Công bố khoa học

2013

 1. Nguyen K.-C., Shintani T. 2013. Effect of thickness ratio on mass transport by internal waves propagating in two-layer system, Ann. J. JSCE, Ser. B1 Hydraulic Engineering,Vol. 69, No. 4, I_85-I_90.
 2. Nguyen K.-C., Shintani T., Umeyama, M. 2013. Effects of diffusive interface on mass transport by internal waves propagating in a two-layer fluid system, J. Applied Mechanics (A2), JSCE,Vol. 69, No. 2, accepted.
 3. Hà Thanh Hương, Đinh Văn Ưu, Nguyễn Trung Việt 2013. Hoàn lưu ven bờ Vịnh Nha Trang Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 65-71
 4. Hà Thanh Hương2013 Biến động cấu trúc hoàn lưu Vịnh Bắc Bộ. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 80-88
 5. Đỗ Đình Chiến, Phùng Đăng Hiếu, Dư Văn Toán, Nguyễn Thọ Sáo 2013.Mô phỏng nước dâng do bão kết hợp với triều khu vực ven bờ Thừa Thiên Huế.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 16-26
 6. Đỗ Đình Chiến, Nguyễn Bá Thủy, Nguyễn Thọ Sáo, Vũ Hải Đăng, Nguyễn Thanh Trang 2013 Nghiên cứu nguy cơ mực nước dâng dị thường trong cảng biển bằng mô hình số trị. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 27 - 34
 7. Nguyễn Thọ Sáo 2013 So sánh phân bố lý thuyết Rayleigh theo sóng quan trắc tại vùng biển Bình Định Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.159-165
 8. Đinh Văn Ưu, 2013, Ảnh hưởng của nước biển dâng lên cơ sở hạ tầng ven bờ và giải pháp ứng phó, Tạp chí khoa học kỹ thuât Thủy lợi và Môi trường, Số đặc biệt 11-2003, tr. 21-26
 9. Vũ Duy Vĩnh, Đinh Văn Ưu, 2013. Ảnh hưởng của một số yếu tố  khí tượng hải văn đến đặc điểm vận chuyển trầm tích lơ lửng vùng cửa sông Bạch Đằng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 13, Số 3;  216-226
 10. Đinh Văn Ưu  2013 Các đặc trưng thủy động lực và môi trường tại khu vực cửa sông Bạch ĐằngTạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 196-200
 11. Minh N.Nguyen, P.Marchesiello; Florent Lyard, Sylvain Ouillon,  Gildas Cambon, Damien Allain, Uu V. Dinh2013 Tidal Characteristics of the Gulf of Tonkin, Submitted to Continental Shelf Research , 4-2013
 12. Montani Satoshi, Nguyen Kim-Cuong, Shintani Tetsuya, Umeyama Motohiko (2013). Numerical analysis of sediment transport in Hai Phong area with a coupled ROMS-SWAN model, Annual meeting of Japanese society of fluid mechanics (JSFM), Sep. 03, pp..., Tokyo - Japan
 13. Lê Quốc Huy, Trần Thục, Đinh Văn Ưu, 2013.  Ứng dụng bộ mô hình kết nối nghiên cứu biến động của nhiệt độ nước bề mặt (SST) khu vực bờ Tây Biển Đông. Tuyển tập báo cáo Hội thảo Khoa học Quốc giavề khí tượng thủy văn môi trường và biến đổi khí hậu lần thứ XVI - Tập II. Thủy văn - Tài nguyên nước, Biển, Môi trường 27-29 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 250-256
 14. Dinh Van Uu, 2013 Development of Modeling System to Simulate Hydrodynamic and Environmental Quantities in the coastal estuarine regions, Vietnam, Hội thảo Việt Nam – Hàn quốc lần thứ 2 về Khắc phục sự cố tràn dầu, Thành phố HCM 27-28/6/2013
 15. Đinh Văn Ưu, Hà Thanh Hương, Phạm Văn Tiến, 2013 Phát triển hệ thống mô hình mô phỏng đặc trưng thủ động lực và môi trường các khu vực cửa sông ven biển Việt Nam, Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc, Đồng Hới, 7-2013
 16. Nguyễn Trung Việt, Trần Thanh Tùng, Đinh Văn Ưu, Lê Thanh Bình, R. Almar, J-P. Lefebvre,  2013 Một số kết quả ban đầu nghiên cứu diễn biến đường bờ vịnh Nha Trang bằng kỹ thuật giám sát hình ảnh, Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc, Đồng Hới, 7-2013
 17. DINH Van Uu, HA Thanh Huong, PHAM  Van Tien, 2013 Development of Modeling System to Simulate Hydrodynamic and Environmental Quantities in the Hai Phong Estuary, VietnamThe 14th Asia Congress of Fluid Mechanics ACFM14, October 15-19, Hanoi and Ha Long, Vietnam, 628
 18. Nguyen Nguyet Minh, Marchesiello Patrick, Ouillon Sylvain, Dinh Van Uu, Lyard Florent, Cambon Gildas. 2013Numerical modeling and validation of tide and the tidal - induced residual current in the Gulf of TonkinThe 14th Asia Congress of Fluid Mechanics ACFM14, October 15-19, Hanoi and Ha Long, Vietnam, 868

 

 • Website cựu sinh viên