Liên hệ

Bộ môn Thủy văn: Phòng 201 nhà T3

Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHGQHN

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

  • Website cựu sinh viên