Công bố khoa học

Công bố khoa học
Sách
1. 2014. Nguyễn Bá (Chủ biên), Trần Thị Phương Anh, Phạm Thị Trân Châu, Nguyễn Khắc Khôi, Trịnh Tam Kiệt, Lê Đình Lương, Lã Đình Mỡi, Vũ Xuân Phương, Nguyễn Tập, Nguyễn Trung Thành, Dương Đức Tiến, Vũ Văn Vụ, Đỗ Thị Xuyến, Từ điển Bách khoa Thực vật học Việt Nam. Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam. 671 trang.
2. 2015. Lê Vũ Khôi, Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Thành Nam. Giáo trình Địa lý Động vật học. NXB.  ĐHQGHN.
3. 2017. Đỗ Thị Xuyến. Thực vật chí Việt Nam, Tập 14, Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Bài báo khoa học tiêu biểu
1. 2019. Nguyen Thanh Nam, Tran Trung Thanh, Tran Duc Hau. New insights into early stages of Lateolabrax maculatus (McClelland, 1844) in a tropical estuary of northern Vietnam. Regional Studies in Marine Science, 30.
2. 2019. Tran, A.D. & R. Poggi. The genus Ranatra Fabricius (Heteroptera: Nepidae) in Borneo, with a redescription of Ranatra spinifrons Montandon and the description of a new species. Zootaxa, 4555(2): 236–246.
3. 2019. Tran A.D. & H. Zettel. A taxonomical study of the genus Esakia Lundblad, 1933 (Heteroptera: Gerromorpha: Gerridae), with descriptions of two new species from Borneo. Aquatic Insects, 40(4): 300–316.
4. 2019. Đỗ Thị Xuyến, Nguyễn Anh Đức, Ngô Thùy Linh, Kiều Cẩm Nhung . Nghiên cứu phân loại chi Bồ an – Colona Cav. (Họ Đay – Tiliaceae Juss.) ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. 207, S14: 209-214
5. 2018. Pham T. Oanh, Nguyen T. Thanh, Do T. Xuyen, Le T. Huong, Opeyemi N. Avoseh and Isiaka A. Ogunwande. The rhizome essential oil of Curcuma aeruginosa Roxb. (Zingiberaceae) from Vietnam. Trends Phytochem. Res. 2(3) 2018: 179-184.
6. 2018. Nguyen Thanh Nam, Tưởng Thị Hiền, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Xuân Huấn. Biological characteristics of chinese gizzard shad - Clupanodon thrissa (Linnaeus, 1758) in the Van Uc estuary, Hai Phong city, Vietnam. Tap chi Sinh hoc (Journal of Biology), Vol. 40, No 2SE (2018).
7. 2018. Lã Thị Thùy, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Huy Hoàng. Nghiên cứu lựa chọn phương pháp làm tiêu bản bộ xương ếch đồng - Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann, 1834) tại bảo tàng sinh học. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 15, kỳ 1 tháng 8.
8. 2017. Tran, A.D. & Polhemus, D.A.. A taxonomic study of Metrocoris Mayr, 1865 (Gerromorpha: Gerridae) in Vietnam, with descriptions of five new species. Raffles Bulletin of Zoology, 65: 109–149.
9. 2016. Nguyen Thanh Nam, Hoang Trung Thanh, Nguyen Huy Hoang, Nguyen Anh Duc, Nguyen Thi Kim Thanh, Do Thi Xuyen, Nguyen Van Vinh, Tran Anh Duc, Nguyen Van Quang, Nguyen Xuan Huan, and Nguyen Trung Thanh. Specimens of animals and plants deposited in the Biological Museum, VNU University of Science, Hanoi. In: Nakayama, N. (ed) Proceedings of the International Symposium on Interactions of Human, Calture and Nature Explored with University Museum Collections. The Kyoto University Museum, Kyoto University, Kyoto, pp. 65-69.
10. 2016. Tran, A.D. & Nguyen, X.Q.. A study of the genus Aphelocheirus (Hemiptera: Nepomorpha: Aphelocheiridae) from northern Vietnam, with descriptions of three new species. Zootaxa, 4083(4): 587–600.
11. 2016. Tran, A.D. & Nguyen, V.V.. Notes on the subfamily Ranatrinae (Hemiptera: Nepidae) from Vietnam, with two new species of Ranatra Fabricius, 1790. Journal of Asia-Pacific Entomology, 19(2): 515–523.
12. 2016. Tran, A.D. & Nguyen, X.Q. Three new species of the water strider genus Rhyacobates Esaki, 1923 (Hemiptera: Gerridae) from Vietnam. Zootaxa, 4121(5): 501–516.
13. 2016. Bui Hong Quang, Ritesh Kumar Choudhary, Vu Tien Chinh, Nguyen The Cuong, Do Thi Xuyen, Do Van Hai, Nong Van Duy and Tran Van Tien. Goniothalamus banii sp. nov. (Annonaceace) from Thanh Hoa, Vietnam. Nordic Journal of Botany, 34: 690–693.
14. 2014. Ritesh Kumar Choudhary, Do Thi Xuyen, Tran The Bach, Sang Hong Park, Do Van Hai, You Mi Lee, Joong Ku Lee. Talipariti simile (Blume) Fryxell: A new record for Vietnam. Korean Journal of plant taxonomy, 44(1): 9-12.
15. 2014. Nguyen Tai Tue, Hideki Hamaoka, Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan, Atsushi Sogabe, Nguyen Thanh Nam, Koji Omori. Dual isotope study of food sources of a fish assemblage in the Red River mangrove ecosystem, Vietnam. Hydrobiologia, Vol. 733 (1):71-83.
16. 2014. Trần Anh Đức, Phan Quỳnh Lê, Nguyễn Xuân Quýnh. Preliminary Data on Water Bugs (Insecta: Hemiptera) in Xuân Sơn National Park, Phú Thọ Province. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 30(3S): 21–27.
17. 2014. Ritesh Kumar Choudhary, Do Thi Xuyen, Tran The Bach, Sang Hong Park, Do Van Hai, You-Mi Lee, and Youngku Lee. Talipariti simile (Blume) Fryxell: A new record for Vietnam. Korean Journal oF plant taxonomy 44(1): 9-12. ISSN: 1225-8318.
18. 2013. Tran, A.D. & H. Zettel. Description of a new species of Esakia Lundblad, 1933 (Insecta: Heteroptera: Gerridae) from Vietnam. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 115B: 21–25.
19. 2013. Do Thi Xuyen. A synopsis of tribe Abutileae from Vietnam. Thai Journal of Botany. 5(2): 145-171.
20. 2012. Tran, A.D. & D.A. Polhemus. Notes on Southeast Asian Ranatra (Heteroptera: Nepidae), with description of a new species from Singapore and neighbouring Indonesian islands. Raffles Bulletin of Zoology, 60(1): 101–107.
21. 2012. Tran, A.D. & J.T. Polhemus. The water skater genus Gerris Fabricius (Hemiptera: Heteroptera: Gerridae) in Vietnam, with description of a new species. Zootaxa, 3382: 20–28.
22. 2011. Nguyen Thanh Nam, Todd W. Miller, Nguyen Xuan Huan, Vu Trung Tang, Koji Omori. Integrating community structure and stable isotope analysis to assess a heavily exploited coastal marine ecosystem off Central Vietnam. Journal of Fisheries Research 110: 268- 276.
23. 2011. Tran Anh Duc, Pham Thi Mai, Nguyen Xuan Quynh, Ngo Xuan Nam, Nguyen Quang Huy. Notes on the water bugs (Hemiptera: Heteroptera) in urban areas of Hanoi. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 27(1): 9–13.
2010. Tran, A.D., C.M. Yang, X.Q. Nguyen & H. Zettel. Faunistical notes on the water measurer Hydrometra Latreille, 1796 (Insecta: Heteroptera: Hydrometridae) from Vietnam and Hainan Island. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 111B: 19–29.
Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên