Nghiên cứu khoa học

NHÓM NGHIÊN CỨU (RESEARCH GROUP)

Nhóm nghiên cứu Tai biến Địa hóa môi trường ( Leaded by GS.TS Mai Trong Nhuận)

Tập trung nghiên cứu hành vi các nguyên tố (kim loại nặng, kim loại chỉ thị) trong môi trường nước, đất, trầm tích, từ đó luận giải nguyên nhân, dự báo ô nhiễm môi trường và đề xuất giải pháp khắc phục.

Tập trung nghiên cứu các nguyên tố đồng vị từ đó nghiên cứu khí hậu trong quá khứ, các chu kỳ bão, lũ lụt và tốc độ lắng động trầm tích trong các lagun.

Tập trung nghiên cứu đánh giá mức độ tổn thương của hệ thống Tự nhiên - Xã hội. Đề xuất các giải pháp ứng phó, phòng tránh tổng thể cho một vùng. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học tốt cho các nhà quản lý về Tài nguyên – Môi trường và hoạch định chính sách.

Nhóm nghiên cứu Tai biến Địa động lực (Leaded by PGS.TS. Chu Văn Ngợi)

Tập trung các nghiên cứu trượt lở sườn dốc, trượt lở bờ sông bờ biển trên cơ sở phân tích các yếu tố tác động như độ dốc sườn, trọng lực, cấu trúc đất đá, mức độ phá hủy kiến tạo, nước mặt và nước ngầm.

Tập trung nghiên cứu các đứt gãy hoạt động, dự báo tai biến tiềm ẩn phục vụ quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng.

  • Website cựu sinh viên