Đề tài, dự án

Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp mới phân tích và xử lý tài liệu dị thường từ và trọng lực khu vực miền trung thềm lục địa Việt Nam, Đề tài đặc biệt cấp Đại học QGHN.

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên