Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu trong công tác quản trị, đảm bảo an ninh - trật tự, phòng cháy chữa cháy và an toàn trong Trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác quản trị

- Thực hiện quản lý toàn bộ cơ sở hạ tầng, gồm đất đai, vườn hoa, cây xanh, hàng rào, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, sân bãi, … trong các khuôn viên  trường.

- Thực hiện quản lý hệ thống nhà xưởng, phòng làm việc, phòng học trong các khu đất của Trường; quản lý nhà, đất do Trường phân cho các cán bộ viên chức.

- Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên bao gồm: công tác cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, chống xuống cấp, chống mối mọt,… cơ sở hạ tầng và hệ thống nhà xưởng, phòng làm việc, phòng học trong các khuôn viên Trường. Tổ chức nghiệm thu và quản lý các công việc trên theo qui định.

- Thực hiện quản lý và điều hành sử dụng cơ sở vật chất các khu giảng đường, lớp học, phòng phục vụ giáo viên chờ giảng trong và ngoài giờ hành chính. Thực hiện đóng mở cửa giảng đường, phòng học theo lịch của Trường.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác liên quan đến phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt trong Trường. Lập kế hoạch và tổ chức mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho các công tác trên.

- Thực hiện quản lý và vận hành hệ thống lưới điện, hệ thống cấp thoát nước; lập chứng từ thanh toán điện nước chuyển phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Tổ chức thực hiện các công việc bảo dưỡng thang máy, điều hòa nhiệt độ, máy bơm nước, thau rửa bể nước, hút bể phốt, thông cống rãnh, phun thuốc phòng dịch, …

- Lập kế hoạch và thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, thanh lý đồ nội thất trong toàn Trường. Thực hiện công tác kiểm kê đồ gỗ, nội thất trong Trường theo định kỳ.

- Tổ chức thực hiện trồng, chăm sóc vườn hoa, cây xanh.

- Tổ chức thực hiện và đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc và nơi học tập.

- Tổ chức quản lý các dịch vụ liên quan đến sử dụng mặt bằng, cơ sở vật chất của Trường như trông giữ xe, làm vệ sinh môi trường, đặt trạm ATM,...

- Quản lý hộ khẩu tập thể của CBVC và học sinh, sinh viên.

2.2. Công tác bảo vệ

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ trật tự, an toàn các khu vực làm việc và học tập.

- Giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác bảo vệ, công tác bảo vệ tính mạng, tài sản cá nhân và tập thể trong khu vực Trường quản lý.

- Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn phương tiện đi lại của cán bộ viên chức và học sinh sinh viên của Trường và khách đến Trường làm việc.

- Tổ chức mua sắm trang thiết bị, quần áo bảo vệ để trang bị cho người làm nhiệm vụ bảo vệ. 

2.3. Công tác phối hợp với các đơn vị khác

Phối hợp với các phòng, ban chức năng và các đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công phụ trách.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

  • Website cựu sinh viên