Công bố khoa học

Truong Quang Hai (2006), Phân tích cảnh quan vườn quốc gia Ba Bể và vùng đệm, Tuyển tập các báo cáo Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ II, Hà Nội, tr 289-295

Trương Quang Hải, Ngô Trà Mai, Đỗ Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Diệu Hồng (2008), Quy hoạch môi trường làng nghề (Nghiên cứu trường hợp làng nghề gia công kim loại Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội), Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, 16/12/2008, tr 27 - 33

Trương Quang Hải, Ngô Trà Mai, Đỗ Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Diệu Hồng (2008), Quy hoạch môi trường làng nghề (nghiên cứu trường hợp làng nghề gia công kim loại Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội), Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, trang 61 - 70

Nguyễn An Thịnh (2008), Phương pháp luận LANDEP trong nghiên cứu sinh thái cảnh quan đô thị (nghiên cứu điển hình tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng 

  • Website cựu sinh viên