Đào tạo

1. Nghiên cứu- Đề tài Xây dựng cơ sở dữ liệu và dự báo tai biến tự nhiên tỉnh Vĩnh Phúc- Đề tài Áp dụng công nghệ Viễn thám và GIS trong công tác quy hoạch nuôi trồng thủy sản- Đề tài trọng điểm cấp Đại học Quốc Gia số QGTĐ 0502 "Xây dựng bản đồ nhạy cảm của các hệ sinh thái với các tác động môi trường nhằm sử dụng hợp lý cảnh quan cho mục tiêu phát triển bền vững khu vực ven biển thành phố Hải Phòng"- Đề tài cấp trường ĐH KHTN " Bước đầu xây dựng hệ thống quản lý chia sẻ dữ liệu viễn thám phục vụ nghiên cứu, đào tạo tại trường ĐH KHTN" tháng 12/2005- Dự án " Các thách thức về chuyển đổi nông nghiệp ở Đông Nam Á (Chatsea) hợp tác với Đại học Tổng hợp Sherbrook, Đại học Tổng hợp Montreal, Đại học Tổng hợp York, Đại học Tổng hợp Toronto của Canada

- Đề tài cấp trường ĐHKHTN "Xây dựng quy trình công nghệ phối hợp giữa phần mềm ENVI và Mapinfo để xây dựng bản đồ chuyên đề lớp phủ mặt đất" 2. Đào tạoĐào tạo nâng cao tay nghề sử dụng phần mềm GIS và Viễn thám (ARC-VIEW, ARC-GIS, MAPINFO, SUFFER, MICROSTATION, ILWIS, PCI, ERDAS, ENVI, IDRISI) cho các sinh viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, cán bộ nghiên cứu trong và ngoài trường. 

  • Website cựu sinh viên