Bộ môn Trầm tích và Địa chất Biển

Bộ môn Trầm tích và Địa chất Biển
1. Tầm nhìn
Xây dựng Bộ môn thành cơ sở xuất sắc tại Việt Nam về đào tạo và nghiên cứu khoa học về trầm tích và địa chất biển.
2. Chiến lược phát triển
Phát triển Bộ môn xuất phát từ tình hình thực tế của Bộ môn, bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Khoa và Nhà trường và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đất nước về điều tra – nghiên cứu trầm tích và địa chất biển; hợp tác quốc tế song phương và đa phương, tiệm cận chuẩn quốc tế.
3. Mục tiêu
• Về Đào tạo: tiếp tục duy trì và phát triển Bộ môn theo hướng vững mạnh về giảng dạy đại học và sau đại học với các chuyên ngành trầm tích, trầm tích luận, trầm tích – địa chất Đệ tứ, địa chất biển, địa vật lý biển, tiến hóa bồn trầm tích, kiến tạo – địa động lực.
• Về Nghiên cứu: kế thừa và phát huy hơn nữa các hướng nghiên cứu mũi nhọn của Bộ môn: trầm tích, địa chất biển, tiến hóa bồn trầm tích; phối kết hợp có hiệu quả với các đơn vị / phòng thí nghiệm khác trong khoa trong nghiên cứu khoa học; gia tăng số lượng công bố, đặc biệt là công bố quốc tế.
• Về hợp tác Quốc tế: tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, tiến tới nâng cao hơn nữa uy tín của Bộ môn, tạo ra bản sắc riêng trong số các cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong cả nước.
4. Các chủ nhiệm bộ môn qua các thời kỳ
• Bộ môn Trầm tích và Địa chất biển do GS.TS Trần Nghi sáng lập từ năm 1985
• Từ năm 1985 đến năm 1996: GS.TS Trần Nghi
• Từ năm 1996 đến năm 2004: PGS.TS Đỗ Thị Vân Thanh
• Từ năm 2005 đến năm 2013: PGS.TS Đặng Mai
• Từ năm 2014-2018: PGS. TS. Đinh Xuân Thành
• Từ năm 2019-nay: TS. Nguyễn Văn Hướng
5. Các thành viên trong bộ môn:
• TS. Nguyễn Văn Hướng (Trưởng Bộ môn)
• PGS. TS. Đinh Xuân Thành (Trưởng Khoa)
• TS. Trần Thị Thanh Nhàn
• TS. Phạm Nguyễn Hà Vũ
• ThS. NCS. Nguyễn Thị Huyền Trang
• ThS. NCS. Trần Thị Dung
6. Các học phần giảng dạy đại học và sau đại học
• Cơ sở lý luận phát triển bền vững
• Đất và bản đồ đất Việt Nam
• Địa chất biển
• Đia chất Cấu trúc và Kiến tạo
• Địa chất Đại cương
• Địa Tin học ứng dụng trong Địa chất
• Địa vật lý Đại cương
• Khoa học Trái đất và Sự sống
• Lịch sử Trái đất
• Luật và chính sách khoáng sản Việt Nam
• Luật và Chính sách môi trường
• Nghiên cứu khoa học
• Phân tích bồn trầm tích
• Phương pháp điều tra, khảo sát, giám sát tài nguyên - môi trường
• Phương pháp nghiên cứu tài nguyên biển
• Phương pháp Quản lý Tài Nguyên Biển
• Quản lý lưu vực sông
• Tài nguyên thiên nhiên Việt Nam
• Tài nguyên biển Việt Nam
• Thạch học - Thạch luận
• Thực tập ngoài trời Địa chất Cấu trúc và Kiến tạo
• Thực tập ngoài trời Địa chất Đại cương
• Thực tập Tài nguyên thiên nhiên
• Trầm tích luận
• Trầm tích và Địa tầng

  • Website cựu sinh viên