal and recovery of phosphorus from municipal wastewater

 

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 166(1) 012004

2019

SCOPUS

22.           

Nguyen Thi Hoang Ha, Nguyen Thi Ha, Tran Thi Huyen Nga, Nguyen Ngoc Minh, Bui Thi Kim Anh, Nguyen Thi An Hang, Nguyen Anh Duc, Mai Trong Nhuan, Kyoung-Woong Kim

 

Uptake of arsenic and heavy metals by native plants growing near Nui Phao multi-metal mine, northern Vietnam

 

Applied Geochemistry

108, 104368

2019

Q1

23.           

TT Hue, VT Hien, NTH Ha, NTA Hang

Water quality in Thanh Luong rice vermicelli and fresh noodle craft village, Thanh Oai district, Hanoi, Vietnam

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 266(1) 012009

2019

SCOPUS

24.           

NTH Ha, ND Lan, NTA Hang

Sustainability of traditional vermicelli production in Minh Hong village, Ba Vi district, Hanoi, Vietnam

 

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 266(1) 012015

 

2019

SCOPUS

25.           

Nguyen Thi Hoang Ha, Vu Thi Thom

Simultaneous removal of heavy metals from aqueous solutions by Equisetum diffusum D. Don

Vietnam Journal of Earth Science, 41(2) 130-137

2019

SCOPUS

26.           

Nguyen Thien Phuong Thao, Tran Tuan Linh, Nguyen Thi Thu Ha, Pham Quang Vinh, Nguyen Thuy Linh

Mapping flood inundation areas over the lower part of the Con River basin using Sentinel 1A imagery

Vietnam Journal of Earth Sciences, 42(3) 288-297

 

2020

SCOPUS

27.           

Balasubramaniana, S.V., Pahlevana, N., Smith, B., Binding, C., Schalles, J. Loisel, H., Gurlin, D., Grebi, S. Alikasj K., Randla, M., Bunkei, M., Moses, W, Nguyễn, H., Lehmannn, M.K., O’Donnello, D., Ondrusekp, M., Hanq, T., Fichotr, C.G., Moores, T. & Boss, E.

Robust Algorithm for Estimating total suspended solids (TSS) in 2 inland and nearshore coastal waters.

Remote Sensing of Environment, 246, 111768

2020

Q1

28.           

Pahlevan, N., Smith, B., Schalles, J., Binding, C., Cao, Z., Ma, R., Alika, K., Gurlin, D., Ha, N., Matsushita, B., Moses, W., Greb, S., Lehmann, M.K., Ondrusek, M., Oppelt, N, Stumpf, R.

Seamless retrievals of chlorophyll-a from Sentinel-2 (MSI) and Sentinel-3 (OLCI) in inland and coastal waters: A machine-learning approach      

Remote Sensing of Environment, 111604.

2020

Q1

29.           

Thi Ha Nguyen, Ha Nguyen Thi Hoang, Nguyen Quoc Bien, Le Huu Tuyen, Kyoung-Woong Kim, Kyoung-Woong Kim.

Contamination of heavy metals in paddy soil in the vicinity of Nui Phao multi-metal mine, North Vietnam           

Environmental Geochemistry and Health, 42, 4141–4158

2020

Q1

30.           

Bui Thi Kim Anh, Nguyen Van Thanh, Nguyen Minh Phuong, Nguyen Thi Hoang Ha, Nguyen Hong Yen, Dang Dinh Kim    Bui Thi Kim Anh 

Selection of suitable filter materials for horizontal subsurface flow constructed wetland treating swine wastewater    

Water, Air, & Soil Pollution 231, 88

2020

Q2

31.           

Hai Nguyen Tran, Fatma Tomul, Nguyen Thi Hoang Ha, Dong Thanh Nguyen, Eder C. Lima, Giang Truong Le, Chang-Tang Chang, Vhahangwele Masindi, Seung Han Woo.

Innovative spherical biochar for pharmaceutical removal from water: Insight into adsorption mechanism    

Journal of Hazardous Materials 394, 122255

2020

Q1

32.           

Thi Hai Nguyen, Hai Nguyen Tran, Hai Anh Vu, Minh Viet Trinh, Tien Vinh Nguyen, Paripurnanda Loganathan, Saravanamuthu Vigneswaran, Tuan Minh Nguyen, Van Tuyen Trinh, Duc Loi Vu, Thi Hoang Ha Nguyen, Tien Vinh Nguyen, Saravanamuthu Vigneswaran.

Laterite as low-cost adsorbent in a sustainable decentralized filtration system to remove arsenic from groundwater in Vietnam         

Science of the Total Environment 699, 134267.

2020

Q1

33.           

Marie Arnaud, Andy J. Baird, Paul J. Morris, Thuong Huyen Dang và Tai Tue Nguyen.

Sensitivity of mangrove soil organic matter decay to warming and sea level change           

Global Change Biology, 26(3): 1899-1907.

2020

Q1

34.           

Nguyen Quoc Bien, Nguyen Thi Hoang Ha, Nguyen Thi Hoang Ha           

Enhanced removal of heavy metals using sorbent and Phragmites australis       

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 589, 012012

2020

SCOPUS

35.           

Ta Thi Hoai, Toshifumi Mukunoki

Combined effects of ammonium permeation and dry-wet cycles on the hydraulic conductivity and internal properties of geosynthetic clay liners

Geotextiles and Geomembranes, 48(6)912-927

2020

Q1

36.           

Pham Van Hieu, Nguyen Thi Hoang Ha, Luu Viet Dung, and Koji Omori

Carbon sources supporting macro-invertebrate communities in restored mangrove forests from Hau Loc, Thanh Hoa, Vietnam

Journal of Marine Science and Engineering, 8(9):651

2020

Q2

37.           

Nguyen Tai Tue, Nguyen Dinh Thai, Mai Trong Nhuan

Carbon storage potential of mangrove forests from Northeastern Vietnam

Regional Studies in Marine Science, 40: 101516

2020

Q2

38.           

Myoung-Soo Ko, Thi Ha Nguyen Young-Gwang Kim, Bui Mai Linh, Penradee Chanpiwat Ha Nguyen Thi Hoang  Thi Anh Huong Nguyen , Le Huu Tuyến  Nguyen Quoc Bien , Van Anh Nguyen , Kyoung-Woong Kim

Assessment and source identification of As and Cd contamination in soil and plants in the vicinity of the Nui Phao mine, Vietnam

Environmental Geochemistry and Health 42(12), 4193-4201

2020

Q1

39.           

Thi Hai Nguyen, Anh Thao Nguyen, Paripurnanda Loganathan, Tien Vinh Nguyen, Saravanamuthu Vigneswaran, Thi Hoang Ha Nguyen, Hai Nguyen Tran

Low-cost laterite-laden household filters for removing arsenic from groundwater in Vietnam and waste management

Process Safety and Environmental Protection 152, 154-163

2021

Q1

40.           

T.A.H. Nguyen, H.H. Ngo, W.S. Guo, T.T. Nguyen, N.D. Vu, S. Soda, T.H.H. Nguyen, M.K. Nguyen, T.V.H. Tran, T.T. Dang, V.H. Nguyen, T.H. Cao

White hard clam (Meretrix lyrata) shells as novel filter media to augment the phosphorus removal from wastewater

Science of the Total Environment 741, 140483

2021

Q1

41.           

T.A.H. Nguyen, H.H. Ngo, W.S. Guo, T.H.H. Nguyen, S. Soda, N.D. Vu, T.K.A. Bui, T.D.H. Vo, X.T. Bui, T.T. Nguyen, T.T. Pham

White hard clam (Meretrix lyrata) shells media to improve phosphorus removal in lab-scale horizontal sub-surface flow constructed wetlands: Performance, removal pathways, and lifespan

Bioresource Technology 312, 123602

2021

Q1

42.           

T.A.H. Nguyen, T.V. Le, H.H. Ngo, W.S. Guo, N.D. Vu, T.T.T. Tran, T.H.H. Nguyen, X.C. Nguyen, V.H. Nguyen, T.T. Pham

Hybrid use of coal slag and calcined ferralsol as wetland substrate for improving phosphorus removal from wastewater

Chemical Engineering Journal 428, 132124

2021

Q1

43.           

Thanh-Nam Nguyen, Thanh-Duong Nguyen, Van-Hao Duong, Tai-Tue Nguyen

Distribution and annual committed effective dose assessment of 210Po in popular marine species at the near-shore Binh Thuan province, Vietnam

Marine Pollution Bulletin, tập 165, tr 112073.

2021

Q1

44.           

Marie Arnaud, Paul J. Morris, Andy J. Baird, Huyen Dang, Tai Tue Nguyen

Fine root production in a chronosequence of mature reforested mangroves

New Phytologist, tập 232, số 4, tr 1591-1602.

2021

Q1

45.           

Luu Viet Dung, Truong Huu Duc, Thi Khanh Le Linh, Trinh Thi Dieu Ly, Hoang Anh Duong, Nguyen Thi My Hao

Depth profiles of microplastics in sediment cores from two mangrove forests in Northern Vietnam

Journal of Marine Science and Engineering, 9(12) 1381

2021

Q2

46.           

Nima Pahlevan, Nguyên Hà và nnk

Simultaneous retrieval of selected optical water quality indicators from Landsat-8, Sentinel-2, and Sentinel-3

Remote Sensing of Environment, 270, 112860

202 

Q1

47.           

Nguyen Thuy Linh, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thien Phuong Thao

Assessing trophic status of Suoi Hai Reservoir using Carlson's Trophic State Index.

Vietnam Journal of Earth Sciences, 43(4), 1-16

2021

SCOPUS

48.           

Van‑Hao Duong, Thanh‑Duong Nguyen, Miklós Hegedűs, Edit Tóth‑Bodrogi, Tibor Kovács

Assessment of 232Th, 226Ra, 137Cs, and 40K concentrations and annual effective dose due to the consumption of Vietnamese fresh milk

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry

2021

Q2

49.           

Van-Hao Duong, Thanh-Duong Nguyen, Anita Peka, Toth Bodrogi-Edit, Miklos ´ Hegedus ˝, Tibor Kovacs.

Transfer and bioaccumulation of 210Po from soil to water spinach (Ipomoea aquatica Forrsk.) in Vietnam

Journal of Environmental Radioactivity 231 (2021) 106554

2021

Q2

50.

Van‑Hao Duong, Thanh‑Duong Nguyen, Miklós Hegedűs, Edit Tóth‑Bodrogi, Tibor Kovács

Assessment of 232Th, 226Ra, 137Cs, and 40K concentrations and annual effective dose due to the consumption of Vietnamese fresh milk

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry

2021

Q2

3. Bài báo trong nước, hội thảo quốc tế, quốc gia

TT

Tên tác giả

Tên bài báo

Tên tạp chí

Năm công bố

Tạp chí trong nước

1.      

Nguyễn Thiên Phương Thảo, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thùy Linh

Giám sát biến thiên mức độ phú dưỡng của hồ Hoàn Kiếm dựa vào hàm lượng Chlorophyll-a tính toán từ ảnh Sentinel-2A

Tạp chí khí tượng thủy văn, 721, 11-20

 

2021

2.      

Nguyen Thuy Linh, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thien Phuong Thao

Assessing trophic status of Suoi Hai Reservoir using Carlson's Trophic State Index.

Vietnam Journal of Earth Sciences, 43(4), 1-16

 

2021

3.      

Lưu Việt Dũng, Nguyễn Tài Tuệ, Nguyễn Doanh Khoa, Lê Văn Dũng

Nghiên cứu đặc điểm một số chất dinh dưỡng trong môi trường nước biển ven bờ khu vực phía Nam châu thổ sông Hồng

Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 733, 29-38

 

2021

4.      

Luu Viet Dung, Nguyen Thi Tuyet Chinh, Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan

Sources of sedimentary organic carbon in coastal ecosystems from the Tien Yen Bay, Quang Ninh

VN J. Hydrometeorol. 2021, 9, 76-85

 

2021

5.      

Nguyễn Tuấn Anh, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mô hình phát triển bền vững ở khu vực ven sông Hậu trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh

VNU Journal of Social Sciences and Humanities, 6(4): 488-503.

2020

6.      

Lưu Việt Dũng, Trương Hữu Dực, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Nguyễn Duy Tùng, Nguyễn Tài Tuệ, Phạm Văn Hiếu, Nguyễn Quốc Định, Mai Trọng Nhuận

Nghiên cứu phương pháp xác định hạt vi nhựa trong môi trường trầm tích bãi triều ven biển, áp dụng thử nghiệm tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2020, 715, 1-12

 

2020

7.      

Trương Hữu Dực, Lưu Việt Dũng, Nguyễn Đình Thái, Lê Văn Dũng, Lê Thị Khánh Linh, Trần Đăng Quy, Nguyễn Tài Tuệ.

Đặc điểm thành phần và phân bố hạt vi nhựa trong môi trường trầm tích tầng mặt khu vực vịnh Tiên Yên

Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2020, 719, 14–25

 

2020

8.      

Nguyễn Tài Tuệ, Trần Đăng Quy, Lương Lê Huy, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Phương Thúy, Lê Thị Lý, Vũ Ngọc Minh

Đánh giá chất lượng tài nguyên đất và nước tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An nhằm định hướng sử dụng bền vững

Tạp chí Môi trường, 3: 47-52

 

2020

9.      

Nguyen Quoc Bien, Nguyen Thi Hoang Ha

Adsorption of arsenic and heavy metals from solutions by modified iron ore sludge           

Vietnam Journal of Earth Sciences 41(3), 259-271

2019

10.  

Mai Trọng Nhuận, Trần Thanh Hải, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Trần Hồng Thái và Nguyễn Tài Tuệ

Một số giải pháp đổi mới công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học, công nghệ trái đất - mỏ - môi trường

Tạp chí Khí tượng Thủy văn, EME2: 13-25.

2019

11.  

Mai Trọng Nhuận, Trương Xuân Cừ, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Trần Đăng Quy, Phạm Thùy Linh, Nguyễn Tài Tuệ, Lưu Việt Dũng

The scientific and practical foundations for sustain-able development and climate change response in Mekong Delta, Vietnam

Vietnam Journal of Hydrometeorology, 3: 1-11.

2019

12.  

 Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Nguyễn Tài Tuệ, Trần Đăng Quy và nnk

Đánh giá hiệu quả của các đề tài, dự án, chương trình khoa học và công nghệ: Trường hợp Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc.

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường 36 (2), 17-28.

2019

13.  

 Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Nguyễn Tài Tuệ và nnk

Innovation of training and scientific research and technology for the enhancement of the quality of human resource in the filed of Earth – Mine - Environment   Vietnam

Journal of Hydro-Meteorology 13-25

2019

14.  

 Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Thị Thu Hà và nnk

Using Sentinel-2B Imagery to Estimate the Eutrophication Level of Linh Dam Lake, Hoang Mai District, Hanoi

VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, 35(4).

2019

15.  

Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ và nnk

The scientific and practical foundations for sustain-able development and climate change response in Mekong Delta, Vietnam

Vietnam Journal of Hydrometeorology, 3: 1-11

2019

16.  

Tran Thi Minh, Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy

Heavy metal concentrations in sediment cores from different mangrove forests in Da Loc commune, Hau Loc district, Thanh Hoa province, Vietnam (2018).

VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences. DOI: https://doi.org/10.25073/2588-1094/vnuees.4261.

2019

17.  

Nguyễn Đức Hoài, Nguyễn Quốc Biên, Lê Thùy Linh, Nguyễn Thị Lý, Lương Lê Huy, Hà Tiên, Nguyễn Tài Tuệ, Lưu Việt Dũng, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Nguyễn Thị Thu Hà, Mai Trọng Nhuận, Trần Đăng Quy.

Đánh giá tài nguyên đất và nước xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phục vụ xây dựng mô hình phát triển bền vững tích hợp 3E+1 (2018).

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 34, Số 3 (2018) 1-3

2019

18.  

Nguyễn Tài Tuệ, Lưu Việt Dũng, Nguyễn Đình Thái và Mai Trọng Nhuận

Xác định nguồn gốc của carbon hữu cơ trong trầm tích bề mặt rừng ngập mặn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau bằng phương pháp phân tích đồng vị bền

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 34(4). (2018). Tạp chí khoa học ĐHQGHN: Các khoa học trái đất và môi trường.

2019

19.  

Nguyen Quoc Bien, Tran Hai Nam, Nguyen Thi Hoang Ha

Removal of arsenic from contaminated groundwater using laterite, sand and ash: a case study in Son Dong commune, Hoai Duc district, Ha Noi.

Journal of Vienam Environmental, https://doi.org/10.13141/jve.vol9.no4.pp223-227

2019

20.  

Đặng Minh Quân, Nguyễn Tài Tuệ, Phạm Thảo Nguyên, Lưu Việt Dũng và Trần Đăng Quy

Phục hồi điều kiện cổ môi trường khu vực hồ Ao Tiên, Vườn Quốc gia Ba Bể bằng phương pháp đồng vị bền.

VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, 34(2): 40-50

2019

21.  

Ngô Thị Dinh, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Thiên Phương Thảo, Đặng Trung Tú, Nguyễn Thị Thu Hà

Nghiên cứu tính toán độ ẩm của đất khu vực Bắc Tây Nguyên sử dụng ảnh Landsat 8.

Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, số 9 (287) năm 2018

2019

22.  

Lam Tuan Manh, Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy, Ta Thi Hoai, Mai Trong Nhuan, Nguyen Duc Hoai           

Assessment of Sustainable Development Index for Thanh Hoa Province during period from 2010 - 2014

VNU Journal of Earth Science, v. 33(1S), p. 257-267

2018

23.  

Tran Dang Quy, Luong Le Huy, Mai Trong Nhuan, Le Van Hoc, Trinh Nguyen Tinh, Nguyen Van Ha, Nguyen Tai Tue

Characteristics of Marine Environmental Geochemistry from Nga Son to Cua Hoi (0-30 m Water Depth).

Journal of Marine Science and Technology; v. 17(3), p. 301-311, DOI: 10.15625/1859-3097/17/3/8698

2017

24.  

Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Tài Tuệ, Trần Đăng Quy, Nguyễn Đức Hoài, Mai Trọng Nhuận

Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cấp hộ gia đình tại huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

Tạp chí khoa học ĐHQGHN: các Khoa học Trái đất và Môi trường, tập 32(2S), tr. 140-152

2016

25.  

Nguyễn Tài Tuệ, Phạm Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thu Huyền, Trần Đăng Quy, Đặng Minh Quân, Nguyễn Đình Thái, Mai Trọng Nhuận

Đặc điểm điều kiện địa hoá sinh thái của sá sùng (sipuculus nudus) ở rừng ngập mặn Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội - các Khoa học Trái đất và Môi trường, tập 32(2S), tr. 187-197.

2016

26.  

Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thị Dung, Bùi Phương Thúy Trần Đăng Quy, Tạ Thị Thảo, Từ Bình Minh

Đánh giá sự phân bố và xu hướng ô nhiễm của các kim loại nặng trong trầm tích ở một số địa điểm thuộc vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Trị, Việt Nam

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 32, Số 4 (2016) 184-191.

2016

27.  

Trịnh Thị Thắm, Trần Mạnh Trí, Hoàng Quốc Anh, Trần Đăng Quy, Đặng Văn Đoàn, Nguyễn Đức Huệ, Từ Bình Minh

Mức độ ô nhiễm và sự phân bố của một số hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ trong trầm tích tại vùng biển ngoài khơi ừ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế, Việt Nam

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên

và Công nghệ, Tập 32, Số 3 (2016) 6-11.

2016

28.  

Trần Đăng Quy, Nguyễn Tài Tuệ, Luong Le huy, Trịnh Nguyen Tính, Dao Manh Tiến, Vũ Trường Sơn, Mai Trọng Nhuận

Tai biến địa hoá vùng biển Việt Nam: hiện trạng, xu thế, các giải pháp giảm nhẹ

Tạp chí Địa chất, loạt A, số 360 (10/2016), tr. 15-27.

2016

29.  

Luong Le Huy, Mai Trong Nhuan, Tran Dang Quy, Hoang Van Tuan

Characteristics of marine environmental geochemistry from Ha Tinh to Quang Nam (60 - 100 m water depth)

VN Journal of Earth Science, v. 38(2). DOI: 10.15625/0866-7187/38/2/8603.

2016

30.  

Pham Thao Nguyen, Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy, Nguyen Dinh Thai

Quantifying organic carbon storage and sources in sediments of dong rui mangrove forests, Tien Yen district, Quang Ninh province using carbon stable isotope

Vietnam Journal of Earth Sciences, Vol 38, No 4 (2016),

 

2016

Hội nghị, hội thảo quốc tế

1.      

Ta Thi Hoai, Toshifumi Mukunoki, Ta Thi Hoai

Temperature effect on diffusion and non-linear adsorption of ammonium through geosynthetic clay liner and in-situ clayey soil in Hanoi, Vietnam

Third International Symposium on Coupled Phenomena in Environmental Geotechnics. Geotechnical Society Special Publication. 9(2) p55-60. https://doi.org/10.3208/jgssp.v09.cpeg079

2021

2.      

Nguyễn Đình Thái, Lưu Việt Dũng, Nguyễn Tài Tuệ, Trần Đăng Quy, Mai Trọng Nhuận

 

Developing the sustainability index for the coastal zone of Vietnam in the context of climate change.

"12th NEU-KKU International Conference Socio-Economic and Environmental issues in Development 16-17th July, 2020. p1059-1071, ISBN 978-604-65-5031-0

2020

3.      

Luu Viet Dung, Nguyen Dinh Thai, Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan

Developing sustainability index for coastal zone of Vietnam in the context of climate change

Hanoi Forum 2018

 

2018

4.      

Dang Minh Quan, Nguyen Tai Tue, Luu Viet Dung, Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan

Reconstructions of Paleoenvironmental by using stable isotopes in Ao Tien Lake, Ba Be National Park, Northern Vietnam

Hanoi Forum 2018

 

2018

5.      

Luu Viet Dung, Nguyen Tai Tue, Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan

Mangroves restoration for climate change response in the coastal zone of Vietnam.

Hanoi Forum 2018

 

2018

6.      

Nguyen Tai Tue, Luu Viet Dung, Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan

Management mangrove forests for enhancing climate change response and sustainability in Vietnam coastal zone

Hanoi Forum 2018

 

2018

7.      

 Lưu Việt Dũng, Trần Đăng Quy và nnk

Model of forest resources sustainable use along the Vietnam - Laos border zone in the context of climate change, case study in Na U commune, Dien Bien district, Dien Bien province

Hanoi Forum 2018

2018

8.      

Mai Trong Nhuan, Nguyen Tai Tue, Nguyen Thi Thu Ha

The scientific and practical foundations for sustainable development and climate change response in Mekong Delta, Vietnam

Hanoi Forum 2018

2018

9.      

Thao N.T.P, Ha N.T.T and Linh N.T

Integrating satellite imagery and geostatistics for estimating chlorophyll-a concentration in Hoàn Kiếm Lake.

Proceeding of The 2017 international conference on Geo-spatial technologies and Earth resources, Hanoi, Vietnam, October 5-6, 2017: 827-836

2017

10.  

Dinh N.T., Ha N.T.T, Thao N.T.P. and Linh N.T.

30 years monitoring spatial - temporal dynamics of agricultural drought in the Central Highlands using LANDSAT data.

Proceeding of The 2017 international conference on Geo-spatial technologies and Earth resources, Hanoi, Vietnam, Hanoi, Vietnam, October 5-6, 2017: 181-188.

2017

11.  

Nguyen Thi Minh, Nguyen Thi Hoang Ha, Do Thi Hai, Bui Thi Kim Anh

Sorption of heavy metals by bentonite in Co Dinh area, Thanh Hoa Province

Proceeding of International Conference on Sustainable Groundwater Development 2017, October 26-28, Hanoi, 281–289.

2017

12.  

Nguyen Thi Hoang Ha, Bui Thi Kim Anh

Accumulation of arsenic and multiple heavy metals in Pteris vittata L. and its utilization potential for phytoremediation and phytomining

Proceeding of International Conference on Sustainable Groundwater Development 2017, October 26-28, Hanoi, 290–302.

2017

13.  

Mai Trong Nhuan và nnk

Building resilient and low carbon society in Vietnam by implementing Intended Nationally Determined Contributions (INDC) and Joint Crediting Mechanism (JCM) projects.

Energy, Environment and Ecosystems (3E) Nexus Initiative for Sustainable Low Carbon Development in Asia-Pacific Countries, 1/2016. Danang, Vietnam.

2016

14.  

Nguyen Tai Tue, Mai Trong Nhuan, Tran Dang Quy, Nguyen Dinh Thai and Nguyen Thi Hao

Coastal City Adaptation to Climate Change: A Case Study of Da Nang City, Vietnam

Eighth International Conference on Climate Change: Impacts & Responses. VNU University of Science, Vietnam National University (VNU), Hanoi, Vietnam

2016

15.  

Mai Trong Nhuan, Lam Tuan Manh, Tran Dang Quy, Nguyen Tai Tue

An integrated indicator framework of sustainability, prosperity, liveability and adaptation to climate change for urban areas

Proceedings of the International Symposium Hanoi Geoengeneering 2016: Energy and Sustainability, pp. 8-15. ISBN 978-604-62-6630-3.

2016

16.  

Nguyen Tai Tue, Mai Trong Nhuan, Tran Dang Quy, Pham Thao Nguyen and Dang Minh Quan

Conserving mangrove forests for better human resilience, food security, and climate change response in Vietnam

Proceeding of International Symposium Hanoi Geoengineering 2016: Energy and Sustainability, October 21-22, Hanoi, pp. 64-69. ISBN 978-604-62-6630-3.

2016

17.  

Lưu Viet Dung, Nguyen Tai Tue, Pham Văn Hieu, Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan, Koiji Omori

Tracing organic carbon dynamics in magrove ecosystem using stable analysis

Proceeding of International Symposium Hanoi Geoengineering 2016: Energy and Sustainability, October 21-22, Hanoi, pp. 24-29. ISBN 978-604-62-6630-3.

2016

18.  

Ta Thi Hoai, Mai Trong Nhuan, Tran Dang Quy

Socio-economic condition and adaptive capacity of houseolds in landslide prone area:  case stady of Nam Dan, Northem Vietnam

Proceeding of International Symposium Hanoi Geoengineering 2016: Energy and Sustainability, October 21-22, Hanoi, pp. 125-130. ISBN 978-604-62-6630-3.

2016

Hội nghị, hội thảo quốc gia

1.      

Ngô Thị Liên Anh, Đỗ Trung Hiếu, Bùi Thị Hoa, Trần Thị Huyền Nga, Phạm Thị Thúy, Trần Thị Huệ, Nguyễn Thị Hoàng Hà

Đánh giá tính bền vững về môi trường xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững, trang 288-297

2021

2.      

Trần Thị Huệ, Trần Thị Nụ, Đỗ Trung Hiếu, Bùi Thị Hoa, Nguyễn Thị Hoàng Hà

Đánh giá mức độ sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Địa chất, địa chất môi trường, địa kỹ thuật, quản lý tài nguyên môi trường với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, trang 167-176

2021

3.      

Ngô Thị Dinh, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thiên Phương Thảo, Phạm Quang Vinh

Giám sát ảnh hưởng của hạn hán ở tỉnh Ninh Thuận thông qua tính toán chỉ số độ ẩm đất từ ảnh Landsat 8

Địa chất, địa chất môi trường, địa kỹ thuật, quản lý tài nguyên môi trường với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, trang 274-284

2021

4.      

Nguyễn Tài Tuệ, Trần Đăng Quy, Lưu Việt Dũng, Mai Trọng Nhuận, Võ Minh Cảnh

Phân vùng tổng hợp các yếu tố tự nhiên và kinh tế - xã hội phục vụ phát triển bền vững khu vực ven sông Hậu

Địa chất, địa chất môi trường, địa kỹ thuật, quản lý tài nguyên môi trường với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, trang 73-81

2021

5.      

Trần Đăng Quy, Nguyễn Tài Tuệ, Lưu Việt Dũng, Mai Trọng Nhuận

Một số thiên tai ở vùng biển và ven biển đông Việt Nam: đặc điểm phân bố, các giải pháp ứng phó và giảm thiểu

Địa chất, địa chất môi trường, địa kỹ thuật, quản lý tài nguyên môi trường với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, trang 133-142

2021

6.      

Trần Đăng Quy, Lê Anh Thắng, Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Duy Duyến, Hoàng Văn Tuấn

Một số đặc điểm địa chất môi trường vùng biển đông bắc Bình Thuận

Địa chất, địa chất môi trường, địa kỹ thuật, quản lý tài nguyên môi trường với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, trang 285-294

2021

7.      

Tạ Thị Hoài, Mai Trọng Nhuận, Toshifumi Mukunoki

Hydraulic barrier performance of bentonite-mixed clay permeated with ammonium solution in landfill

Địa chất, địa chất môi trường, địa kỹ thuật, quản lý tài nguyên môi trường với đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, trang 206-214

2021

8.      

Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ, Trần Mạnh Liểu

Mô hình đô thị ven biển có khả năng thích ứng với Biến đổi khí hậu: Trường hợp nghiên cứu tại Tp. Đà Nẵng

Hội thảo quốc gia “Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu”. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2019, 46-52, ISBN 9786049138041

2019

9.      

Trần Đăng Quy, Nguyễn Tài Tuệ, Lưu Việt Dũng và nnk

Nghiên cứu mô hình phát triển bền vững tích hợp sinh kế - môi trường - hệ sinh thái ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu cho khu vực miền núi Tây Bắc, lấy ví dụ xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Hội thảo quốc gia “Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu”. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2019, 307-320, ISBN 9786049138041

2019

10.  

Trần Đăng Quy, Lưu Việt Dũng và nnk

Mô hình sử dụng bền vững tài nguyên rừng ở khu vực biên giới Việt - Lào Tây Bắc trong bối cảnh biến đổi khí hậu, lấy ví dụ xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Hội thảo quốc gia “Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu”. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 2019, 330-342, ISBN 9786049138041

2019

11.  

Nguyễn Thị Thu Hà, Mẫn Quang Huy, Mai Trọng Nhuận.

Đẩy mạnh ứng dụng địa không gian trong đánh giá giám sát biến động môi trường và tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam: cơ hôi và thách thức

Kỷ yếu hội thảo Khoa học Trái đất – Mỏ - Môi trường Bền vững “Giải pháp phát triển Nguồn nhân lực và Khoa học – Công nghệ phục vụ phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và Cách mạng công nghiệp 4.0 - EME 2018, Hà Nội, 26 tháng 5 năm 2018; trang 254-267, Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-687-0.

2018

12.  

Nguyễn Đức Hoài, Lưu Việt Dũng, Trần Đăng Quy, Nguyễn Tài Tuệ, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Nguyễn Thị Thu Hà, Lâm Tuấn Mạnh, Nguyễn Quốc Biên, Hà Tiên, Mai Trọng Nhuận

Mô hình sử dụng bền vững tài nguyên rừng ở khu vực biên giới Việt - Lào Tây Bắc trong bối cảnh biến đổi khí hậu, lấy ví dụ xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Kỷ yếu hội thảo quốc gia Hội thảo khoa học quốc gia “Đa dạng Sinh học và Biến đổi Khí hậu”.

2018

13.  

Trần Đăng Quy, Nguyễn Đức Hoài, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hoàng Hà, Nguyễn Tài Tuệ, Lưu Việt Dũng

Nghiên cứu mô hình phát triển bền vững tích hợp sinh kế - môi trường - hệ sinh thái ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu cho khu vực miền núi Tây Bắc, lấy ví dụ xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Kỷ yếu hội thảo quốc gia Hội thảo khoa học quốc gia “Đa dạng Sinh học và Biến đổi Khí hậu”.

2018

  • Website cựu sinh viên