Đề tài, dự án

-Tổng hợp thư viện các hợp chất peptidomimetic phục vụ việc tìm kiếm thuốc mới chữa Parkinson và alzheimer
-Nghiên cứu khả năng kiểm soát đường huyết từ dịch chiết cây lô hội qua hình thức dung nạp thức ăn trong điều trị bệnh tiểu đường.
-Hóa học các hợp chất từ tự nhiên
- Tổng hợp bất đối xứng các acid amin thế
- Hóa học của các hợp chất chứa lưu huỳnh

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên