Công bố khoa học

Công bố khoa học (2013 đến nay)
1. Pham Van Cuong, Pham Thi Thanh, Lai Thi Thuy, Trinh Cong Dat, Nguyen Vuong Minh Huong, Ha Thi Minh Tam, Phuong Thien Thuong, Tran Duc Long, Chistoph Winkler, To Thanh Thuy. Icariin reduces bone loss in a Rankl-induced transgenic medaka (Oryzias latipes) model for osteoporosis. Journal of Fish Biology, 2019. doi: 10.1111/jfb.14241.
2. Pham Thi Kieu Oanh, Pham Van Cuong, Lai Thi Thuy, Tran Duc Long, To Thanh Thuy (2018). Developmental and bone development indexes of medaka fish at 11 and 16 days of age. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, [S.l.], v. 60, n. 4, p. 52-58
3. Thao Phuong Bui, Anh Ngoc Hoang, Phuong Lan Le, Bich Thi Pham, Linh Thi Tu Nguyen, Ha Minh Do, To Van Ta and Thai Hong Trinh, (2017). Matrix metalloproteinases in Vietnamese patients with colorectal cancer, Oncology Letters,  13: 2097-2104
4. Tô Thị Vân Anh, Bùi Phương Thảo, Vũ Thu Hằng, Ngô Thị Ngọc, Lê Lan Phương, Phạm Thị Bích, Nguyễn Thị Tú Linh, Đỗ Minh Hà, Phạm Kim Bình, Trịnh Hồng Thái, (2016). The-1306C>T Polymorphism in the Promoter Region of matrix metalloproteinase (MMP)-2 Gene in Colorectal Cancer Patients, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 32(1): 14-20.
5. Thu Thi Vu, Jubert Marquez, Long Thanh Le, Anh Thi Tuyet Nguyen, Hyoung Kyu Kim & Jin Han (2018). The role of decorin in cardiovascular diseases: more than just a decoration. Free Radical Research, 52(11-12): 1210-1219.
6. Vu Thi Thu, Hyoung-Kyu Kim, Jin Han. Acute and Chronic Exercise in Animal Models. In book: Exercise for Cardiovascular Disease Prevention and Treatment- Chapter 4. Springer/book chapter, 2017.
7. Phạm Thị Bích, Nguyễn Thị Vân, Tạ Văn Tờ, Trịnh Hồng Thái, (2019). Biến đổi mới của một số gen ty thể mã hóa cho tRNA ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng người Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học TN&CN, 35(2): 36-43.
8. Lưu Thị Thu Phương, Nguyễn Lê Chiến, Cấn Văn Mão, Trần Hải Anh (2018), Hoạt động vận động tự phát và khám phá của chuột nhắt trắng theo thời gian tiếp xúc mới với môi trường mở, Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, tập 22, số 4, trang 11-16.
9. Kim HK, Jeon J, Song IS, Heo HJ, Jeong SH, Long LT, Thu VT, Ko TH, Kim M, Kim N, Lee SR, Yang JS2, Kang MS, Ahn JM, Cho JY, Ko KS, Rhee BD, Nilius B, Ha NC, Shimizu I, Minamino T, Cho KI, Park YS, Kim S2, Han J. (2019). Tetrahydrobiopterin enhances mitochondrial biogenesis and cardiac contractility via stimulation of PGC1α signaling. Biochimica et Biophysica acta. Molecular Basis of Disease, 1865 (11): 165524
10. Thom Thi Vu, Peter Dieterich, Thu Thi Vu, Andreas Deussen (2019). Docosahexaenoic acid reduces adenosine triphosphate-induced calcium influx via inhibition of store-operated calcium channels and enhances baseline endothelial nitric oxide synthase phosphorylation in human endothelial cells. Korean Journal of Physiology and Pharmacolog, 23(5): 345-356.
11. Ngô Thị Hải Yến, Đoàn Thị Dậu, Phạm Thị Bích, Vũ Thị Thu (2019). Thiết kế và đánh giá hiệu quả buồng thiếu oxy (buồng hypoxia) ứng dụng trong mô hình bệnh thiếu máu cục bộ - tái tưới máu cơ tim in vitro, Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, 23(3).
12. Phạm Thị Bích, Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Thị Khuyên, Đỗ Minh Hà, Tạ Văn Tờ, Trịnh Hồng Thái, (2018). Biến đổi A10398G của gen ND3 ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, 34(2): 68-74.
13. Nguyễn Thị Tú Linh, Nguyễn Thị Thảo, Đỗ Thị Dung, Trịnh Hồng Thái, (2018). Biến đổi của gen MT-ATP8 ty thể và mất đoạn 9 bp trên bệnh nhân ung thư vú ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học TN&CN, 34(1): 38-47.
14. Chamara Arachchighe Lahiru Weerasinghe  Bich‑Hong Thi Bui, Thu Thi Vu, Hong‑Loan Thi Nguyen, Bao‑Khanh Phung, Van‑Minh Nguyen, Van‑Anh Pham, Vu‑Hung Cao, Tuan‑Nghia Phan (2018). Leigh syndrome T8993C mitochondrial DNA mutation: Heteroplasmy DNA and the first clinical presentation in Vietnamese family. Molecular Medicine Reports, 17(5): 6919-6925.
15. Phạm Thị Thu, Bùi Thị Vân Khánh, Ðỗ Minh Hà, Nguyễn Ðình Thắng (2018), NGHIÊN CỨU KHẢ NANG ÐIỀU TRỊ VIÊM GAN CỦA MELANIN, Tạp chí sinh học, 40(2se): 1-7.
16. Đỗ Hùng Cường, Lê Thanh Hà, Hoàng Quý Tỉnh, Vũ Văn Tâm, Nguyễn Hữu nhân (2018), Nghiên cứu một số chỉ số hình thái –thể lực của học sinh trung học phổ thông dân tộc Kinh và Sán Dìu huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc, Tạp chí Y học Việt Nam, số 469 – 8/2018, tr. 71-82.
17. Phạm Mạnh Cường, Nguyễn Văn Xuyên, Trịnh Hồng Thái, Đỗ Minh Hà (2018), Đánh giá tình tràng peroxy hóa lipid ở bệnh nhân ung thư đại tràng trước và sau phẫu thuật triệt căn, Tạp chí Y dược học Quân sự, No. 1.
18. Trần Thị Thùy Trang, Phạm Văn Cường, Phạm Thị Thanh, Hà Thị Minh Tâm, Trần Đức Long, Tô Thanh Thúy (2017), Thời gian sốc nhiệt và mức độ tổn thương xương của ấu trùng cá medaka chuyển gen rankl: HSE: CFP dòng c1c8 làm mô hình bệnh loãng xương, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, Số 2S: 248-255.
19. Hoàng Quý Tỉnh, Vũ Văn Tâm, Nguyễn Hữu Nhân (2017), Tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ 3-6 tuổi và các yếu tố liên quan ở 3 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Thủ đô, số 7/2017, tr. 178-186
20. Vũ Văn Tâm, Nguyễn Hữu Nhân, Hoàng Quý Tỉnh (2017), Xác định điểm cắt đo vòng cánh tay trái duỗi để đánh giá tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ mầm non ở xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, Hà Giang, Tạp chí Y dược học quân sự,  số chuyên đề Hình thái học, số 42, 9/2017, tr.34-37.
21. Nguyễn Thị Tú Linh, Nguyễn Thị Thảo, Đỗ Thị Dung, Trịnh Hồng Thái, (2017). Bước đầu đánh giá biến đổi của gen MT-ATP6 ty thể trên bệnh nhân ung thư vú ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, 33(2): 75-84.
22. Lê Lan Phương, Nguyễn Thị Nga, Trịnh Hồng Thái, (2017). Biến đổi -C160A trong vùng promoter của gen CDH1 ở bệnh nhân ung thư vú người Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học TN&CN, 33(2S): 96-102.
23. Phạm Thị Bích, Lê Thị Quỳnh Thơ, Trịnh Hồng Thái (2017), "Biến đổi trên gen COX-1 ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, Tập 32 (2), tr. 17-25.
24. Ngô Thị Yến, Bùi Thị Vân Khánh,Vũ Thảo Hiền, Tô Thanh Thúy, Phạm Thị Bích, Đặng Thị Hà Trang, Vũ Thị Thu (2017). Ảnh hưởng của cacbonyl-cyanide m-chlorophenylhydrazone lên chức năng ty thể của tế bào cơ tim chuột H9C2. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y dược, tập 33, số 2, 27-32.
25. Phạm Trọng Khá, Đặng Tuyết Anh, Nguyễn Trung Quân, Nguyễn Văn Tuyến (2017). Độc tính cấp và độc tính bántrường diễn của metformin hydrochloride được tổng hợp ở Việt Nam. Tạp chí Y học Việt Nam, Tập l, Số 1, 13-21.
26. Sanghyun Cho, Kyung Namkoong, Minji Shin, Jueun Park, Eunyeong Yang, Jinsoo Ihm, Vu Thi Thu, Hyoung Kyu Kim, and Jin Han (2017). Cardiovascular Protective Effects and Clinical Applications of Resveratrol. Journal of medicinal food, 20(4): 323-334. 
27. Tingsheng Yu, Paul Eckhard Witten, Ann Huysseune, Anita Buettner, Thuy Thanh To, Christoph Winkler (2016), Live imaging of osteoclast inhibition by bisphosphonates in a medaka osteoporosis model, Disease Models and Mechanisms; 9(2):155-63.
28. Phạm Thị Bích, Nguyễn Thị Tươi, Trịnh Hồng Thái (2016), "Biến đổi trên gen COX-2 ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực ", Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, 20(4), tr. 40-47.
29. Lê Thị Mai, Hoàng Trung Đạt, Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Đình Đại, Vũ Thị Đào, Phạm Mạnh Cường, Trịnh Hồng Thái, Đỗ Minh Hà, (2016). Mức độ peroxy hóa lipid trên một số nhóm người có mức độ vận động khác nhau, Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, 20(4):18-22.
30. Đào Thị Trang; Nguyên Hữu Nhân; Vũ Văn Tâm; Hoàng Quý Tỉnh (2016), Thực trạng sâu răng của trẻ em mầm non xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Tạp chí Giáo dục số 5/2016, tr. 271-274.
31. Vu Van Tam, Nguyen Huu Nhan, Hoang Quy Tinh, Nguyen Phuc Hung (2016), The impacs of malnutrition Status and Relevant Factors on Preschool Children in Cao MA Po Commune, Quan Ba District, Ha Giang province, Journal of science, VNU, vol 32 No IS, tr.368-374.
32. Vũ Văn Tâm, Đào Thị Trang, Nguyễn Hữu Nhân, Hoàng Quý Tỉnh, Nguyễn Phúc Hưng (2016), Sử dụng mô hình hồi qui logistic dự đoán tình trạng sâu răng của trẻ em trường mầm non TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Tạp chí Y học Thực hành số 9/2016, tr.109-116.
33. Vu Thi Thu, Hyoung Kyu Kim, Le Thanh Long,  To Thanh Thuy, Nguyen Quang Huy, Soon Ha Kim, Nari Kim, Kyung Soo Ko, Byoung Doo Rhee, and Jin Han (2016). NecroX-5 exerts anti-inflammatory and anti-fibrotic effects via modulation of the TNFα/Dcn/TGFβ1/Smad2 pathway in hypoxia/reoxygenation - treated rat hearts. The Korean Journal of Physiology & Pharmacology, 20(3): 305-314.
34. Thu Dang Kim, Hai Nguyen Than, Duong Nguyen Thuy, Loi Vu Duc, Thu Vu Thi, Hung Vu Manh, Patcharee Boonsiri, Tung Bui Thanh (2016). Anticancer effects of saponin and saponin –phospholipid complex of Panax notoginseng grown in Vietnam. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 6(9): 795-800.
35. Vu Thi Thu, Hyoung Kyu Kim, Le Thanh Long, Bayalagmaa Nyamaa, In-Sung Song, To Thanh Thuy, Nguyen Quang Huy, Jubert Marquez, Soon Ha Kim, Nari Kim, Kyung Soo Ko, Byoung Doo Rhee, and Jin Han (2016). NecroX-5 protects mitochondrial oxidative phosphorylation capacity and preserves PGC1. expression levels during hypoxia/reoxygenation injury.  The Korean Journal of Physiology & Pharmacology, 20(2):201.
36. Lại Thị Nguyệt, Phạm Thị Thanh, Phạm Văn Cường, Trần Đức Long, Tô Thanh Thúy (2015), Tính ổn định của gen chuyển rankl ở dòng cá medaka chuyển gen rankl:HSE:CFP làm mô hình bệnh loãng xương, Tạp chí Sinh lý học Việt Nam. 19 (2): 10-17.
37.  Phạm Thị Thanh, Phạm Văn Cường, Trần Đức Long, Tô Thanh Thúy (2015), Sự phát triển xương của cá Medaka (oryzias latipes) I, Tạp chí Sinh lý học Việt Nam. 19 (3 ): 8-16.
38. Phạm Văn Cường, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Thúy Hoa, Trần Đức Long,  Tô Thanh Thúy (2015), Tách dòng cá medaka chuyển gen rankl:HSE:CFP dùng làm mô hình nghiên cứu bệnh loãng xương, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 31(4S): 24-34.
39. Vũ Thị Thu, Tô Thanh Thúy, Kim Hyoung Kyu, Han Jin (2015), Decorin: Phân tử tiềm năng cho việc can thiệp một số bệnh, Tạp chí Sinh lý học, Vol.19(3), pp.73-79.
40. Le Thi Lien, Nguyen Thi Tho, Do Minh Ha, Pham Luong Hang, Phan Tuan Nghia, Nguyen Dinh Thang (2015), Influence of phytochemicals in piper betle linn leaf extract on wound healing, BMC Burns & Trauma. 3:23 DOI: 10.1186/s41038-015-0023-7.
41. Thuy Thanh To, Paul Eckhard Witten, Ann Huysseune, Christoph Winkler (2015), An adult osteopetrosis model in medaka reveals the importance of osteoclast function for bone remodeling in teleost fish. Comp. Biochem. Physiol. C Toxicol. Pharmacol. 178: 68-75
42. Jan Dimberg, Thai Trinh Hong, Linh Tu Thi Nguyen, Marita Skarstedt, Sture Löfgren and Andreas Matussek, (2015). Common 4977 bp deletion and novel alterations in mitochondrial DNA in Vietnamese patients with breast cancer, Springer Plus, 4:58.
43. Nguyễn Thị Tú Linh, Nguyễn Bỉnh Hiếu, Đỗ Minh Hà, Tạ Văn Tờ, Trịnh Hồng Thái, (2015). Phân tích biến đổi A10398G ty thể trên bệnh nhân ung thư vú ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học, ĐHQGHN, 31(2): 36-43.
44. Hoàng Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hoàn, Bùi Phương Thảo, Lê Lan Phương, Phạm Thị Bích, Nguyễn Thị Tú Linh, Đỗ Minh Hà, Trịnh Hồng Thái, (2015). Hoạt tính của proteinase kim loại (MMP-2 và MMP-9) ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng, Tạp chí Sinh học, 37(1se): 279-288.
45. Lưu Huyền Trang, Nguyễn Thị Tú Linh, Đỗ Minh Hà, Tạ Văn Tờ, Trịnh Hồng Thái, (2015). Mất đoạn 4977 bp trên ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư vú, Tạp chí Sinh học, 37(1se): 111-116.
46. Tô Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Tú Linh, Đỗ Minh Hà, Tạ Văn Tờ, Trịnh Hồng Thái, (2015). Biến đổi của gen ND1 ty thể ở bệnh nhân ung thư vú, Tạp chí Sinh học, 37(1se): 143-149.
47. Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phạm Thị Bích, Nguyễn Thị Tú Linh, Lê Lan Phương, Đỗ Minh Hà, Phạm Kim Bình, Trịnh Hồng Thái, (2015). Biến đổi -1562C>T trong vùng promoter của gen mã hóa proteinase kim loại (MMP)-9 ở bệnh nhân ung thư biểu mô đại trực tràng, Tạp chí Y học Việt Nam, 433: 55-59.
48. Phạm Thị Bích, Phạm Hoàng Khánh, Lương Thị Huyền, Đỗ Minh Hà, Phạm Kim Bình, Tạ Văn Tờ, Trịnh Hồng Thái (2015), "Một số biến đổi thuộc vùng D-Loop của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng", Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, 19 (1), tr. 33-40.
49. Lưu Thị Thu Phương, Cấn Văn Mão, Nguyễn Lê Chiến, Trần Hải Anh (2015), Tác dụng trường diễn của ketaimine lên hoạt động vận động và tương tác xã hội trên chuột nhắt. Tạp chí Sinh lý học, Tập 19, số 1, trang 13 – 20.
50. Vũ Văn Tâm, Nguyễn Hữu Nhân, Hoàng Quý Tỉnh (2015), Thực trạng sâu răng và một số yếu tố liên quan ở trẻ em trường mầm non Sao Mai thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Tạp chí Y học Thực hành số 9/2015, tr.101-108.
51. Lưu Thị Thu Phương, Cấn Văn Mão, Trần Hải Anh (2014), Nghiên cứu ảnh hưởng của ketamine đến trí nhớ không gian của chuột nhắt trắng, Tạp chí Sinh lý học, Tập 18, số 3, trang 49 – 54.
52. Nguyễn Trần Hiển, Nguyễn Thanh Thủy, Trịnh Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phan Thị Ngà, Trần Diệu Linh, Tống Thị Hà, Lê Lan Phương (2014). An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II, Nhà Xuất bản Y học.
53. Phạm Thị Bích, Hoàng Thị Chang, Đỗ Minh Hà, Phạm Kim Bình, Tạ Văn Tờ, Trịnh Hồng Thái (2014), Biến đổi A4164G của gen MT-ND1 ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 30 (6s), tr.626-633.
54. Kim HK, Song IS, Lee SY, Jeong SH, Lee SR, Heo HJ, Thu VT, Kim N, Ko KS, Rhee BD, Jeong DH, Kim YN, Han J. (2014). B7-H4 downregulation induces mitochondrial dysfunction and enhances doxorubicin sensitivity via the cAMP/CREB/PGC1-α signaling pathway in HeLa cells. Pflugers Arch-Eur J Physiol, 466(12): 2323-2338.
55. Han J, Park SJ, Thu VT, Lee SR, Long le T, Kim HK, Kim N, Park SW, Jeon ES, Kim EJ, Yoon CH, Cho GY, Choi DJ. (2013). Effect of the novel angiotensin II receptor type I antagonist, fimasartan on myocardial ischemia/reperfusion injury. International Journal of Cardiology, 168(2): 2851-2859. 
56. Renn J., Büttner A., To T.T., Chan S.J., Winkler C. (2013). A col10a:nlGFP transgenic line displays putative osteoblast precursors at the medakanotochordal sheath prior to mineralization. Dev. Biol. 381(1):134-143.
57. Nguyễn Phúc Hưng, Hoàng Quý Tỉnh, Nguyễn Hữu Nhân (2013). Thực trạng thừa cân- béo phì và một số yếu tố liên quan ở trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi tại Hà Nội. Tạp chí Y học Việt Nam, 411(10): 9-14.
58. Phạm Trọng Khá, Lê Huy Hoàng, Đỗ Quang Huy (2013). Đánh giá khả năng chống oxy hóa của viên thực phẩm chức năng SuTab-SO trên chuột nhắt trắng. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, 17(2): 46 - 52.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên