Liên hệ

Văn phòng Khoa: Phòng 206E, nhà T1, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội,

Số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: +84 4 3558 3980/Fax: +84 4 3858 4069

Website: http://physics.hus.edu.vn

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên