Liên hệ

Văn phòng Bộ môn Xác suất - Thống kê: Phòng 307, T3, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại/Fax: 84-4-8581135/84-4-8588817

  • Website cựu sinh viên