Đề tài, dự án

Một số đề tài các cán bộ Bộ môn đã chủ trì hoặc tham gia trong những năm gần đây:

 1. Một số thuật toán học tự động phi giám sát và ứng dụng trong xử lí ngôn ngữ tự nhiên , 2012-2014

 2. Nghiên cứu ứng dụng các thuật giải ngẫu nhiên để giải một số bài toán tối ưu trong mạng thế hệ mới, 2012-2014

 3. Nghiên cứu xây dựng một mô hình tính toán ngữ nghĩa tiếng Việt, 2012-2013

 4. Xây dựng CSDL cho phân tích văn phạm tiếng Việt với hệ hình thức văn phạm TAG, 2009-2010

 5. Áp dụng thuật toán di truyền trong việc thiết kế topologies ảo trong mạng cáp quang, 2008-2009

 6. Xây dựng các sản phẩm tiêu biểu và thiết yếu về xử lí tiếng nói và văn bản tiếng Việt, 2007-2009

 7. Phương pháp hàm số trong quy hoạch thực nghiệm tối ưu, 2014-2015

 8. Nghiên cứu sử dụng biểu diễn phân tán trong phân tích cú pháp phụ thuộc tiếng Việt, 2015-2016

 9. Nghiên cứu mô hình khử nhiễu ảnh dựa trên biểu diễn thưa và mô hình hồi quy tuyến tính, 2018-2020

 10. Phân loại các bộ phận trên ảnh y tế sử dụng học máy 

 11. Nghiên cứu xây dựng hệ thống trợ giúp phát hiện tin tức giả mạo trên mạng xã hội (Đề tài NCKH của QUỸ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VINGROUP, TS. Nguyễn Thị Minh Huyền - CN đề tài)

 12. Một số phương pháp chiếu hiệu quả giải bài toán bất đẳng thức biến phân với kỹ thuật quán tính (TS Vũ Tiến Dũng - tham gia) (Đề tài Nafosted 2020-2022). 

 • Website cựu sinh viên