Văn phòng Khoa

Ban Lãnh đạo Khoa:

Trưởng Khoa:

          PGS.TS. Phó Đức Tài

          Phòng 406 nhà T3

          Điện thoại: 04 35406520

 

Phó trưởng Khoa:

          TS. Lê Huy Chuẩn

          Chuyên trách: Đào tạo NCS, Học viên SĐH; Phụ trách chương trình đào tạo tài năng.

          Phòng 302 nhà T3

          Điện thoại: 04 38588817

 

Phó trưởng Khoa:

          TS. Đỗ Thanh Hà

          Chuyên trách: Phụ trách truyền thông; đào tạo ngành Máy tính và Khoa học thông tin.

          Phòng 302 nhà T3

          Điện thoại: 04 38588817

 

Phó trưởng Khoa:

          PGS.TS. Phạm Trọng Tiến

          Chuyên trách: Khoa Học - Công nghệ; Công tác chính trị, sinh viên.

          Phòng 302 nhà T3

          Điện thoại: 04 38588817

 

Đội ngũ cán bộ Văn phòng Khoa Toán - Cơ - Tin học:

Trợ lí giáo vụ đào tạo đại học:

          ThS. Trịnh Thị Bích Hiên 

          Phòng 304 nhà T3

          Điện thoại: 04 38581135

          Email: [email protected]

 

Trợ lí giáo vụ đào tạo sau đại học:

          ThS. Phùng Thị Thuý

          Phòng 304 nhà T3

          Điện thoại: 04 38581135

          Email: [email protected]

 

Trợ lí công tác sinh viên:

          Vũ Hồng Phương

          Phòng 304 nhà T3

          Điện thoại: 04 38581135

          Email [email protected]

 

Trợ lí quản lí phòng máy tính:

          Nguyễn Thị Hải Yến

          Phòng 503 nhà T5

          Điện thoại: 04 38581530

          Email [email protected]

 

Trợ lí kế toán, thư viện:

          Nguyễn Cẩm Tú

          Phòng 301 nhà T4

          Điện thoại: 04 38589825

          Email: [email protected]

 

Trợ lí tổ chức (cán bộ kiêm nhiệm):

          TS. Trịnh Quốc Anh

          Phòng 303 nhà T3

          Điện thoại: 04 38 58 11 35

          Email: [email protected]

  • Website cựu sinh viên