Bộ môn Cơ học

Ban Chủ nhiệm Bộ môn:

 

  • Trưởng Bộ môn: GS. TS. Phạm Chí Vĩnh
  • Phó trưởng Bộ môn: PGS.TS. Trần Thanh Tuấn

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN BỘ MÔN CƠ HỌC 

Năm 1963 Khoa Toán được thành lập trong ĐH Tổng hợp Hà Nội gồm bốn bộ môn: Giải tích, Xác suất, Toán học tính toán và Cơ học. Qua hơn 50 năm tồn tại và phát triển, đã có nhiều cán bộ về làm việc tại bộ môn Cơ học, cống hiến tài năng và sức lực thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của nhà trường là đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong số cán bộ Cơ học đã từng nhiều năm cống hiến ở Bộ môn được nhà nước phong tặng chức danh khoa học có các thầy giáo:

Giáo sư: Đào Huy Bích, Lê Xuân Cận, Phạm Huyễn, Nguyễn Văn Phó, Ngô Thành Phong

Phó giáo sư: Lê Minh Khanh, Bùi Tường, Nguyễn Đống, Phạm Hữu Vĩnh, Nguyễn Trường, Nguyễn Văn Gia, Đào Văn Dũng, Phạm Chí Vĩnh, Nguyễn Ngọc Quyên, Thái Bá Cần.

Bộ môn đã vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng chính phủ và Huân chương lao động hạng ba.

Hiện nay bộ môn Cơ học đảm nhận nhiệm vụ đào tạo cử nhân ngành Toán-Cơ và đào tạo sau đại học theo hai chuyên ngành Cơ học vật rắn và Cơ học chất lỏng. Từ năm 1975 đến nay Bộ môn đã đào tạo được 1 TSKH, 15 TS. Hàng năm bộ môn đào tạo khoảng 10 học viên cao học và 30 sinh viên đại học. Các cán bộ Bộ môn đã công bố được hơn 200 bài báo trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. Trong bộ môn Cơ học hiện đang công tác 11 cán bộ gồm 4 PGS, 3TS. Chủ nhiệm Bộ môn là PGS.TS. Phạm Chí Vĩnh. 

* Các hướng nghiên cứu chính của bộ môn: 

- Truyền sóng trong các môi trường phức tạp.

- Đồng nhất hóa các môi trường có biên phân chia độ nhám cao.

- Các công thức dạng hiện của sóng mặt.

- Phương pháp tỷ số H/V.

- Ổn định hệ đàn hồi.

- Giảm chấn dao động.

- Phương pháp phần tử hữu hạn. 

* Số công trình nghiên cứu đã công bố: 7 

* Số lượng NCS/TS/ThS đang làm việc tại nước ngoài: 2 

* Các giáo trình đang sử dụng để giảng dạy: Trần Thanh Tuấn, Nguyễn Xuân Nguyên - Nhập môn Cơ học lý thuyết (Bản dịch). 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐANG LÀM VIỆC TẠI BỘ MÔN

- Trưởng BM: GS.TS. Phạm Chí Vĩnh  

- Phó Trường BM: PGS.TS. Trần Thanh Tuấn   

- Các thành viên:    

+ PGS.TS. Vũ Đỗ Long   

+ TS. Nguyễn Xuân Nguyên   

+ TS. Vũ Thị Ngọc Ánh    

+ TS. Nguyễn Thị Nga    

+ TS. Trương Thị Thùy Dung 

  • Website cựu sinh viên