Các đề tài dự án

Đề tài nghiên cứu cơ bản:

 • Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ quản lý sử dụng đất tỉnh Lào Cai.
 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ảnh số và hệ thống định vị toàn cầu GPS trong tự động hoá thu thập dữ liệu không gian cho các hệ thống thông tin đất đai.
 • Xây dựng mô hình sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai tại các khu vực phân bố tái định cư thuỷ điện Sơn La.
 •  Nghiên cứu đánh giá độ chính xác của mô hình số độ cao thành lập bằng công nghệ ảnh số và GPS phục vụ quản lý tài nguyên và môi trường.

Đ tài nghiên cu khoa học đặc biệt cấp ĐHQG Hà Nội:

 •  Nghiên cứu xây dựng phần mềm hệ thống thông tin đất đai cấp cơ sở ở khu vực đô thị (thử nghiệm tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).
 • Nghiên cứu ứng dụng GIS trong công tác quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và xã (nghiên cứu điểm địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội).

Đ tài nghiên cu khoa học cấp ĐHQG Hà Nội:

 • Nghiên cứu quá trình đô thị hoá phục vụ quản lý đất đô thị ở quận Tây Hồ.
 • Nghiên cứu lịch sử và các mô hình quản lý sử dụng đất ở các khu phố cổ của quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
 • Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin đô thị cấp cơ sở (lấy ví dụ phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội)
 • Nghiên cứu đề xuất phương pháp kiểm định độ chính xác của mô hình số độ cao (lấy ví dụ vùng trung du và miền núi phía Bắc).
 • Nghiên cứu đề xuất giải pháp hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính phục vụ quản lý và sử dụng bền vững đất đai tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Đ tài hợp tác với địa phương:

 • Quy hoạch sử dụng đất chi tiết cấp xã huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh năm 2005. Đề tài hợp tác với UBND huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
 • Thực trạng và các giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính ở quận Tây Hồ trong quá trình đô thị hóa. Đề tài NCKH cấp thành phố Hà Nội năm 2006.
 • Cắm mốc quy hoạch khu xây dựng 1000ha của ĐHQGHN tại Hòa Lạc, năm 2008. Đề tài hợp tác với BQL Dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.
 •  Xây dựng CSDL chất thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.

Đ tài hợp tác quốc tế:

 • Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1:500 phục vụ công tác bảo tồn làng cổ Đường Lâm, tỉnh Hà Tây năm 2003-2004 (hợp tác với Đại học Nữ Chiêu hòa, Nhật Bản và Cục Văn hóa Di sản, Bộ Văn hóa Thông tin).
 • Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500 phục vụ công tác bảo tồn làng cổ Phước Tích, tỉnh Thừa Thiên – Huế, năm 2009 (hợp tác với Đại học Nữ Chiêu hòa, Nhật Bản).
 • Xây dựng bộ dữ liệu không gian làng cổ Phú Hội (tỉnh Đồng Nai) và làng cổ Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) năm 2010-2011 (hợp tác với Quỹ JICA, Nhật Bản).
 • Website cựu sinh viên