Giới thiệu

Trung tâm là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong hoạch định chiến lược và quản lý các công tác liên quan đến công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông của Trường.

1. Tên tiếng Việt:  Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

2. Tên tiếng Anh: Center of Information Technology and Communication.

3. Tên viết tắt trong giao dịch:  

Tiếng Việt: Trung Tâm CNTT & TT.

Tiếng Anh: CITC.

4. Trụ sở: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

  Điện thoại:    +84-4-38589655

  Fax:                +84-4-35589773

  Email:             [email protected]

  • Website cựu sinh viên