Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác chính trị tư tưởng, tuyên giáo, tuyên truyền, quảng cáo; công tác sinh viên (bao gồm học sinh hệ Trung học phổ thông chuyên, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh) và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của Trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác chính trị tư tưởng

- Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định về công tác chính trị tư tưởng trong Trường ĐHKHTN.

- Tổ chức học tập, tập huấn nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Đảng cho CBVC và sinh viên.

- Lập kế hoạch và tổ chức các buổi nói chuyện ngoại khóa cho CBVC và sinh viên.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục chính trị hàng năm cho sinh viên.

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong sinh viên. Xác minh và giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên.

- Nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của sinh viên đang học tập tại Trường.

2.2. Công tác tuyên giáo, tuyên truyền, quảng cáo; công tác phát triển công nghệ thông tin trong Trường

- Tổ chức thực hiện các công việc về báo ảnh, pano, áp phích, khẩu hiệu, băng cờ, trang trí … Phục vụ công tác tuyên truyền trong các ngày lễ, hội. Là đầu mối liên hệ với các phóng viên đài, báo và các phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin về Trường.

- Tổ chức thực hiện các công việc giới thiệu quảng cáo hình ảnh Nhà trường với xã hội.

- Tổ chức viết bài giới thiệu về Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông của Trường (thông qua trang web tiếng Anh và tiếng Việt, cổng thông tin đào tạo).

- Quản trị toàn bộ hệ thống thông tin của Trường trên mạng internet, Intranet và trang web, chịu trách nhiệm về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý của Trường.

- Thực hiện viết tin bài cho trang web tiếng Việt của Trường; Lựa chọn tin bài để dịch sang tiếng Anh đưa tin lên trang web tiếng Anh của Trường.

- Thực hiện các hoạt động tạo mối quan hệ giữa Nhà trường với xã hội thông qua mạng lưới cựu sinh viên và các tổ chức cá nhân, mối quan hệ của Nhà trường với các cơ quan thông tấn, báo chí, cơ quan, doanh nghiệp.

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ. Quản lý toàn bộ phương tiện kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ và tuyên truyền.

- Tổ chức quản lý và phát triển phòng truyền thống của trường; lưu giữ tặng phẩm, vật kỷ niệm, lưu niệm, tranh ảnh, tài liệu, phim, băng hình, huân huy chương, … của Trường; Quản lý tiền sảnh nhà T1.

- Hỗ trợ, định hướng cho các hoạt động của Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Trường.

- Giúp Ban Tuyên giáo Đảng ủy thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Đảng ủy Trường.

2.3. Công tác quản lý sinh viên

- Tiếp nhận và quản lý học sinh, sinh viên, học viên sau đại học.

- Quản lý hồ sơ của học sinh, sinh viên, học viên sau đại học.

- Tổ chức thực hiện các công việc đầu khóa học như: Biên chế lớp, tổ chức học tập nội quy, quy chế, giới thiệu truyền thống của Trường và phổ biến các chế độ chính sách có liên quan đến học sinh, sinh viên và học viên sau đại học.

- Tổ chức kiểm tra việc khám sức khỏe và lập hồ sơ sức khỏe cho học sinh, sinh viên.

- Chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự trong sinh viên. Lập hồ sơ báo cáo di chuyển nghĩa vụ quân sự của sinh viên theo yêu cầu.

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên: Xét khen thưởng, kỷ luật; đơn từ tố cáo. Gửi thông báo về gia đình /địa phương/cơ quan các quyết định kỷ luật; quyết định cho thôi học, ngừng học, gia hạn học tập, kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên.

- Ban hành quy định hướng dẫn đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên. Tổ chức đánh giá, nhận xét và cho điểm rèn luyện của sinh viên.

- Hoàn thiện và trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp. Làm thủ tục phân công công tác cho sinh viên tốt nghiệp khi có yêu cầu.

- Phụ trách công tác thi Olympic sinh viên.

- Thực hiện các chế độ cho sinh viên: học bổng, học phí, sinh hoạt phí, nghỉ học, thôi học, chuyển trường và làm thủ tục vay vốn ngân hàng phục vụ học tập.

- Làm thủ tục về chế độ bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, học viên sau đại học.

- Tổ chức xét học bổng tài trợ cho sinh viên.

- Đề xuất quy định về chế độ thu, miễn, giảm học phí cho sinh viên.

- Tổ chức Lễ khai giảng, bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các hệ đào tạo của Trường.

- Tổ chức xét và làm thủ tục xác nhận cử học sinh, sinh viên, học viên sau đại học đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

- Cấp giấy giới thiệu cho học sinh, sinh viên, học viên sau đại học đi liên hệ công việc với các cơ quan, đơn vị bên ngoài như: làm thẻ đọc hoặc mượn sách, đăng ký xe, khai báo tạm trú, tạm vắng, thu thập số liệu phục vụ nghiên cứu, thực tập, ...

- Xác nhận hồ sơ của học viên sau đại học trước khi bảo vệ.

2.4. Công tác tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên

- Tổ chức các lớp học về kỹ năng mềm cho sinh viên.

- Tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên; liên hệ với các cơ quan, doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho sinh viên.

- Tổ chức Hội chợ việc làm cho sinh viên.

- Tổ chức khảo sát và liên hệ với cựu sinh viên để nắm bắt được tình hình việc làm của sinh viên. Tư vấn cho Ban giám hiệu về đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội.

- Xây dựng và phát triển mạng lưới cựu sinh; là đầu mối thiết lập, kết nối mạng lưới các nhà tuyển dụng sinh viên của Trường.

2.5. Phối hợp với các đơn vị khác

Phối hợp với các phòng, ban chức năng và các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công phụ trách.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  • Website cựu sinh viên