Đề tài, dự án

     Trong nhiều năm qua các cán bộ của khoa Địa chất đã tham gia thực hiện và chủ trì rất nhiều đề tài và dự án thuộc các cấp khác nhau, từ các đề tài cấp trường ĐHKHTN, cấp ĐHQGHN đến các đề tài cấp Bộ, cấp địa phương, đề tài trọng điểm cấp Nhà Nước, các đề tài hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực về địa chất, kỹ thuật địa chất, quản lý và quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường, tai biến và BĐKH.... Các đề tài, dự án KHCN này đều được đánh giá rất cao và kết quả mang ý nghĩa thực tiễn to lớn đối với sự phát triển của đất nước.

STT

Tên đề tài

Cấp quyết định, mã số

Số QĐ, ngày tháng năm/ ngày nghiệm thu

Kết quả nghiệm thu

1

Xây dựng và thúc đẩy các dự án cơ chế tín chỉ chung (JCM) hướng tới phát triển xã hội carbon thấp tại Việt Nam

Hợp tác với ĐH Tokyo

2015

Đạt

2

Đề tài hợp tác với Cục Quản lý Chất thải và Cải thiện Môi trường thuộc Nhiệm vụ "Điều tra, đánh giá hiện tượng hải sản chết bất thường tại các tỉnh ven biển miền Trung, đề xuất giải pháp xử lý, kiểm soát và khắc phục"

Cấp Bộ tài nguyên và Môi trường

2016

Đạt

3

Dự án “Tăng cường năng lực giảm thiểu và thích ứng với địa tai biến liên quan đến môi trường và phát triển năng lượng ở Việt Nam”

Chương trình hợp tác Vietnam - Norway program (vinogeo - srv 07/056)

2017

Đạt

4

Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ nâng cao khả năng ứng phó với BĐKH và tính bền vững của hệ sinh thái rừng ngập mặn ở khu vực cửa sông Hồng.

Cấp ĐHQG Hà Nội

2019

Chưa nghiệm thu

5

Nghiên cứu, đánh giá mức độ tổn thương vũng vịnh ven bờ Việt Nam phục vụ PTBV (lấy ví dụ vịnh Chân Mây).

Đề tài cấp Bộ (NAFOSTED) Mã số: 105.09.82.09

2009-2013

Đạt

6

Tăng cường năng lực giảm thiểu và thích ứng với địa tai biến liên quan đến môi trường và phát triển năng lượng ở Việt Nam

Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Na Uy

2009-2015

Đạt

7

Nghiên cứu hành vi địa hóa và quá trình ô nhiễm Arsen trong nước dưới đất khu vực thành phố Hà Nội và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động ô nhiễm trong khai thác, sử dụng

Cấp ĐHQGHN

2010-2012

Đạt

8

Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ cho lưu vực sông Vu Gia, Tỉnh Quảng Nam

Cấp Bộ KH&CN

Mã số: KC.01.TN18/11-15

2011-2012

Đạt

9

Nghiên cứu các hiện tượng địa chất công trình liên quan đến xây dựng công trình ngầm trong nền đất, áp dụng đánh giá khả năng phát triển cơ sở hạ tầng khu vực Hà Nội

Cấp Trường ĐHKHTN

Mã số: TN – 11 - 32

2011-2013

Đạt

10

Integrated Monitoring System for Adaptation Strategies on the Vietnamese Coast/Hệ thống quan trắc tích hợp phục vụ chiến lược thích BĐKH ở ven biển Việt Nam

Hợp tác quốc tế với Nhật Bản

2011-2014

Đạt

11

Nghiên cứu, đánh giá khả năng khai thác, sử dụng tổng hợp một số khoáng sản quan trọng và vị thế của chúng trong phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh – quốc phòng khu vực Tây Nguyên

Cấp Nhà nước

Thuộc Chương trình Tây Nguyên 3

Mã số: TN3/T05

2011-2014

Đạt

12

Nghiên cứu hoạt động địa động lực hiện đại khu vực Tây Nguyên phục vụ dự báo các dạng tai biến địa chất ở các vùng đập, hồ chứa và đề xuất các giải pháp phòng tránh

Cấp Nhà nước

Thuộc Chương trình Tây Nguyên 3

Mã số: TN3/T06

2011-2015

Đạt

13

Strategy to enhance resilience to climate and ecosystem changes utilizing traditional bio-production system in rural Asia

Hợp tác giữa ĐHQGHN và Đại học Tokyo, Đại học Liên hợp quốc

2011-2015

Đạt

14

Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý để quản lý, dự báo tai biến thiên nhiên, đề xuất các giải pháp nhằm giảm nhẹ tai biến tại tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011- 2015

Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

2011-2015

Đạt

15

Dự án: Điều tra, đánh giá tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và tai biến thiên nhiên biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển.

Dự án Điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển Việt Nam.

2011-2016

Đạt

16

Nghiên cứu lịch sử tiến hóa châu thổ ngầm sông Mekong trong Holocen phục vụ PTBV

Đề tài Khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước

Mã số KC.09/11-15

2012 - 2015

Đạt

17

Nghiên cứu đặc điểm địa chất cấu trúc vùng Kim Bôi-Hòa Bình phục vụ giảng dạy môn Địa chất cấu tạo cho sinh viên ngành Địa kỹ thuật-Địa môi trường.

Cấp trường ĐHKHTN Mã số: TN 12-39

2012-1014

Đạt

18

Đánh giá gradient chuyển dịch kiến tạo trong Pleistocen muộn và hiện đại khu vực dự kiến xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận

Đề tài cấp Bộ (NAFOSTED)

Mã số NT 03/2012

2012-2014

Đạt

19

Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ cho lưu vực sông Đăkbla, tỉnh Kon Tum

Sở Khoa học và Công nghệ Kon Tum

2012-2014

Đạt

20

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng khu đô thị đại học PTBV, áp dụng cho khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Cấp ĐHQGHN.

Mã số: QG.TĐ.11.07

2012-2014

Đạt

21

Nghiên cứu địa tầng phân tập – tướng đá cổ địa lý các thành tạo trầm tích Nam bể Phú Khánh, Nam Côn Sơn và khu vực Tư Chính – Vũng Mây, để xác định tính đồng nhất, phân dị tướng trầm tích qua các thời.

Tập đoàn dầu khí

2012-2014

Đạt

22

Nghiên cứu và đánh giá trữ lượng carbon hữu cơ và chu trình carbon trong các hệ sinh thái rừng ngập mặn ở đồng bằng Sông Cửu Long

JSPS Research Grant

2012-2014

Đạt

23

Nghiên cứu xác lập các danh thắng địa cảnh (Geosites) và các loại hình di sản khác vùng Ba Vì, Hà Nội phục vụ xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận công viên địa cảnh.

Cấp ĐHQGHN

2012-2014

Đạt

24

Nghiên cứu xác lập các kiểu quặng hóa vàng hạt mịn Đông Bắc Việt Nam, dự báo triển vọng và khả năng thu hồi

Cấp Nhà nước

Dự án Khoa học và Công nghệ KC08

2012-2014

Đạt

25

Tăng cường năng lực và chuyển giao công nghệ phục vụ giảm thiểu và quản lý rủi ro địa tai biến đối với trượt lở và lũ lụt

Hợp tác Na Uy – Việt Nam

2012-2014

Đạt

26

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT trong đánh giá đất và nước tại tiểu lưu vực Trị An phục vụ đào tạo thực hành

Cấp Trường ĐHKHTN

Mã số: TN-12-38

2012-2014

Đạt

27

Ứng dụng thiết bị phân tích xách tay PVD 6000 trong xác định hàm lượng kim loại nặng tại làng nghề Triều Khúc – Hà Nội

Cấp Trường ĐHKHTN

2012-2014

Đạt

28

Đề tài KHCN cấp Nhà nước “Nghiên cứu lịch sử tiến hóa châu thổ ngầm sông Mekong trong Holocen phục vụ PTBV

Cấp Nhà nước

Mã số: KC09.13/11-15

2012-2015

Đạt

29

Nghiên cứu cấu trúc địa chất các bể trầm tích Kainozoi vùng nước sâu (trên 200m) Biển Đông Việt Nam và đánh giá tài nguyên năng lượng và khoáng sản.

Cấp Nhà nước.

Mã số KC09.03/11-15.

2012-2015

Đạt

30

Nghiên cứu chuyển động hiện đại của các đứt gãy kiến tạo trong vùng Tây Bắc, mối liên quan với hoạt động động đất và sự biến động gây nên bởi việc tích nước hồ chứa thủy điện Sơn La

Đề tài cấp Bộ (NAFOSTED).

Mã số 105.09.48.09

2012-2015

Đạt

31

Nghiên cứu, dự báo nguy cơ tai biến lũ lụt trên cơ sở các trận lũ lịch sử từ Holocen trở lại đây ở Tây Nguyên

Cấp Nhà nước

Thuộc Chương trình Tây Nguyên 3

Mã số: TN3/T20

2012-2015

Đạt

32

Phát triển năng lực để xây dựng quốc gia chống chịu với tai biến

Hợp tác với ĐH Kyoto do Chính phủ Nhật Bản tài trợ

2012-2015

Đạt

33

Điều tra, đánh giá, tích hợp và dự báo biến động điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, tài nguyên, môi trường, tai biến thiên nhiên các vùng biển từ Thanh Hoá đến Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển

Thuộc Đề án 47/2006 Chính phủ theo Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”

2012-2015

Đạt

34

Phát triển công nghệ đánh giá rủi ro do trượt lở đất dọc theo các tuyến giao thông chính ở Việt Nam

Hợp tác Quốc tế (Việt Nam – Nhật Bản)

2012-2016

Đạt

35

Nghiên cứu xây dựng mô hình đô thị ven biển Việt Nam có khả năng thích ứng với BĐKH

Cấp nhà nước.

Mã số: BĐKH-32/16-20

2012-2016

Đạt

36

Hệ hỗ trợ trực tuyến cảnh báo lũ cho lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, Tỉnh Quảng Nam

Đề tài NN, Bộ KH và Công nghệ, Đề tài: KC.01.24/11-15

2013 - 2015

Đạt

37

Nghiên cứu các di sản thiên nhiên và văn hóa nhằm xây dựng công viên địa chất (Geopark) và phát triển du lịch bền vững khu vực Ba Vì – Sơn Tây, Hà Nội

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

2013-2015

Đạt

38

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để khắc phục hiện tượng bồi lấp cửa ra vào khu neo trú bão của tàu thuyền áp dụng cho cửa Tam Quan, Bình Định

Cấp Nhà nước

2013-2015

Đạt

39

Nghiên cứu đặc điểm địa mạo và lịch sử hình thành hệ thống thềm biển trên thềm lục địa và ven bờ miền Trung Việt nam (từ Đà Nẵng đến Phan Thiết) trong mối quan hệ với sự thay đổi mực nước biển và chuyển động kiến tạo

Cấp Nhà nước
Mã số: KC09.18/11-15.

2013-2015

Đạt

40

Nghiên cứu đánh giá tác động BĐKH đến quy hoạch sử dụng không gian của một số đầm phá ven biển Miền Trung Việt Nam và đề xuất các giải pháp ứng phó: thí điểm cho khu kinh tế mở Nhơn Hội, Bình Định

Cấp Nhà nước

Mã số: BĐKH23/11-15

2013-2015

Đạt

41

Nghiên cứu tổng hợp các điều kiện địa chất, địa động lực khu vực Vịnh Bắc Bộ phục vụ công tác quy hoạch phát triển kinh tế vùng Đông Bắc Việt Nam.

Cấp Nhà nước.
Mã số: KC09.09/11-15

2013-2015

Đạt

42

Nghiên cứu và xây dựng mô hình đô thị ven biển có khả năng thích ứng với BĐKH

Cấp nhà nước

Mã số: BĐKH-32/16-20

2013-2015

Đạt

43

Nghiên cứu về các tập hợp Diatomeae đặc trưng cho một số kiểu môi trường ven biển

Cấp trường ĐHKHTN. Mã số: TN 13-23

2013-2015

Đạt

44

Nghiên cứu xác lập các thuộc tính đặc trưng, làm cơ sở xây dựng mô hình cho kiểu mỏ corindon trong đá gneiss (kiểu mỏ Tân Hương – Trúc Lâu) ở Việt Nam

Đề tài cấp Bộ (NAFOSTED)

2013-2015

Đạt

45

Nghiên cứu, cảnh báo nguy cơ trượt lở ngầm trên thềm lục địa nam Trung Bộ

Cấp Nhà nước

Mã số: KC09.11/11-15

2013-2015

Đạt

46

Nghiên cứu, và xây dựng mô hình đô thị ven biển có khả năng thích ứng với BĐKH.

Cấp Nhà nước

Mã số: BĐKH.32/16-20

2013-2015

Đạt

47

Xây dựng cơ sở dữ liệu thuật ngữ Anh - Việt (có giải thích) chuyên ngành Địa chất, Quản lý tài nguyên và Môi trường dưới dạng phần mềm từ điển

Cấp Trường ĐHKHTN

2013-2015

Đạt

48

Đặc điểm một số thành tạo đá quý vùng Lục Yên (ruby, saphia, tuamalin,...)

Đề tài cấp Bộ (NAFOSTED)

2013-2015

Đạt

49

Nghiên cứu các rủi ro tai biến địa chất trong bối cảnh BĐKH ở khu vực đô thị hóa ven biển Việt Nam và giải pháp thích ứng: Lấy ví dụ thành phố Hải Phòng

Đề tài cấp Bộ (NAFOSTED)

2013-2016

Đạt

50

Nghiên cứu kiến tạo – địa động lực, cơ chế hình thành và phát triển các bể Kainozoi Phú Khánh, Nam Côn Sơn, Tư Chính – Vũng Mây dưới ảnh hưởng của tách giãn Biển Đông và bối cảnh kiến tạo – địa động lực các vùng kế cận, phục vụ điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản, dầu khí”

Đề tài cấp Nhà nước

Mã số: KC09.21/11-15

2013-2016

Đạt

51

Điều tra ô nhiễm môi trường xuyên biên giới Việt-Trung khu vực sông Hồng, Lào Cai.

Cấp ĐHQGHN
Mã số QGDA 13.01

2013-2016

Đạt

52

Chương trình “Tăng cường năng lực giảm thiểu và thích ứng với địa tai biến liên quan đến môi trường và phát triển năng lượng ở Việt Nam” (VINOGEO), SRV – 07/056 ký kết giữa ĐHQGHN và Đại sư quán Na Uy. Pha 3 (Đề tài nhánh: Nghiên cứu đánh giá rủi ro và dự báo trượt lở, sụt lún mặt đất tại xã Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang (tỷ lệ: 1/10,000). Chủ nhiệm đề tài nhánh

Đề tài hợp tác Quốc tế giữa ĐHQGHN và Đại sứ quán Na Uy

2013-2016

Đạt

53

Đặc điểm các hệ thống đứt gãy khu vực Đông Bắc bể Sông Hồng

Cấp Trường ĐHKHTN. Mã số: TN-14-18

2013-2018

Đạt

54

Đề tài nhánh “Nghiên cứu đề xuất mô hình đô thị ven biển có khả năng thích ứng với BĐKH” thuộc Đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu và xây dựng mô hình đô thị ven biển có khả năng thích ứng với BĐKH”

Cấp Nhà nước.

Mã số: BĐKH-32/16-20

2014 - 2015

Đạt

55

Nghiên cứu định lượng khả năng chứa dầu khí của cát kết Oligocen mỏ Rồng bể Cửu Long

Cấp Trường ĐHKHTN. Mã số: TN.14.19

2014 – 2015

Đạt

56

Xây dựng phương pháp luận và phương pháp đánh giá tác động BĐKH đến đa dạng sinh học ở Việt Nam

Đề tài cấp Bộ (NAFOSTED)

2014-2015

Đạt

57

Nghiên cứu các di sản tự nhiên và văn hóa vùng Ba Vì - Sơn Tây, Hà Nội nhằm xây dựng công viên địa chất (Geopark) phục vụ phát triển du lịch bền vững/ Thành phố Hà Nội

Cấp ĐHQGHN

2014-2015

Đạt

58

Nghiên cứu di sản thiên nhiên và văn hóa ở Ba Vì – Sơn Tây, thành phố Hà Nội, từ đó xây dựng Công viên địa chất toàn cầu phục vụ phát triển du lịch bền vững

Cấp Thành phố Hà Nội

2014-2015

Đạt

59

Nghiên cứu điều kiện cổ khí hậu hình thành các trầm tích chứa dầu ở Đồng Ho (Quảng Ninh) nhằm định hướng tìm kiếm dầu khí”

Cấp ĐHQGHN

Mã số: QGTĐ.14.09

2014-2016

Đạt

60

Nghiên cứu, áp dụng công nghệ tích hợp địa môi trường - địa sinh thái nhằm ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường nước tại một số điểm ở các lưu vực sông vùng Tây Bắc.

Cấp Nhà nước

Thuộc Chương trình Tây Bắc

KHCN-TB.02C/13-18

2014-2016

Đạt

61

Đặc điểm khoáng vật học, ngọc học và nguồn gốc một số đá bán quý (zircon và peridot) liên quan với hoạt động magma basalt kiềm ở miền Nam Việt Nam

Đề tài cấp Bộ (NAFOSTED)

2014-2016

Đạt

62

Nghiên cứu đánh giá tổng thể tiềm năng các bồn địa nhiệt vùng Tây Bắc

Cấp Nhà nước

Thuộc Chương trình Tây Bắc

KHCN-TB.01T/13-18

2014-2016

Đạt

63

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng tư liệu viễn thám trong quan trắc biến động chất lượng môi trường nước hồ: lấy ví dụ Hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn).

Đề tài cấp Bộ (NAFOSTED)

Mã số: 105.08-2013.12.

2014-2017

Đạt

64

Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành phục vụ PTBV vùng Tây Bắc

Thuộc Chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước về KHCN phát triển vùng Tây Bắc.

Mã số KHCN-TB.01C/13- 18.

2014-2017

Đạt

65

Nghiên cứu biến đổi ngắn hạn của sét núi Nưa - Thanh Hóa và Di Linh - Lâm Đồng nhằm đánh giá khả năng cô lập chất thải hạt nhân

Đề tài cấp Bộ (NAFOSTED)

2014-2017

Đạt

66

Sử dụng phương pháp TEM-EDX xác định đặc điểm thành phần vật chất nguyên liệu khoáng sét mỏ Ngọt, Phú Thọ

Cấp Trường ĐHKHTN

2014-2017

Đạt

67

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá sự thay đổi sử dụng đất tại lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam

Cấp Trường ĐHKHTN

Mã số: TN 15.21

2015 - 2018

Đạt

68

Xây dựng mạng lưới nghiên cứu đô thị và nông thôn ở Châu Phi và Châu Á

Hợp tác với ĐH Tokyo

2015-2016

Đạt

69

Chương trình “Tăng cường năng lực giảm thiểu và thích ứng với địa tai biến liên quan đến môi trường và phát triển năng lượng ở Việt Nam”. Bổ sung “Đề tài nhánh: Nghiên cứu Các giải pháp phòng chống trượt lở dọc tuyến quốc lộ 6 đoạn Hòa Bình – Sơn La”

Hợp tác quốc tế

(VINOGEO), SRV – 07/056 ký kết giữa ĐHQGHN và Đại sư quán Na Uy.

2015-2016

Đạt

70

Nghiên cứu đặc điểm phương kéo dài các hang động karst vùng Hà Giang chỉ thị cho ứng suất Tân kiến tạo

Cấp Trường ĐHKHTN

2015-2016

Đạt

71

Nghiên cứu xác lập các thời kỳ xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan trong quá khứ ở khu vực thượng lưu sông Sê San, tỉnh Kon Tum

Cấp trường ĐHKHTN

2016-2017

Đạt

72

Nghiên cứu xây dựng và lồng ghép bộ chỉ số đô thị bền vững, thịnh vượng, đáng sống, thích ứng với BĐKH cho thành phố ven biển (lấy ví dụ cho thành phố Đà Nẵng)

Cấp ĐHQGHN.

Mã số: QG.16.18

2016-2017

Đạt

73

Chuẩn hóa các kết quả nghiên cứu về Địa kỹ thuật - Môi trường thành phố Hà Nội phục vụ công tác quản lý tài nguyên, quy hoạch, xây dựng và sử dụng đất hiệu quả, bền vững

Sở Khoa học công nghệ Hà Nội

2016-2017

Đạt

74

Chuẩn hóa các kết quả nghiên cứu về Địa kỹ thuật – Môi trường Tp. Hà Nội phục vụ công tác quản lý tài nguyên, quy hoạch, xây dựng và sử dụng đất hiệu quả, bền vững.

Cấp thành phố Hà Nội. Mã số: 01C - 04

2016-2017

Đạt

75

Nghiên cứu so sánh các quá trình sinh địa hóa carbon hữu cơ trong hệ sinh thái rừng ngập mặn Đồng Rui (Quảng Ninh) và Khu dự trữ Sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ (Tp. Hồ Chí Minh).

Đề tài cấp Bộ (NAFOSTED).

Mã số: 105.08-2015.18

2016-2017

Đạt

76

Nghiên cứu xây dựng mô hình và hệ thống dự báo thời tiết tiểu vùng và cảnh báo nguy cơ lũ quét, cháy rừng và sâu bệnh nông nghiệp cấp huyện vùng núi phía bắc

Cấp Bộ KH&CN

Mã số: KHCN- TB.13C/13-18

2016-2018

Đạt

77

Nghiên cứu xây dựng và áp dụng phương pháp hồi phục đặc điểm cổ khí hậu Holocen bằng phân tích đồng vị bền trong trầm tích ở miền Bắc, Việt Nam.

Cấp ĐHQGHN

Mã số: QG16.16

2016-2018

Đạt

78

Khôi phục sự dao động mực nước biển trong Holocene khu vực đồng bằng sông Hồng dựa trên phân tích vi cổ sinh và tỷ lệ đồng vị 16O/18O nhằm dự đoán xu hướng dao động mực nước biển trong tương lai

Đề tài cấp Bộ (NAFOSTED)

2016-2018

Đạt

79

Nghiên cứu cơ chế quá trình phá hủy bờ sông Hồng khu vực Hà Nội do chế độ thủy động lực của sông trong mùa mưa phục vụ việc bảo vệ bờ sông và PTBV vùng ven sông

Đề tài cấp Bộ (NAFOSTED)

Mã số: 105.08-2015.24

2016-2018

Đang thực hiện

80

Nghiên cứu so sánh vai trò của hệ sinh thái biển ven đảo đối với nguồn lợi cá (Nghiên cứu điểm ở khu vực đảo Phú Quý và Hòn Cau, tỉnh Bình Thuận)

Đề tài cấp Bộ (NAFOSTED)

2016-2019

Đang thực hiện

81

Nghiên cứu diễn biến và dự báo xu thế biến động các địa hệ khu vực ven biển từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy từ Holocen đến nay

Nhà nước

Mã số: KC.09.02/16-20

2016-2019

Đạt

82

Nghiên cứu xây dựng, thử nghiệm mô hình cộng đồng làng xã cacbon thấp, chống chịu cao nhằm ứng phó với BĐKH tại khu vực nông thôn đồng bằng Bắc Bộ

Thuộc Chương trình: “Khoa học và công nghệ ứng phó với BĐKH, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020”

Mã số: BĐKH/16-20

2016-2019

Đang thực hiện

83

Nghiên cứu giá trị giáo học của một số dạng tài nguyên thiên nhiên khu vực Hạ Long – Vân Đồn

Cấp Trường ĐHKHTN

Mã số: TN.17.15

2017-2018

Đạt

84

Nghiên cứu xác lập bộ tiêu chí đánh giá tính bền vững vùng ven biển Việt Nam, thử nghiệm ứng dụng cho vùng điển hình và đề xuất giải pháp nhân rộng

Chương trình KHCN ứng phó với BĐKH, quản lý TN&MT giai đoạn 2016-2020

Mã số BĐKH.23/16-20

2016-2020

Đang thực hiện

85

Nghiên cứu tiến hóa trầm tích và quá trình bồi tụ - xói lở bờ biển cửa Ba Lạt – Hải Hậu từ 1000 năm đến nay trong bối cảnh BĐKH và dâng cao mực nước biển. Đề xuất định hướng quy hoạch và quản lý đới bờ theo hướng PTBV

Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ Châu Á (ARC)

2016-2020

Đang thực hiện

86

Nghiên cứu xây dựng mô hình PTBV tích hợp 3E+1 (kinh tế, môi trường, hệ sinh thái và an ninh phi truyền thống) cho các khu vực biên giới Việt - Lào vùng Tây Bắc.

Cấp nhà nước

Mã số: KHCN-TB.19C/13-18

2017 - 2018

Đang thực hiện

87

Nghiên cứu đánh giá nguồn tài nguyên nước biển sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh mắt, xoang, miệng.

Cấp ĐHQGHN

2017 -2019

Đạt

88

Nghiên cứu đề xuất quy hoạch PTBV liên vùng Tây Bắc

Cấp Nhà nước

2017-2018

Đạt

89

Nghiên cứu giá trị địa chất trong các thành tạo trầm tích tuổi Devon muộn – Permi (D3-P) ở Miền Bắc Việt Nam phục vụ phát triển du lịch

Đề tài cấp Bộ (NAFOSTED)

2017-2019

Đang thực hiện

90

Nghiên cứu sự phát xạ khí radon (220Rn, 222Rn) trong môi trường karst khu vực Đông Bắc Việt Nam

Đề tài cấp Bộ (NAFOSTED)

Mã số: 105.99-2016.16

2017-2019

Đang thực hiện

91

Nghiên cứu xác lập bộ tiêu chí đánh giá tính bền vững vùng ven biển Việt Nam, thử nghiệm ứng dụng cho một vùng điển hình và đề xuất giải pháp nhân rộng (2017-2020)

Cấp Nhà nước

2017-2019

Đang thực hiện

92

Đặc điểm cấu trúc địa chất trong Miocen muộn khu vực bể Phú Khánh thềm lục địa Việt Nam

Cấp trường ĐHKHTN. TN.18.17

2019-2020

Đang thực hiện

93

Nghiên cứu đánh giá đa lợi ích từ rừng ngập mặn nhằm nâng cao tính bền vững và duy trì sinh kế cộng đồng ở khu vực ven biển, lấy ví dụ huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Cấp ĐHQGHN

2018-2020

Đang thực hiện

94

Nghiên cứu hệ thống xử lý nước bị nhiễm asen tại các khu vực ven đô và nông thôn

Hợp tác quốc tế với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA)

2017-2020

Đang thực hiện

95

Nghiên cứu ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp kỹ thuật giảm thiểu tác động của xâm nhập mặn đến ổn định nền-móng công trình xây dựng dân dụng trên nền đất yếu ven biển thành phố Hải Phòng

Cấp ĐHQGHN

2017-2020

Đang thực hiện

96

Nghiên cứu đặc điểm kiến tạo Pliocen – Đệ Tứ khu vực tây nam trũng sâu Biển Đông và kế cận làm tiền đề tìm kiếm khoáng sản rắn

Đề tài cấp Nhà nước KC.09.32/16-20

2018 - 2019

Đang thực hiện

97

Nghiên cứu kiến tạo khu vực trũng sâu Tây Nam Biển Đông làm cơ sở tìm kiếm khoáng sản rắn

Cấp Nhà nước KC09.32/16-20

2018-2019

Đang thực hiện

98

Nghiên cứu kiến tạo trẻ, địa động lực hiện đại thềm lục địa Việt Nam phục vụ phòng tránh tai biến địa chất

Đề tài trọng điểm cấp nhà nước.

Mã số KC.09.22/16-20

2018-2019

Đang thực hiện

99

Nghiên cứu sự biến động trạng thái ứng suất kiến tạo và mối quan hệ với động đất kích thích nhằm dự báo các vùng có khả năng phát sinh động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam.

Cấp ĐHQGHN

Mã số QG.18.14

2018-2020

Đang thực hiện

100

Nghiên cứu sự tích lũy kim loại nặng trong thực vật xung quanh khu mỏ đa kim Núi Pháo, tỉnh Thái Nguyên

Đề tài cấp Bộ (NAFOSTED)

2018-2020

Đang thực hiện

101

Nghiên cứu lịch sử hoạt động gió mùa và biến đổi môi trường ghi nhận trong trầm tích hồ núi lửa Biển Hồ, vùng Tây Nguyên

Đề tài cấp Bộ (NAFOSTED)

Mã số: 105.99-2018.316

2018-2020

Đang thực hiện

  • Website cựu sinh viên