Các đề tài dự án

Bộ môn đã chủ trì 17 đề tài NCKH các cấp, trong đó có 5 đề tài NCCB, 1 đề tài đặc biệt cấp ĐHQG, 4 đề tài cấp ĐHQG, 5 đề tài cấp ĐHKHTN và chủ trì 2 dự án hợp tác quốc tế, cụ thể như sau:

+ Đề tài NCKH cấp Trường ĐHKHTN:

- Thành lập bản đồ địa chính cơ sở bằng phương pháp ảnh số khu vực núi cao. Mã số TN 03.23.

- Xây dựng phần mềm tính chuyển đổi toạ độ phục vụ công tác đo đạc Địa chính. Mã số TN 03.21

- Đánh giá thực trạng và định hướng phát triển thị trường bất động sản tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Mã số TN 04.21.

- Nghiên cứu tình hình quản lý, sử dụng đất và vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (lấy ví dụ phường Chương Dương). Mã số TN. 05.17.

- Nghiên cứu thực trạng quản lý sử dụng đất đô thị và vấn đề cấp GCN QSD đất tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mã số TN. 05.16.

+ Đề tài NCKH cấp ĐHQG Hà Nội

- Nghiên cứu đặc điểm tổ chức sử dụng đất của một số mô hình kinh tế trang trại khu vực miền núi phục vụ phát triển kinh tế nông thôn, lấy ví dụ tỉnh Lào Cai. Mã số QT.01.48.

- Nghiên cứu quá trình đô thị hoá phục vụ quản lý đất đô thị ở quận Tây Hồ. Mã số QT.00.24.

- Nghiên cứu quá trình hình thành và các mô hình quản lý - sử dụng đất khu phố cổ Hà Nội. Mã số QT.05.48

- Nghiên cứu xói mòn đất tỉnh Lào Cai với sự trợ giúp của Hệ thống thông tin Địa lý (GIS). Mã số QT.02.30.

+ Đề tài nghiên cứu cơ bản:

- Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý phục vụ quản lý và sử dụng đất tỉnh Lào Cai. Mã số 74 10 02.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ảnh số và hệ thống định vị toàn cầu GPS trong tự động hoá thu thập dữ liệu không gian cho các hệ thống thông tin đất đai (lấy ví dụ tỉnh Sơn La). Mã số 74 04 04.

- Tai biến thiên nhiên và môi trường dọc theo hệ thống sông Vàm Cỏ, hiện trạng, nguyên nhân và biện pháp giảm thiểu. Mã số 75 09 04.

- Xây dựng mô hình sử dụng và quản lý tài nguyên đất đai tại các khu vực phân bố tái định cư thuỷ điện Sơn La (lấy ví dụ huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Mã số 74.11.05.

- Tai biến thiên nhiên và môi trường địa mạo đới đứt gẫy sông Hồng. Mã số 74.12.01.

+ Đề tài nghiên cứu khoa học đặc biệt cấp ĐHQG Hà Nội:

Nghiên cứu tai biến thiên nhiên miền núi và đề xuất giải pháp giảm thiểu trên địa bàn huyện Trùng Khánh, Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Mã số QG-03.09

+ Dự án hợp tác quốc tế:

- Hợp tác Việt Nam - Cộng hoà Pháp. “Quản lý và tiến hoá đa dạng sinh học trong mối quan hệ với phương thức khai thác của dân cư tỉnh Lào Cai” (1999 - 2003).

- Hợp tác Việt Nam - Canada. “Tăng cường năng lực đào tạo về Viễn thám và GIS trong nghiên cứu môi trường và sức khỏe ở Việt Nam" (1999-2005).

+ Đã đăng 08 bài báo trong Tạp chí khoa học ĐHQG Hà Nội và kỷ yếu Hội thảo quốc tế Việt - Nhật trong năm 2004 - 2005, 01 báo cáo tại Hội thảo quốc tế về GPS.

+ Đã công bố 10 công trình nghiên cứu khoa học trong Hội nghị khoa học Trường ĐH KHTN, Hội nghị khoa học Hội Địa lý Việt Nam và Hội nghị khoa học ngành Địa chính năm 2005.

  • Website cựu sinh viên