Đề tài, dự án

 1. Nghiên cứu phát hiện các bệnh đột biến gen ty thể ở người Việt Nam bằng các kỹ thuật sinh học phân tử”. Đề tài cấp nhà nước, Mã số KC.04.10_11-15. Chủ trì đề tài nhánh: GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa.
 2. Nghiên cứu chế tạo chế phẩm probiotic dạng bào tử Bacillus subtilis tái tổ hợp để phòng virus gây bệnh đốm trắng ở tôm”. Đề tài cấp Nhà nước, mã số: KC 04.09/11-15. Chủ trì: GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa.
 3. Nghiên cứu các chất ức chế protease của HIV nhằm phát triển thuốc điều trị AIDS”. Đề tài độc lập cấp nhà nước, Mã số ĐT-PTNTĐ.2012-G/02. Chủ trì: PGS. TS. Bùi Phương Thuận.
 4. Nghiên cứu phát triển công nghệ màng sinh học (biofilm) trong xử lý nước thải giàu N, P”. Đề tài Bộ Công thương, Mã số: 06/HĐ-ĐT.06.12. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Quang Huy.
 5.  “Tinh sạch enzyme dehalogenase từ một số chủng vi sinh vật phân lập ở Việt Nam và định hướng ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường”. Đề tài KLEPT, Mã số: KLEPT.12.01. Chủ trì: PGS. TS Nguyễn Quang Huy.
 6.  Điều tra các chất có hoạt tính sinh học mới từ hai loài vi khuẩn lam Anabaena sp. và Nostoc sp. phân lập tại Việt Nam”. Đề tài Nafosted, mã số 106.16-2012.24. Chủ trì: TS. Phạm Thị Lương Hằng.
 7.  “Nghiên cứu cơ chế kháng vemurafenib của các dòng tế bào melanoma mang đột biến BRAFV600E và đánh giá khả năng điều trị melanoma kháng vemurafenib bằng một số phytochemical”. Đề tài Nafosted, 2013, Mã số 106-NN.02-2013.07. Chủ trì: TS. Nguyễn Đình Thắng.
 8. “Nghiên cứu tạo chế phẩm có khả năng kích thích sinh tổng hợp melanin của tế bào melanocyte nhằm định hướng phát triển thuốc điều trị chứng bạc tóc sớm”. Đề tài KLEPT, Mã số: KLEPT.14.02. Chủ trì: TS. Nguyễn Đình Thắng.
 9.  “Nghiên cứu các mối liên quan giữa khả năng tập chống chịu của khoai tây trước các yếu tố nhiệt độ cao, hạn hán, độ mặn cao”. Đề tài Nafosted, mã số 106.06 – 2012.14. Chủ trì: TS. Lê Quỳnh Mai.
 10. Nghiên cứu tạo cơ chất đặc hiệu cho Protease của virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV)”. Đề tài KLEPT, Mã số: KLEPT.14.03. Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Hồng Loan.

 

Khoa Sinh học
 • Website cựu sinh viên