Công bố khoa học

2020
Bài báo quốc tế ISI/Scopus:
1. Harting R, Höfer A, Tran VT, Weinhold LM, Barghahn S, Schlüter R, Braus GH (2020). The Vta1 transcriptional regulator is required for microsclerotia melanization in Verticillium dahliae. Fungal Biology (in press), doi: 10.1016/j.funbio.2020.01.007
2. Thu Hang Nguyen, Hong Diep Le, Thanh Nguyen Thi Kim, Hai Pham The, Thi Mai Nguyen, Valerie Cornet, Jerome Lambert and Patrick Kestemont (2020). Anti–inflammatory and antioxidant properties of the ethanol extract of Clerodendrum cyrtophyllum Turcz in copper sulfate-induced inflammation in zebrafish. Antioxidants 9(3): 192-211
2019
Bài báo quốc tế ISI/Scopus:
1. Bui TT, Harting R, Braus-Stromeyer SA, Tran VT, Leonard M, Höfer A, Abelmann A, Bakti F, Valerius O, Schlüter R, Stanley CE, Ambrósio A, Braus GH (2019). Verticillium dahliae transcription factors Som1 and Vta3 control microsclerotia formation and sequential steps of plant root penetration and colonisation to induce disease. New Phytologist 221(4):2138-2159
2. Sun Y, Niu Y, He B, Ma L, Li G, Tran VT, Zeng B, Hu Z (2019). A dual selection marker transformation system using Agrobacterium tumefaciens for the industrial Aspergillus oryzae 3.042. Journal of Microbiology and Biotechnology 29(2):230-234
3. Sun Y, Niu Y, Huang H, He B, Ma L, Tu Y, Tran VT, Zeng B, Hu Z (2019). Mevalonate Diphosphate Decarboxylase MVD/Erg19 Is Required for Ergosterol Biosynthesis, Growth, Sporulation and Stress Tolerance in Aspergillus oryzae. Frontiers in Microbiology 10:1074
4. Vu TX, Vu HH, Nguyen GT, Vu HT, Mai LTD, Pham DN, Le DH, Nguyen HQ, Tran VT (2019). A newly constructed Agrobacterium-mediated transformation system revealed the influence of nitrogen sources on the function of the LaeA regulator in Penicillium chrysogenum. Fungal Biology 123(11):830-842
5. Hai The Pham, Hien Thi Tran, Linh Thuy Vu, Hien The Dang, Thuy Thu Thi Nguyen, Thu Ha Thi Dang, Mai Thanh Thi Nguyen, Huy Quang Nguyen and Hong Byung Kim (2019). A laboratory-scale study of the applicability of a halophilic sediment bioelectrochemical system for in situ reclamation of water and sediment in brackish aquaculture ponds: establishment, bacterial community and performance evaluation. Journal of Microbiology and Biotechnology 29(7): 1104-1116
6. Hai The Pham, Phuong Ha Vu, Thuy Thu Thi Nguyen, Ha Viet Thi Bui, Huyen Thanh Thi Tran, Hanh My Tran, Huy Quang Nguyen and Hong Byung Kim (2019). A laboratory-scale study of the applicability of a halophilic sediment bioelectrochemical system for in situ reclamation of water and sediment in brackish aquaculture ponds: effects of operational conditions on performance. Journal of Microbiology and Biotechnology 29(10): 1607-1623
Bài báo trong nước:
1. Trần Thị Thanh Huyền & Phạm Thế Hải (2019). Metagenomic analysis of bacterial diversity in two types of microbial fuel cells. Vietnam Journal of Biotechnology 17(2), in press.
2. Le Thi Binh, Le Phung Hien, Pham The Hai & Bui Thi Viet Ha (2019). Isolation and selection of the endophytic actinomtcetes with antibiotic activity in traditional medicinal plant in Vietnam. Vietnam Journal of Biotechnology 17(2), in press.
3. Trần Thị Thanh Huyền, Đinh Đức Thọ, Phạm Thanh Hiền, Trần Văn Tuấn (2019). Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật LAMP (Loop mediated isothermal amplification) phát hiện nhanh vi khuẩn Escherichia coli gây bệnh tiêu chảy ở người, Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, in press.
4. Chu Thanh Binh, Tran Van Tuan, Tran Bao Tram, Bui Thi Viet Ha (2019). Determination of protease and chitinase activities from Paecilomyces variotii NV01 isolated from Dak Lak pepper soil. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering 61(4): 33-38.
5. Chu Thanh Bình, Nguyễn Phương Nhuệ, Hồ Tuyên, Bùi Thị Việt Hà (2019). Tinh sạch và xác định hoạt tính chitinase từ nấm diệt tuyến trùng Paecilomyces sp. P1. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 35(1): 90-96.
6. Chu Thanh Binh, Tran Van Tuan, Bui Thi Viet Ha (2019). Optimization of medium composition for enhancing chitinase production of Paecilomyces sp. P1 strain by using response surface methodology. Vietnam Journal of Biotechnology 17(2): 301-308.
7. Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Phương Anh, Trần Thị Thanh Huyền, Mai Thị Đàm Linh, Phạm Thanh Hiền, Nguyễn Thị Vân Anh, Bùi Thị Việt Hà (2019) Đặc tính probiotic của chủng Lactobacillus reuteri SMH2 phân lập từ sữa mẹ. Kỷ yếu Hội nghị CNSH toàn quốc lần thứ 2, Tp. Hồ Chí Minh.
2018
Bài báo quốc tế ISI/Scopus:
1. Vu TX, Ngo TT, Mai LTD, Bui TT, Le DH, Bui HTV, Nguyen HQ, Ngo BX, Tran VT (2018). A highly efficient Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation system for the postharvest pathogen Penicillium digitatum using DsRed and GFP to visualize citrus host colonization. Journal of Microbiological Methods 144: 134-144
2. Hai The Pham (2018). Biosensors based on lithotrophic microbial fuel cells in relation to heterotrophic counterparts: research progress, challenges, and opportunities. AIMS Microbiology 4(3): 567-583
3. Huong Thi Nguyen , Tham Thi Nguyen , Huong Thi Thu Pham, Que Thi Ngoc Nguyen, My Thi Tran, Anh Hoa Nguyen, Tuan Nghia Phan, Ha Thi Viet Bui, Hien Thi Thanh Dao, Anh Thi Van Nguyen (2018). Fate of carotenoid-producing Bacillus aquimaris SH6 colour spores in shrimp gut and their dose-dependent probiotic activities. PLOS ONE 13(12): e0209341
4. Vui Thi Hoang, Diem Huong Hoang, Ngoc Duc Pham, Hanh My Tran, Ha Thi Viet Bui and Tien Anh Ngo (2018). Hydrogen production by newly isolated Clostridium species from cow rumen in pure- and co-cultures on a broad range of carbon sources. AIMS Energy 6(5): 846–865
Bài báo trong nước:
1. Tran Bao Tram, Nguyen Ngoc Lan, Pham Huong Son & Pham The Hai (2018). Biotransformation of ginsenosides RB1by bacterial crude enzyme of Paenibacillus spp. strain E3 isolated from Vietnamese ginseng soil. Tạp chí Sinh học 40(3): 82-89
2. Nguyễn Thị Giang, Lưu Quốc Toản, Phạm Thế Hải & Phạm Xuân Đà (2018). Đánh giá định lượng nguy cơ ngộ độc thực phẩm do Staphylococcus aureus khi học sinh ăn thịt lợn và trứng gia cầm bị nhiễm ở trường tiểu học tại Hà Nội. Tạp chí Y học dự phòng, 28(12): 35-45
3. Vũ Thị Thu Hiền, Duy Thái, Trần Thị Vân Phương, Ngô Thị Hồng Hạnh, Bùi Thị Việt Hà, Trần Huy Hoàng (2018). Đặc điểm kháng kháng sinh và mối liên hệ kiểu gen của các chủng Pseudomonas aeruginosa phân lập tại bệnh viên Việt Đức. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam 60(12): 14-18
4. Trần Thị Ngọc Ánh, Ngô Thị Hồng, Chu Văn Sơn, Trần Dụ Chi, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Thị Vân Anh (2018). Phát triển kỹ thuật multiplex real-time PCR sử dụng Taqman probe cải tiến để phát hiện HPV nguy cơ thấp tuye 6 và 11 với độ đặc hiệu và độ nhạy cao. Tạp chí Nghiên cứu y học 115 (6): 61-72
5. Bùi Thị Việt Hà, Chử Thị Ngọc Mai, Phạm Thị Thanh Huyền, Lê Thị Khánh Ly, Mai Thị Đàm Linh, Trần Thị Thanh Huyền, Trần Mỹ Hạnh, Nguyễn Công Khanh, Kim Mulholland, Đặng Đức Anh, Nguyễn Vân Trang (2018). Tỷ lệ nhiễm Human Papillomavirus (HPV) và một số yếu tố liên quan ở sinh viên nữ 18-25 tuổi tại Trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí Nghiên cứu y học 28(12): 16-23
6. Hanh Dung Thai, Van-Tuan Tran (2018). Construction of a binary vector for the expression of the Aspergillus niger McoD laccase gene in the industrial filamentous fungus Aspergillus oryzae. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering 60(3): 59-66.
2017
Bài báo quốc tế ISI/Scopus:
1. Nguyen KT, Ho QN, Do LTBX, Mai LTD, Pham DN, Tran HTT, Le DH, Nguyen HQ, Tran VT (2017). A new and efficient approach for construction of uridine/uracil auxotrophic mutants in the filamentous fungus Aspergillus oryzae using Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation. World Journal of Microbiology and Biotechnology 33(6): 107
Bài báo trong nước:
1. Trần Bảo Trâm, Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Thị Thanh Mai, Phạm Hương Sơn, Phạm Thế Hải (2017). Phân lập và nhận diện vi khuẩn phân giải lân từ đất trồng sâm Ngọc Linh ở Quảng Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam 75(2): 80-85
2. Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Thu Huyên, Đặng Thị Oanh, Phạm Thế Hải (2017). Sự đa dạng di truyền của một số chủng Staphylococcus aureus phân lập được từ bếp ăn tập thể tại một số trường tiểu học bán trú trên địa bàn Hà Nội năm 2015. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 33(1S): 119-126
3. Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Huyên, Phạm Thế Hải (2017). Nghiên cứu giải pháp chuyển cấu trúc gen ức chế quorum-sensing vào vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus.  VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 33(2S): 206-211
4. Trần Bảo Trâm, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Hương Sơn, Nguyễn Thị Thanh Mai, Võ Thu Giang, Phạm Thế Hải (2017). Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn sinh tổng hợp IAA (Indole Acetic Acid) từ đất trồng sâm Việt Nam ở Quảng Nam. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 33(2S): 219-226
5. Trần Bảo Trâm, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Thanh Mai, Trương Thị Chiên, Phạm Thế Hải, Phạm Hương Sơn (2017). Đánh giá sinh trưởng và thành phần hoạt chất của sâm Việt Nam (Panax vietnamensis) trồng ở Quảng Nam. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 33(2S): 227-232
6. Trần Bảo Trâm, Nguyễn Ngọc Lan, Phạm Hương Sơn, Phạm Thế Hải, Lê Thu Thị Hiền, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Thanh Mai, Trương Thị Chiên (2017). Tình hình nghiên cứu phát hiện các loài vi khuẩn mới trong đất trồng nhân sâm (Panax L.) trên thế giới. Tạp chí Công nghệ sinh học 15(3): 403-422
7. Trần Thị Thanh Loan, Bùi Thị Việt Hà, Lê Thị Quỳnh Mai, Lê Thị Thanh, Ứng Thị Hồng Trang, Phạm Thị Hiền, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Lê Khánh Hằng (2017). Xác định các virus cúm mùa lưu hành tại miền Bắc Việt Nam, 2013-2015. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 33(2S): 1-7
8. Đỗ Thị Thu Hồng, Nguyễn Thu Hoài, Bùi Thị Việt Hà, Đinh Thúy Hằng (2017). Nghiên cứu nuôi tăng sinh tổ hợp vi sinh vật kỵ khí BKM có khả năng lên men sinh methane trong điều kiện nước biển. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 33(1S): 237-245
9. Chu Thanh Bình, Bùi Thị Việt Hà, Hồ Tuyên, Nguyễn Phương Nhuệ (2017). Đặc điểm sinh học của chủng Paecilomyces variotii NV01 phân lập từ đất trồng hồ tiêu khu vực ĐăkLăk. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 33(1S): 42-48
10. Nguyễn Thị Hồng, Phạm Đức Ngọc (2017). Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn từ vùng rễ cây trồng có khả năng kháng phổ rộng các nấm gây bệnh thực vật. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 33(1S): 231-236
11. Ho Ngoc Quynh, Nguyen Thi Khuyen, Tran Thi Phuong, Tran Van Tuan (2017). Expression of the fluorescent reporter genes GFP and DsRed in Aspergillus oryzae VS1 strain using Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation. Tap chi Sinh hoc 39(2): 212-222
12. Van Tuan Tran, Thi Binh Xuan Loc Do, Thi Khuyen Nguyen, Xuan Tao Vu, Bich Ngoc Dao, Hoai Ha Nguyen (2017). A simple, efficient and universal method for the extraction of genomic DNA from bacteria, yeasts, molds and microalgae suitable for PCR-based applications. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering 59(4): 66-74
13. Đỗ Thị Bình Xuân Lộc, Trần Văn Tuấn (2017). Xác định đặc điểm sinh học và bước đầu nghiên cứu chuyển gen vào chủng nấm mốc Aspergillus niger TL8 phân lập được tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 33(2S): 8-13
14. Vũ Xuân Tạo, Trần Văn Tuấn (2017). Xác định đặc điểm sinh học và bước đầu nghiên cứu chuyển gen vào nấm sợi Penicillium chrysogenum có nguồn gốc Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 33(2S): 140-145
2016
Bài báo quốc tế ISI/Scopus:
1. Nguyen KT, Ho QN, Pham TH, Phan TN, Tran VT (2016). The construction and use of versatile binary vectors carrying pyrG auxotrophic marker and fluorescent reporter genes for Agrobacterium-mediated transformation of Aspergillus oryzae. World Journal of Microbiology and Biotechnology 32(12): 204
2. Phuong Tran, Linh Nguyen, Huong Nguyen, Bong Nguyen, Linh Nong, Linh Mai, Huyen Tran, Thuy Nguyen  and Hai Pham. “Effects of inoculation sources on the enrichment and performance of anode bacterial consortia in sensor typed microbial fuel cells”. AIMS Bioengineering 3(1): 60-74
3. Vu Nguyen Thanh, Nguyen Thanh Thuy, Nguyen Thuy Chi, Dinh Duc Hien, Bui Thi Viet Ha, Dao Thi Luong, Pham Duc Ngoc, Pham Van Ty (2016). New insight into microbial diversity and functions in traditional Vietnamese alcoholic fermentation. International Journal of Food Microbiology 232: 15-21
4. Lennon JT, Nguyễn-Thùy D, Phạm TM, Drobniak A, Tạ PH, Phạm NÐ, Streil T, Webster KD, Schimmelmann A (2016). Microbial contributions to subterranean methane sinks. Geobiology 15(2): 254-258
Bài báo trong nước:
1. Trần Thị Hiền, Vũ Thùy Linh, Phạm Thế Hải (2016). Bacteria isolated from the sediment of a bioelectrochemical system installed in a simulated aquaculture pond operated with brackish water. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 32(1S): 233-241
2. Trần Thị Hồng Nguyên, Phạm Thế Hải (2016). Isolation and selection of bacteria chemotactic to chlorobenzene and other organic chlorinated compounds. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 32(1S): 344-352
3. Lê Thị Hoa, Phạm Thế Hải (2016). Isolation, Selection and Biodegration Capability Investigation of Bacteria Chemotactic to Toluene. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 32(1S): 247-252
4. Hoàng Thị Oánh, Phạm Thế Hải (2016). Enrichment and Selection of Microbial Communities Capable of Degrading the Herbicidal Pollutant Glyphosate. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 32(1S): 353-361
5. Đặng Thị Thùy Dương, Bùi Thị Việt Hà, Vũ Thị Thu Hường (2016). So sánh ba phương pháp xét nghiệm chẩn đoán nhiễm trùng do Clostridium difficile tại Việt Nam: miễn dịch phát hiện độc tố, Nested PCR và nuôi cấy Clostridium difficile sinh độc tố. Tạp chí Y học dự phòng 15(188): 88-96
6. Nguyen Van Hung, Bui Thi Viet Ha, Dinh Thuy Hang (2016). An efficient method for isolation of bifidobacteria from infant gut. VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology 32(1S): 269-276
7. Nguyen Thi Giang, Pham Duc Ngoc, Tran My Hanh, Bui Thi Viet Ha (2016). The situation of antibiotic resistance of bacteria isolated form fresh water fish in Haiduong province. VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology 32(1S): 200-206
8. Nguyen Thi Hong Hue, Pham Duc Ngoc, Tran My Hanh, Ngo Anh Tien, Bui Thi Viet Ha (2016). Effects of environmental parameters on hydrogen production of Strain Clostridium beijerinckii CB3 isolated in North of Vietnam under anaerobic condition. VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology 32(1S): 258-268
9. Bùi Thị Việt Hà (2016). Tổng quan “Mononatri glutamate – Những tiến bộ trong kỹ thuật sản xuất”. Hội thảo Khoa học toàn quốc 2016: Tiến bộ kỹ thuật thực phẩm và kỹ thuật sinh học: Từ nghiên cứu đến sản xuất, p 270-278
10. Nguyen Thi Thanh Mai, Mai Thi Dam Linh, Nguyen Phuong Thu, Tran Van Tuan (2016). Identification of a new Candida tropicalis yeast strain possessing antagonistic activity against the spoilage bacteria isolated from the fermented vegetable products. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 32(1S): 313-320
2015
Bài báo quốc tế ISI/Scopus:
1. Lin CJ, Sasse C, Gerke J, Valerius O, Irmer H, Frauendorf H, Heinekamp T, Straßburger M, Tran VT, Herzog B, Braus-Stromeyer SA, Braus GH (2015). Transcription Factor SomA Is Required for Adhesion, Development and Virulence of the Human Pathogen Aspergillus fumigatus. PLoS Pathogens 11(11): e1005205
2. Thuy Thu Nguyen, Phuong Tran, Tha Luong, Hang Dinh, Ha Bui, Huy Nguyen, Hong Kim and Hai The Pham (2015). A lithotrophic microbial fuel cell operated with pseudomonads-dominated iron-oxidizing bacteria enriched at the anode”. Microbial Biotechnology 8: 579-589
3. Phuong Tran, Tha Luong, Thuy Nguyen, Huy Nguyen, Hong Kim and Hai The Pham (2015). Possibility of using a lithotrophic iron-oxidizing microbial fuel cell as a biosensor for detecting iron and manganese in water samples. Environmental Science: Processes & Impacts 17: 1806-1815
4. The Thu Pham, Van Thuoc Chu, Thi Viet Ha Bui, Thanh Thuy Nguyen, Quang Huy Tran, Thi Ngoc Mai Cung, Corinne Bouvier, Justine Brune, Sebastien Villeger, Thierry Bouvier, Yvan Bettarel (2015). Coral-associated viruses and bacteria in the Ha Long Bay, Vietnam. Aquatic Microbial Ecology 76: 149-161
Bài báo trong nước:
1. Vũ Thùy Linh, Phạm Thế Hải (2015). Ảnh hưởng của nguồn vi sinh vật ban đâu lên sự hình thành quần xã vi khuẩn điện hóa và hiệu quả hoạt động của pin nhiên liệu vi sinh vật. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 31(4S): 203-213
2. Phạm Thu Trang, Phạm Thế Thư, Bùi Thị Việt Hà (2015). Phân lập và sàng lọc vi khuẩn probiotic sinh carotenoid trong chất nhày san hô ở 2 quần đảo Cát Bà và Long Châu Việt Nam. VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology 31(4S): 445-452
3. Hoang Thi Vui, Nguyen Thi Tham, Bui Thi Viet Ha, Huynh Thi Lan Huong, Do Anh Tien, Pham Hai Bang (2015). Xử lý kị khí chất thải lò giết mổ tạo khí hydro. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường 22(228): 18-21
4. Nguyen Thi Khuyen, Vo Thi Hanh, Pham Thi Hien, Mai Thi Dam Linh, Tran Duc Long, Tran Thi Thuy Anh, Trinh Tat Cuong, Tran Van Tuan (2015). A modified method of fungal DNA extraction for molecular diagnosis to discriminate between Aspergillus oryzae and Aspergillus flavus. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 31(4S): 167-176
2014
Bài báo quốc tế ISI/Scopus:
1. Hoppenau CE, Tran VT, Kusch H, Aßhauer K, Landesfeind M, Meinicke P, Popova B, Braus-Stromeyer SA, and Braus GH (2014). Verticillium dahliae VdTHI4, involved in thiazole biosynthesis, stress response and DNA repair functions, is required for vascular disease induction in tomato. Environmental and Experimental Botany 108: 14-22
2. Reusche M, Truskina J, Thole K, Nagel L, Rindfleisch S, Tran VT, Braus-Stromeyer SA, Braus GH, Teichmann T, Lipka V (2014). Infections with the vascular pathogens Verticillium longisporum and Verticillium dahliae induce distinct disease symptoms and differentially affect drought stress tolerance of Arabidopsis thaliana. Environmental and Experimental Botany 108: 23-37
3. Tran VT, Braus-Stromeyer SA, Kusch H, Reusche M, Kaever A, Kühn A, Valerius O, Landesfeind M, Aßhauer K, Tech M, Hoff H, Pena-Centeno T, Stanke M, Lipka V and Braus GH (2014). Verticillium transcription activator of adhesion Vta2 suppresses microsclerotia formation and is required for systemic infection of plant roots. New Phytologist 202(2): 565-581
Bài báo trong nước:
1. Nông Minh Tuấn, Nguyễn Huy Bồng, Nguyễn Thị Hương, Nông Đức Bảo Linh, Nguyễn Khánh Linh, Phạm Thế Hải (2014). Optimization of the Design of a Microbial Fuel Cell for Use as a Biosensor Monitoring the Quality of Wastewater. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 30(3S): 285-294
2. Vu Thi Bich Hau, Nguyen Thanh Thuy, Bui  Thi Viet Ha, Dang Duc Anh, Nguyen Van Trang (2014). Production of Norovirrus-like partical – a potentially new vaccine against diarrhea in Vietnam. Vietnam Journal of Prevention medidine 1e(1): 13-20
3. Pham The Thu, Nguyen Dang Ngai, Bui Thi Viet Ha (2014). Điều kiện môi trường và quần xã vi khuẩn trong lớp chất nhầy san hô ven đảo Cát Bà và Long Châu, Việt Nam.Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển 14(3) (ISSN: 1859-3097)
2013
Bài báo quốc tế ISI/Scopus:
1. Timpner C, Braus-Stromeyer SA, Tran VT, Braus GH (2013). The Cpc1 regulator of the cross-pathway control of amino acid biosynthesis is required for pathogenicity of the vascular pathogen Verticillium longisporum. Molecular Plant-Microbe Interactions 26(11): 1312-1324
2. Van Tuan Tran, Susanna A Braus-Stromeyer, Christian Timpner, Gerhard H Braus (2013). Molecular diagnosis to discriminate pathogen and apathogen species of the hybrid Verticillium longisporum on the oilseed crop Brassica napus. Applied Microbiology and Biotechnology  97: 4467-4483
3. Chi BK, Roberts AA, Huyen TT, Bäsell K, Becher D, Albrecht D, Hamilton CJ, Antelmann H (2013). S-bacillithiolation protects conserved and essential proteins against hypochlorite stress in Firmicutes bacteria. Antioxidants & Redox Signaling 18(11): 1273-1295
4. Tien Anh Ngo and Ha Thi Viet Bui (2013). Biohydrogen Production Using Immobilized Cells of Hyperthermophilic Eubacterium Thermotoga neapolitana on Porous Glass Beads. Journal of Technology Innovations in Renewable Energy 2: 231-238
Bài báo trong nước:
1. Trần Thị Thanh Huyền, Nguyen Thị Trung, Trương Nam Hải (2013). Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn Edwardsiella ictaluri từ mẫu cá tra Việt Nam Pangasius hypophthalmus có biểu hiện bệnh gan thận mủ. Tạp chí Công nghệ sinh học 11(1): 79-86
2. Nguyen Thi Minh Thu, Nguyen Thi Phuong Anh, Bui Thi Viet Ha (2013). Antibacterial activity of Docynia fruit extract against antibiotic resistant bacterium causing respiratory tract ifnection (Moraxella catarrhalis). Journal of Natutal Sciences and Technology 29(2): 44-47
3. Phạm Thế Thư, Yvan Betteral, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đăng Ngãi (2013). Biến động khả năng hấp thụ các chất hữu cơ của hệ vi khuẩn trên san hô ven đảo Cát Bà và Long Châu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển 13(2): 168-177
2012
Bài báo quốc tế ISI/Scopus:
1. Tien Anh Ngo, Tra Huong Nguyen, Ha Thi Viet Bui (2012). Thermophilic fermentative hydrogen production from xylose by Thermotoga neapolitana DSM 4359. Renewable Energy 37: 174-179
Bài báo trong nước:
1. Dao Thi Luong, Nguyen Phu Thu Thuy, Trinh Thanh Trung, Bui Thi Viet Ha, Duong Van Hop (2012). Production of thermostable protease from Bacillus subtilis subsp. subtilis YS24 by solid state fermentation. VNU Journal of Science:  Natural Science and Technology 28(2S): 157-160
2. Tien Anh Ngo, Ha Thi Viet Bui (2012). Biohydrogen production from waste containing glycerol by Thermotoga neapolitana DSM 4359. VNU Journal of Science:  Natural Science and Technology 27(2S): 297-301
3. Giap Quynh Hoa, Ngo Anh Tien, Bui Thi Viet Ha (2012). Using tofu waste as substrate for hydrogen production of Thermotoga neapolitana DSM 4359. VNU Journal of Science:  Natural Science and Technology 28(2S): 110-117
2011
Bài báo quốc tế ISI/Scopus:
1.Hai The Pham and John S. Parkinson (2011). Phenol-sensing by E.coli chemoreceptor: a non-classical signaling process. Journal of Bacteriology 193(23): 6597-6604
Bài báo trong nước:
1. Trần Thị Thanh Huyền, Nguyen Thị Trung, Trương Nam Hải (2011). Phát hiện vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh trên cá tra Việt Nam bằng kỹ thuật PCR. Tạp chí Công nghệ sinh học, 9(1): 169-177
2. Tien Anh Ngo, Ha Thi Viet Bui (2011). Study on biohydrogen production from various substrates by Thermotoga neapolitana DSM 4359. VNU Journal of Science:  Natural Science and Technology 27(2S): 292-296
2010
Bài báo quốc tế ISI/Scopus:
1. Singh S, Braus-Stromeyer SA, Timpner C, Tran VT, Lohaus G, Reusche M, Knüfer J, Teichmann T, von Tiedemann A, Braus GH (2010). Silencing of Vlaro2 for chorismate synthase revealed that the phytopathogen Verticillium longisporum induces the cross-pathway control in the xylem. Applied Microbiology and Biotechnology 85(6): 1961-1976
Bài báo trong nước:
1. Trần Thị Thanh Huyền, Nguyen Thị Trung, Trương Nam Hải (2010). Loop-mediated isothermal amplification – a novel method applied to detect Edwardsiella ictaluri causing Edwardsiellosis in Tra catfish in Vietnam. VNU Journal of Science and Technology 26(4S): 575-581
2. Vu Thi Hue, Bui Thi Viet Ha (2010) Study on antibacterial acitivity toward bacteria causing upper respiratory (Moraxella catarrhalis) of Bacillus sp TM1.2 isolated from vinegar Docynia fruit (Docynia indica (Wall.) Decne). VNU Journal of Science and Technology 26(4S): 537-542
BẰNG SÁNG CHẾ (PATENTS)
1. Kim Byung Hong, Chang In Seop, Kang Kui Hyun, Jang Jae Kyung, and Pham The Hai. “A microbial fuel cell with improved cathode reaction as a low BOD sensor” - Đăng ký sáng chế quốc gia của Hàn Quốc số 10-0509680-0000 (16/08/2005).
2. Phạm Thế Hải, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Quang Huy & Nguyễn Thị Thu Thủy. “Quy trình sử dụng thiết bị pin nhiên liệu vi sinh vật để đánh giá nhanh chất lượng nước thải sau xử lý” – Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1797 do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày 17/7/2018
3. Chủng vi khuẩn Clostridium butyricum ST5 và quy trình lên men sản xuất Hydro sinh học bởi chủng này", số đơn 2-2017-00304 của Cục Sở hữu trí tuệ. (File đính kèm: QĐ số 73403/QĐ-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ ngày 23/10/2017).

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên