Bộ môn Xác suất - Thống kê

Ban Chủ nhiệm Bộ môn:

  • Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
  • Phó Trưởng Bộ môn: TS. Trịnh Quốc Anh
Lịch sử phát triển:

    Bộ môn Xác suất-Thống kê được thành lập năm 1960, cùng với sự thành lập của Khoa Toán-Lý, và là một trong bốn bộ môn được thành lập đầu tiên ở khoa Toán-ĐHTH Hà nội. Bộ môn là nơi duy nhất ở nước ta đào tạo cử nhân theo chuyên ngành Xác suất-Thống kê. Bộ môn đảm nhiệm việc giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Xác suất Thống kê cho sinh viên tất cả các Trường, Khoa của ĐHQGHN. Qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bộ môn đã đào tạo hàng trăm sinh viên, thạc sỹ chuyên ngành Xác suất-Thống kê. Bộ môn là một trong những bộ môn đầu tiên trong cả nước được phép đào tạo tiến sỹ. Đên nay đã có 21 luận án TS bảo vệ thành công tại Bộ môn, trong đó có một luận án Tiến sỹ khoa học. Hiện nay (năm 2020) có 08 NCS đang học tập tại bộ môn trong đó 02 đã bảo vệ cấp cơ sở

    Các cán bộ của Bộ môn đã biên soạn hơn 30 sách giáo trình và sách chuyên khảo có chất lượng tốt và dịch nhiều sách nước ngoài phục vụ cho công tác đào tạo. Nhiều giáo trình đã được tái bản nhiều lần, được nhiều trường đại học khác trong nước sử dụng. Cuốn sách” Lý thuyết xác suất và các kết luận thống kê” do hai cán bộ của Bộ môn là GS Hoàng Hữu Như và GS Nguyễn Duy Tiến biên soạn xuất bản năm 1969 là cuốn giáo trình Xác suất-Thống kê đầu tiên ở bậc đại học do người Việt nam biên soạn.

    Hơn 160 bài báo khoa học đã được các cán bộ của bộ môn công bố trong các tạp chí trong và ngoài nước trong đó có nhiều tạp chí có chất lượng cao nằm trong danh mục SCI, SCIE. Một số cán bộ của bộ môn đã được mời ra nước ngoài trao đổi khoa học, thuyết trình xemina tại các trường đại học, viện nghiên cứu ở Nga, Balan, Đức, Hà lan, Australia, Singapore, Italia, Pháp, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc, Đài Loan, Đan Mạch, được mời tham dự và đọc báo cáo tại một số hội nghị khoa học cấp quốc gia và quốc tế.

    Các cán bộ của Bộ môn đã chủ trì 2 đề tài NAFOSTED và nhiều đề tài cấp ĐHQG  Các đề tài đã nghiệm thu. Các cán bộ của Bộ môn cũng đã tham gia giải quyết một số bài toán thực tiễn phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Hiện nay Bộ môn có 12 thành viên, trong đó có 01 Giáo sư ,01 Phó Giáo sư, 07 Tiến sỹ, 01Thạc sỹ và 02 Cử nhân. 

     Các hướng nghiên cứu chính của Bộ môn gồm:

     1. Lý thuyết toán tử ngẫu nhiên

     2. Các định lý giới hạn cho trường các biến ngẫu nhiên

     3. Toán tài chính

     4. Thống kê Bayes (Beyesian Statistics) và thiết kế thí nghiệm


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐANG LÀM VIỆC TẠI BỘ MÔN

- Trưởng BM: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng 

- Phó Trường BM: TS. Trịnh Quốc Anh  

- Các thành viên:    

+ PGS.TS. Tạ Công Sơn    

+ TS. Lê Vĩ    

+ TS. Hoàng Thị Phương Thảo    

+ TS. Phạm Đình Tùng   

+ ThS. Bùi Khánh Hằng   

+ ThS. Nguyễn Bảo Ngọc    

+ CN. Trần Phương Thảo

  • Website cựu sinh viên