Liên hệ

Văn phòng bộ môn: Phòng 207 nhà T3

Khoa Khí tượng Thủy văn & Hải dương học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 84 4 35583811

  • Website cựu sinh viên