Bộ môn Sinh học Tế bào

PGS.TS Hoàng Thị Mỹ Nhung, Trưởng bộ môn

Bộ môn Sinh học Tế bào được thành lập vào ngày 4 tháng 4 năm 2002 trên cơ sở kết hợp của các nhóm đào tạo và nghiên cứu Tế bào – Mô – Phôi và Lý sinh. Trong giai đoạn lịch sử trước đó, do yêu cầu phát triển của hoạt động đào tạo chuyên sâu, vào năm 1969, tổ Động vật có xương sống hình thành từ những năm đầu thành lập khoa Sinh học đã chia ra thành một số tổ bộ môn trong đó có bộ môn Tế bào – Mô – Phôi và bộ môn Lý Sinh.

Hiện nay, Bộ môn Sinh học Tế bào có đội ngũ gồm 09 cán bộ cơ hữu, trong đó có 02 PGS, 05 TS và 02 ThS. Bên cạnh hoạt động đào tạo từ bậc đại học tới bậc tiến sĩ, Bộ môn còn là một đơn vị có các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu về sinh học tế bào và sinh học phân tử. Các nghiên cứu của Bộ môn hiện đang được tập trung thành 03 phòng thí nghiệm chính gồm Phòng thí nghiệm Sinh-Y, Phòng thí nghiệm Ung thư học thực nghiệm, Phòng thí nghiệm Công nghệ tế bào Động vật và 01 nhóm nghiên cứu các sản phẩm có hoạt tính sinh học từ sinh vật.

Những thành tựu chính:

Sách:

  • Hoàng Thị Mỹ Nhung (chủ biên), Nguyễn Lai Thành, Nguyễn Thị Quỳ. Công nghệ nuôi cấy tế bào 3D in vitro trong nghiên cứu tuyển chọn các chất ức chế tăng sinh mạch máu và kháng ung thư. NXB ĐHQG 2015
  • Trần Thị Thuý (chủ biên), Dương Minh Lam, Phan Duệ Thanh, Nguyễn Lai Thành, Đoàn Văn Thược (2022). Giáo trình cơ sở Công nghệ sinh học. Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bản quyền sáng chế khoa học:

- Number of glycosyltransferase involved in ginsenoside biosynthesis pathway (진세노사이드를 생합성에 관여하는 신규 당전이효소와 사용법). 2021. No: 10-2021-014273. 5T International Patent. South Korea.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên