Đề tài, dự án

 1. Nghiên cứu tác dụng chống lại vi khuẩn kháng kháng sinh  (Moraxella catarrhalis) gây nhiễm trùng đường hô hấp trên ở người của dịch lên men quả táo mèo (Docynia  indica). Mã số: QG.11.17

 2. Nghiên cứu xây dựng qui trình sản xuất hydro sinh học từ vi khuẩn kị khí ưa nhiệt Thermotoga neapolitana DSM 4359.

 3. Điều tra các chất có hoạt tính sinh học mới từ hai loài vi khuẩn lam Anabaena sp. và Nostoc sp. phân lập tại Việt Nam.ĐT – Nafosted: 106.16-2012.24.

 4. Nghiên cứu các mối liên quan giữa khả năng tập chống chịu của khoai tây trước các yếu tố nhiệt độ cao, hạn hán, độ mặn cao.Đề tài Nafosted 106.06-2012.14.

 5. Nghiên cứu tình trạng methyl hóa của một số gen và úng dụng trong chuẩn đoán ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến. KC04.05/11.15.

 6. Điều tra tổng thể Đa dạng sinh học các hệ sinh thái cửa sông Việt Nam.

 7. Quy hoạch Khu Bảo tồn vùng nước nội địa cấp quốc gia thượng nguồn sông Đà.

 8. Sử dụng kỹ thuật FISH để kiểm tra sự hội nhập của gen IL-6 phân lập từ người trong tế bào gốc phôi gà chuyển gen.Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu Châu Á, ĐHQGHN.

 9. Nghiên cứu xây dựng mô hình độc học phát triển phôi cá ngựa vằn và tế bào gốc phôi chuột nuôi cấy để thử nghiệm đánh tác động của một số phụ gia thực phẩm. Mã số QG.13.11

 10. Đánh giá đặc tính sinh học của các phụ gia thực phẩm và các phân tử mới dựa trên mô hình tế bào và cá ngựa vằn. Đề tài hợp tác Việt –Bỉ. Mã số: CMP8-24-ULg-VNU.

Khoa Sinh học
 • Website cựu sinh viên