Liên hệ

Văn phòng bộ môn: Phòng họp Bộ môn Vật lý Nhiệt độ thấp, Nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Điện thoại: 

Fax:

Email: [email protected]


Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên