Bộ môn Khí tượng

Lịch sử phát triển

Chuyên ngành Khí tượng bắt đầu được tuyển sinh từ năm 1966 tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Năm 1967, Bộ môn Khí tượng-Hải dương được thành lập tại Khoa Địa lý-Địa chất, là đơn vị tiền thân của Bộ môn Khí tượng. Năm 1970, Bộ môn Khí tượng được thành lập với tên gọi ban đầu Vật lý khí quyển và được tái thành lập tại Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học từ năm 1995. Tháng 3 năm 2004, một bộ phận của Bộ môn Khí tượng được tách ra để thành lập Phòng Thí nghiệm Dự báo thời tiết và khí hậu.

Chủ nhiệm Bộ môn qua các thời kỳ

  • Lê Văn Mai (1966-1967);
  • PGS. TS. Vũ Bội Kiếm (1967 – 1982);
  • Phan Văn Chính (1982-1983);
  • PGS. TSKH. Kiều Thị Xin (1983-1984 và 1992 – 1996);
  • GS.TS. Phạm Ngọc Hồ (1988-1992);
  • GS. TS. Trần Tân Tiến (1984 – 1988, 1996 – 2000);
  • PGS. TS. Phan Văn Tân (2000 – nay).

Quá trình đào tạo

Số sinh viên đã tốt nghiệp: 550 Số sinh viên đang học: 300
Số học viên cao học: 10 Số nghiên cứu sinh: 4
Số thạc sỹ đă đào tạo: 29 Số tiến sỹ đã đào tạo: 4

 

  • Website cựu sinh viên