Đề tài, dự án

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Các hiệu ứng vật lý trong laser, micromaser các cấu trúc dị thể và một số vấn đề của lý thuyết trường lượng tử.(KT 04 1.3.7 Đề tài nhánh cấp Nhà nước 1996-1997). GS.TS.Hà Huy Bằng.

 2. Các hiệu ứng vật lý trong laser, micromaser các cấu trúc dị thể và một số vấn đề của lý thuyết trường lượng tử.(KT 04 1.5/98 Đề tài nhánh cấp Nhà nước 1998-1999). GS.TS.Hà Huy Bằng.

 3. Ứng dụng các mẫu chuẩn và lý thuyết trường lượng tử hiện tại trong vật lý hạt cơ bản.( TN 97-07 Đề tài cấp trường ĐH KHTN 1997-1998).GS.TS.Hà Huy Bằng.

 4. Tính chất của các hạt cơ bản trong các mẫu lý thuyết mở rộng. (QT.98.04 cấp ĐHQG Hà Nội 1998-2000).GS.TS.Hà Huy Bằng.

 5. Ứng dụng của các nhóm đối xứng mở rộng trong nghiên cứu vật lý hạt cơ bản. (QT 00.08 cấp ĐHQG Hà Nội 2000-2001). GS.TS.Hà Huy Bằng.

 6. Các phương hướng mới của lý thuyết trường để mở rộng mẫu chuẩn. (CB 410401 cấp Nhà nước 2000-2003). GS.TS.Hà Huy Bằng.

 7. Các hệ quả vật lý của các mẫu chuẩn mở rộng.(QG.04.03 2004 -2005). GS.TS.Hà Huy Bằng.

 8. Các quan điểm mới trong các mẫu chuẩn mở rộng.(CB.410205 cấp nhà nước 2004-2005). GS.TS.Hà Huy Bằng.

 9. Tính chất của các hạt trong lý thuyết siêu đối xứng và đối xứng lượng tử. ( CB 460606 cấp Nhà nước 2006-2008). GS.TS.Hà Huy Bằng.

 10. Đối xứng và phá vỡ đối xứng trong vật lý hạt cơ bản (QT.07.13 cấp ĐHQGHN 2007-2008). GS.TS.Hà Huy Bằng.

 11. Sự sinh u-hạt và các hạt tựa axion trong vật lý năng lượng cao. (TN-14-09 cấp trường ĐHKHTN 2014-2015).ThS. Nguyễn Thu Hường.

Khoa Vật lý
 • Website cựu sinh viên