Đề tài, Dự án

Stt

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Bắt đầu

Kết thúc

Đề tài cấp Nhà nước

1

Chế tạo, chức năng hoá, nghiên cứu tính chất và thử nghiệm ứng dụng các hạt nano từ tính và kim loại quý nhằm chẩn đoán trong y-sinh học. 2/2010/HĐ-NCCBƯD

GS.TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

8/2010

8/2013

2

103.03-2010.30. Nghiên cứu vi phạm đối xứng CP và vật lý Meson B trong thí nghiệm LHCb trên máy gia tốc LHC

TS. Nguyễn Mậu Chung

2010

2013

3

103.01-2011.59 Nghiên cứu ứng dụng các hạt nano vàng trong chế tạo cảm biến sinh học xác định nồng độ của virus gây bệnh với độ nhạy cao.

PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải

T6/2012

T6/2014

4

103.01-2011-18. Nghiên cứu lý thuyết ảnh hưởng của sự giam cầm điện tử và phonon lên các hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử,…)

GS.TS. Nguyễn Quang Báu

T6/2012

T6/2014

5

103.01-2011-27. Nghiên cứu phiếm hàm mật độ về các vật liệu từ nano dựa trên các bon

TS. Nguyễn Anh Tuấn

T6/2012

T6/2014

6

103.02-2012.73. Nghiên cứu các hệ tương quan mạnh bằng phương pháp số

TS. Bạch Hương Giang

T2/2013

T2/2015

7

103.01-2012.03. Xây dựng mô hình Einstein tương quan phi điều hoà bậc cao phụ thuộc nhiệt độ, áp suất và mở rộng mô hình Debye tương quan phi điều hoà, lý thuyết nhiệt động mạng để tính và đánh giá các tham số nhiệt động của các vật liệu

GS.TSKH. Nguyễn Văn Hùng

T2/2013

T2/2015

8

103.02-2012.69. Chế tạo và khảo sát tính chất vật lý của các hạt từ tính đa chức năng cho các ứng dụng y sinh

PGS.TS. Ngô Thu Hương

T2/2013

T2/2015

9

103.02-2012.37. Nghiên cứu chuyển pha trong một số hệ spin có cạnh tranh tương tác

GS.TS. Bạch Thành Công

T2/2013

T2/2016

10

103.03-2012.02. Lý thuyết trường lượng tử và lý thuyết nhiễu loạn cải biến

GS.TSKH. Nguyễn Xuân Hãn

T4/2013

T4/2015

2.1. Đề tài nhóm A cấp ĐHQGHN (mã QGTĐ)

1

QGTĐ.12.01. Nghiên cứu lý thuyết lượng tử các hiệu ứng âm -điện-từ trong các hệ bán dẫn một chiều và hai chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử)

GS.TS. Nguyễn Quang Báu

2012

2014

2

QGTĐ.12.02. Xây dựng phương pháp xác định các đặc trưng của thanh nhiên liệu bằng phương pháp phổ gamma và xác định các nguyên tố vi lượng bằng phương pháp RBS và PIXE

PGS.TS. Bùi Văn Loát

2012

2014

3

QGTĐ.13.03

Nghiên cứu hiệu ứng tán xạ Raman tăng cường bề mặt (SERS) nhờ cấu trúc nano kim loại và khả năng ứng dụng

PGS.TS. Nguyễn Thế Bình

2013

2015

4

QGTĐ.13.04

Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu huỳnh quang pha đất hiếm trên cơ sở LaPO4, Zn2SO4

PGS.TS. Lê Văn Vũ

2013

2015

 

 

 

 

 

2.2. Đề tài nhóm B cấp ĐHQG (Mã QG)

1

QG.11.02. Nghiên cứu chế tạo các màng mỏng multi-ferroic perovskite đa lớp với liên kết từ điện

TS. Phùng Quốc Thanh

2011

2013

2

QG.11.03. Phát triển tổ hợp phương pháp Rađa đất và Thăm dò điện đa cực cải tiến để phát hiện ẩn hoạ trong đê, đập đất ở Việt Nam

PGS. TS. Vũ Đức Minh

2011

2013

3

QG.11.04. Nghiên cứu áp dụng phương pháp giải bài toán ngược 3 chiều từ và trọng lực xác định sự phân bố mật độ đá móng và độ sâu móng từ nhằm phục vụ công tác tìm kiếm và thăm dò dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam

PGS. TS. Đỗ Đức Thanh

2011

2013

4

QG.11.05. Nghiên cứu một số hệ phân tử có chuyển pha spin

TS. Nguyễn Anh Tuấn

2011

2013

5

QG.11.06. Ảnh hưởng của thông số chirp lên dạng xung tín hiệu quang truyền trong môi trường phi tuyến

PGS. TS. Trịnh Đình Chiến

2011

2013

6

QG.11.07. Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của hạt nano và màng mỏng trên cơ sở vật liệu A2B6 pha tạp kim loại chuyển tiếp

PGS. TS. Phạm Văn Bền

2011

2013

7

QG.12.01. Nghiên cứu lý thuyết một số vật liệu oxyt dùng trong chế tạo các linh kiện chuyển đổi năng lượng

GS.TS. Bạch Thành Công

2012

2014

8

QG.12.02. Xây dựng hệ thống đo đạc, thu thập và xử lý tín hiệu số các thông số môi trường từ xa qua mạng Ethernet

TS. Đỗ Trung Kiên

2012

2014

9

QG.12.03. Nghiên cứu chế tạo hạt nano đa chức năng và thử nghiệm ứng dụng trong y sinh

TS. Nguyễn Hoàng Nam

2012

2014

10

QG.13.03

Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc, tính chất và khả năng ứng dụng của các hạt nano kim loại quý

TS. Ngạc An Bang

2013

2015

11

QG.13.04

Nghiên cứu sự phát tần số tổng quang học bậc hai trên các phân tử saccharide

TS. Hoàng Chí Hiếu

2013

2015

12

QG.13.05

Nghiên cứu một số hệ vật liệu từ đặc biệt d0

TS. Nguyễn Anh Tuấn

2013

2015

 

 

 

 

 

2.3. Đề tài cấp Trưường ĐHKHTN (Mã TN)

1

TN-11-05. Nghiên cứu mẫu Walecka mở rộng trong chất hạt nhân để đưa ra phương trình trạng thái và các đặc trưng hạt nhân

CN. Phan Huy Thiện

T4/2011

T4/2013

2

TN-11-06. Hoá bền một số cấu trúc nano ZnO chế tạo bằng phương pháp hoá và khả năng ứng dụng của chúng

CN. Nguyễn Việt Tuyên

T4/2011

T4/2013

3

TN-11-07. Tốc độ gia tăng sóng âm bởi trường bức xạ Laser trong dây lượng tử hình trụ hố thế cao vô hạn

CN. Nguyễn Đình Nam

T4/2011

T4/2013

4

TN-12-05. Nghiên cứu các phương pháp thu nhận số liệu từ các cảm biến sinh học

ThS. Trần Vĩnh Thắng

T3/2012

T3/2013

5

TN-12-06. Ước lượng hướng sóng tới của tín hiệu, ứng dụng trong rada

ThS. Lê Quang Thảo

T3/2012

T3/2013

6

TN-12-07. Ảnh hưởng của trường bức xạ laser lên hấp thụ sóng điện từ yếu trong các hệ bán dẫn hai chiều

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

T3/2012

T3/2013

7

TN-12-08. Nghiên cứu vật liệu TiO2 pha tạp ứng dụng trong pin mặt trời sử dụng chất nhạy màu bằng phương pháp lý thuyết phiếm hàm mật độ

ThS. Nguyễn Thuỳ Trang

T3/2012

T3/2013

8

TN-12-09. Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu multiferroic

ThS. Nguyễn Ngọc Đỉnh

T3/2012

T3/2013

9

TN-12-10. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của các dây nano TiO2:Cr3+

TS. Trịnh Thị Loan

T3/2012

T3/2013

10

TN-12-11. Nghiên cứu, phát mã ICAO trong thông tin nhận dạng

ThS. Đặng Thị Thanh Thuỷ

T3/2012

T3/2013

11

TN-12-12. Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu double-perovskite từ tính pha tạp điện tử

ThS. Nguyễn Quang Hoà

T3/2012

T3/2013

12

TN-12-13. Nghiên cứu chế tạo hạt nano mang đặc tính của hạt nano kim loại và hạt nano từ

CN. Lưu Mạnh Quỳnh

T3/2012

T3/2013

13

TN-12-14. Xác định hàm lượng các đồng vị của Plutonium trong các mẫu Pu-Be bằng phương pháp gamma

CN. Nguyễn Văn Quân

T3/2012

T3/2013

14

TN-12-15. Khảo sát sự phụ thuộc của độ phân giải và độ nhạy của detector Bán dẫn siêu tinh khiết Germanium vào năng lượng và hình học của chùm tia tới

CN. Trần Thế Anh

T3/2012

T3/2013

15

TN-13-03. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano TiO2:Cr3+

TS. Trịnh Thị Loan

2013

2014

16

TN-13-04. Nghiên cứu một số hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn hai chiều khi có mặt của sóng điện từ mạnh (bức xạ laser)

ThS. Nguyễn Đình Nam

2013

2014

17

TN-13-05. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thu siêu cao tần

TS. Đặng Thị Thanh Thuỷ

2013

2014

18

TN-13-07. Khảo sát các thông số vật lý của môi trường để xây dựng hệ thống tiết kiệm năng lượng điện.

ThS. Trần Vĩnh Thắng

2013

2014

19

TN-13-08. Nghiên cứu, so sánh các thuật toán tạo búp sóng thích nghi cho anten thông minh

ThS. Lê Quang Thảo

2013

2014

20

TN-13-09. Nghiên cứu phương pháp kiểm tra không phá huỷ khảo sát khuyết tật trong mẫu thép

TS. Phạm Văn Thành

2013

2014

21

TN-13-10. Khả năng gia tăng sóng điện từ yếu bởi các điện tử giam cầm trong dây lượng tử khi có mặt trường bức xạ Laser

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

2013

2014

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên