Phòng thí nghiệm trọng điểm Địa môi trường và Ứng phó Biến đổi khí hậu

PTNTĐ Địa môi trường và Ứng phó biến đổi khí hậu được thành lập theo Quyết định số 964/QĐ-ĐHQGHN của Giám đốc ĐHQGHN ngày 11/04/2016. PTNTĐ là tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và là đơn vị phối thuộc với Khoa Địa chất (sinh hoạt hành chính, đảng, đoàn thể,... và tham gia các hoạt động đào tạo tại khoa Địa chất). 

 

Hội thảo quốc tế và khai trương Phòng thí nghiệm Trọng điểm Địa môi trường và Ứng phó Biến đổi khí hậu, tháng 10/2016

Mục tiêu phát triển của PTNTĐ là trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ xuất sắc về các lĩnh vực: Đánh giá, dự báo biến đổi môi trường, tác động và các giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững; Địa sinh thái và công nghệ địa môi trường.
PTNTĐ được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép hoạt động khoa học công nghệ số A-1936 vào ngày 18/06/2018 với các lĩnh vực khoa học và công nghệ như sau: 
1. Nghiên cứu triển khai các dự án, đề tài, nhiệm vụ KH&CN về địa môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống, phát triển bền vững và các các lĩnh vực khác có liên quan. 
2. Tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực và thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ khác trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
3. Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Phòng thí nghiệm.
Với lĩnh vực khoa học và công nghệ nêu trên, các hướng nghiên cứu chủ đạo của PTNTĐ bao gồm: 
1) Đánh giá, dự báo biến đổi môi trường, tác động và các giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
2) Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiênvà phát triển bền vững
3) Địa sinh thái và công nghệ địa môi trường
Trên cơ sở đó, các phòng/bộ phận chuyên môn thuộc đơn vị gồm: 
- Phòng nghiên cứu Ứng phó Biến đổi khí hậu; 
- Phòng nghiên cứu Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường 
- Phòng nghiên cứu Địa sinh thái và công nghệ địa môi trường 

  • Website cựu sinh viên