Liên hệ

Văn phòng bộ môn: Hoá Phân tích
Điện thoại: 0977323464
Fax:
 Facebook: Bộ môn Hóa Phân tích- Khoa Hóa - Đại học Quốc Gia Hà Nội
http:///ww. vnushoaphantich.wordpress.com

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên