Đào tạo

Môn học giảng dạy 2013-2014

1. Cơ học (4 TC, tiếng Anh)

2. Cơ học lý thuyết (4 TC, tiếng Anh)

3. Vật lý chất rắn (3 TC, Tiếng Anh)

4. Thực tập Vật lý tính toán (3 TC)

5. Cơ-Nhiệt (4 TC)

6. Lý thuyết Từ học (3 TC, cho cao học)

7. Vật lý chất rắn nâng cao (3 TC, cho cao học).

Đào tạo

Nghiên cứu sinh

1. Nguyễn Ngọc Đỉnh (bảo vệ năm 2011)

2. Lương Văn Việt (bảo vệ 1/2014)

3. Phạm Hương Thảo (đã bảo vệ cơ sở 12/2013)

4. Nguyễn Từ Niệm (NCS khóa 2013-2015)

Cao học

1. Trần Văn Nam (2011-2013)

2. Nguyễn Trung Đô (2012-2014)

3. Khương Thị Nhung (2012-2014)

4. Nguyễn Thị Trang (2012-2014)

Sách chuyên khảo, giáo trình:

 

Stt

Năm xuất bản

Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản

1

1996 lần thứ nhất

(Tái bản lần thứ 6, 2007)

Vật lý đại cương.

Nguyễn Viết Kính,

Bạch Thành Công,

Phan Văn Thích.

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, 310 trang.

2

2004

Bài tập Vật lý đại cương.

Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Quang Báu, Bạch Thành Công

Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, 276 trang.

3

2005 lần thứ nhất (tái bản lần thứ 2, 2009)

Giáo trình Cơ học.

Bạch Thành Công

Nhà xuất bản Giáo dục, 175 trang

4

2008

Một số chuyên đề Vật lý nâng cao (Trung học phổ thông) Tập I, II

Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Huy Sinh (Đồng chủ biên) Tôn Tích Ái, Bạch Thành Công, Nguyễn Mậu Chung, Đàm Trung Đồn, Nguyễn Xuân Hãn, Lê Thanh Hoạch, Nguyễn Bảo Trung

Nhà xuất bản giáo dục

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên