Giới thiệu chung

1. Trưởng phòng: CN. Võ Thế Đại

Phụ trách chung và phụ trách trực tiếp các mảng công việc: Xây dựng cơ sở vật chất; điện nước…, mua sắm và thanh lý các thiết bị văn phòng.

Điện thoại: 043.8581421

E-mail: [email protected][email protected]    

Phòng làm việc: phòng 311 tầng 3 nhà T1.

 

2. Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Hữu Trâm

Phụ trách và theo dõi các mảng công việc: An ninh trật tự, giảng đường- lớp học, vệ sinh môi trường, nhà gửi xe.

Điện thoại: 043.8581421

E-mail: [email protected][email protected]    

Phòng làm việc: phòng 310 tầng 3 nhà T1.

 

3. Kỹ thuật viên: TC. Nguyễn Mạnh Quân

Theo dõi trực tiếp các mảng công việc liên quan đến nước, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống cấp, thoát nước.

Điện thoại: 043.8583859

E-mail: [email protected]

Phòng làm việc: phòng 312 tầng 3 nhà T1.

 

4. Kỹ sư: CN. Ngô Thanh Hải

Theo dõi trực tiếp các mảng công việc liên quan đến điện, sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa, quản lý và phục vụ giảng đường lớn tầng 7 nhà T5.

Điện thoại: 043.8583859

E-mail: [email protected]

Phòng làm việc: phòng 312 tầng 3 nhà T1.

 

5. Chuyên viên: CN. Hồ Sơn Lâm

Theo dõi trực tiếp các mảng công việc liên quan đến điện-nước, sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa, quản lý và phục vụ giảng đường lớn tầng 7 nhà T5.

Điện thoại: 043.8583859

E-mail: [email protected]

Phòng làm việc: phòng 312 tầng 3 nhà T1.

 

6. Nhân viên: CN. Dương Thị Minh Toan

Trực tiếp giao nhận công văn đi và đến; Theo dõi các giảng đường tầng 4 nhà T1; Quản lý hộ khẩu của cán bộ và sinh viên từ K39 trở về trước.

Điện thoại: 043.8581421

E-mail: [email protected]

Phòng làm việc: phòng 310 tầng 3 nhà T1.

 

7. Nhân viên: TC. Nguyễn Thị Xuân Hạnh

Phục vụ phòng chờ giảng (tầng 1 – Nhà T4)

Điện thoại: 043.5580664

Phòng làm việc: Tầng 1 nhà T4.

 

8. Nhân viên: CN. Nguyễn Thị Yên

Phục vụ phòng chờ giảng (tầng 1 – Nhà T4)

Điện thoại: 043.5580664

Phòng làm việc: Tầng 1 nhà T4.

 

9. Nhân viên: THPT. Lê Thị Nhàn

Phục vụ phòng chờ giảng (tầng 3 – Nhà T5)

Điện thoại: 043.5585409

Phòng làm việc: Phòng 305, tầng 3, nhà T5.

 

10. Nhân viên: TC. Nguyễn Thị Bích Mùi

Phục vụ phòng chờ giảng (tầng 3 – Nhà T5)

Điện thoại: 043.5585409

Phòng làm việc: Phòng 305, tầng 3, nhà T5.

 

11. Nhân viên: CN. Lê Thị Diệu Thúy

Phục vụ phòng chờ giảng (tầng 5 – Nhà T3)

Điện thoại: 043.5579258

Phòng làm việc: Phòng 507, tầng 5, nhà T3.

 

12. Nhân viên: THPT. Trần Thị Lịu

Phục vụ phòng chờ giảng (tầng 5 – Nhà T3)

Điện thoại: 043.5579258

Phòng làm việc: Phòng 507, tầng 5, nhà T3.

 

13. Nhân viên: CN. Nguyễn Đình Luyện

Tổ trưởng tổ Bảo vệ 

Điện thoại: 043.8582140

Phòng làm việc: Tổ bảo vệ, 334 Nguyễn Trãi

 

14. Nhân viên: THPT. Trương Trung Độ

Tổ phó tổ Bảo vệ 

Điện thoại: 043.8582140

Phòng làm việc: Tổ bảo vệ, 334 Nguyễn Trãi

 

15. Nhân viên: THPT. Trịnh Đăng Bao

Bảo vệ 

Điện thoại: 043.8582140

Phòng làm việc: Tổ bảo vệ, 334 Nguyễn Trãi

 

16. Nhân viên: THPT. Nguyễn Bá Dũng

Bảo vệ 

Điện thoại: 043.8582140

Phòng làm việc: Tổ bảo vệ, 334 Nguyễn Trãi

 

17. Nhân viên: THPT. Nguyễn Trọng Thanh

Bảo vệ 

Điện thoại: 043.8582140

Phòng làm việc: Tổ bảo vệ, 334 Nguyễn Trãi

 

18. Nhân viên: THPT. Nguyễn Thái Hùng

Bảo vệ 

Điện thoại: 043.8582140

Phòng làm việc: Tổ bảo vệ, 334 Nguyễn Trãi

 

19. Nhân viên: THPT. Nguyễn Mạnh Hùng

Bảo vệ 

Điện thoại: 043.8582140

Phòng làm việc: Tổ bảo vệ, 334 Nguyễn Trãi

 

20. Nhân viên: CN. Nguyễn Tiến Hùng

Bảo vệ 

Điện thoại: 043.8582140

Phòng làm việc: Tổ bảo vệ, 334 Nguyễn Trãi

 

21. Nhân viên: CN. Nguyễn Văn Hòa

Bảo vệ 

Điện thoại: 043.8582140

Phòng làm việc: Tổ bảo vệ, 334 Nguyễn Trãi

 

22. Nhân viên: THPT. Võ Đăng Kiên

Bảo vệ 

Điện thoại: 043.8582140

Phòng làm việc: Tổ bảo vệ, 334 Nguyễn Trãi

 

23. Nhân viên: THPT. Trần Đức Duy

Bảo vệ 

Điện thoại: 043.8582140

Phòng làm việc: Tổ bảo vệ, 334 Nguyễn Trãi

 

24. Nhân viên: THPT. Nguyễn Văn Mộc

Tổ trưởng tổ Bảo vệ 

Điện thoại: 043.9330576

Phòng làm việc: Tổ bảo vệ, 19 Lê Thánh Tông

 

25. Nhân viên: THPT. Mai Quý Hà

Bảo vệ 

Điện thoại: 043.9330576

Phòng làm việc: Tổ bảo vệ, 19 Lê Thánh Tông


26. Nhân viên: THPT. Nguyễn Tiên Phong

Tổ trưởng tổ Bảo vệ 

Điện thoại: 043.9330576

Phòng làm việc: Tổ bảo vệ, 19 Lê Thánh Tông

  • Website cựu sinh viên