Giới thiệu

Bộ môn Tin học, Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội được thành lập vào năm 1980 tại Khoa Toán - Cơ, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Cuối những năm 1980, Bộ môn là một trong các đơn vị Tin học mạnh nhất trong cả nước.

Tiền thân của Bộ môn Tin học là Bộ môn Phương pháp tính được thành lập cùng với Khoa Toán - Cơ vào năm 1963 gồm 4 bộ môn chuyên ngành: Vận trù học, Đại số, Toán Lôgic (Điều khiển học) và Phương pháp tính, nên thường được gọi tắt là "Vận, Đại, Lô, Phương". Năm 1973, Bộ môn Phương pháp tính được tách thành hai bộ môn: Bộ môn Phương pháp tính và Bộ môn Đại số - Lôgic. Bộ môn Phương pháp tính bao gồm Toán học Tính toán và Máy tính. Năm 1980, nhóm Lôgic của Bộ môn Đại số - Lôgic được nhập với nhóm Máy tính của Bộ môn Phương pháp tính lập thành Bộ môn Điều khiển học. Để đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của ngành Tin học, năm 1987 Bộ môn Điều khiển học đã được tăng cường cán bộ, máy tính... và được đổi tên thành Bộ môn Tin học.

Những năm 1990, Bộ môn đã trải qua một số biến động lớn về nhân sự. Năm 1990 một số cán bộ của Bộ môn Tin học được điều chuyển sang xây dựng Viện Điện tử - Tin học trực thuộc Đại học Tổng hợp Hà Nội. Và năm 1995 một lượng lớn cán bộ của Bộ môn Tin học lại được điều động sang công tác tại Khoa Công nghệ Thông tin, một đơn vị mới được thành lập trong Trường. Từ bốn cán bộ còn lại sau khi đã chi viện cho Khoa Công nghệ Thông tin, qua nhiều năm phấn đấu không mệt mỏi, lực lượng cán bộ của Bộ môn Tin học không ngừng lớn mạnh, lúc đông nhất đã có tới 22 người.

Do vậy, bên cạnh vinh dự được chi viện lực lượng cho nhiều đơn vị, Bộ môn Tin học luôn phấn đấu bền bỉ để xây dựng một đội ngũ vững mạnh cả về số lượng và chất lượng cùng với cơ sở vật chất trang thiết bị dồi dào, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ công cuộc xây dựng đất nước.

Năm 2017, cùng với định hướng phát triển lĩnh vực Khoa học dữ liệu của Khoa Toán - Cơ - Tin học, một phần ba số cán bộ Bộ môn được điều chuyển sang xây dựng Phòng Thí nghiệm Khoa học dữ liệu. Đến nay, Bộ môn Tin học vẫn đang trong thời kì trẻ hoá và thường xuyên biến động về lực lượng. 

Tuy số lượng cán bộ không nhiều, Bộ môn Tin học là đơn vị luôn đi đầu trong các hoạt động đổi mới đào tạo, đề xuất mở ngành, xây dựng các chương trình đào tạo mới phù hợp với nhu cầu phát triển khoa học kĩ thuật của đất nước. Trong 10 năm trở lại đây, Bộ môn đã chủ trì xây dựng 03 đề án mở ngành đào tạo đại học, 01 đề án mở ngành đào tạo cao học. 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐANG LÀM VIỆC TẠI BỘ MÔN

- Trưởng BM: TS. Nguyễn Thị Minh Huyền  

- Phó Trường BM: TS. Vũ Tiến Dũng   

- Các thành viên:    

+ PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Minh   

+ TS. Đỗ Thanh Hà    

+ TS. Nguyễn Thị Bích Thủy   

+ TS. Nguyễn Hải Vinh    

+ TS. Cao Văn Chung   

+ TS. Phạm Văn Thắng   

+ ThS. Hà Mỹ Linh   

+ ThS. Đinh Hữu Nghĩa    

+ CN. Hoàng Quốc Hùng   

+ CN. Đỗ Duy Đạo    

+ CN. Vũ Hải Đăng 

  • Website cựu sinh viên