Lịch sử phát triển

1. Vài nét lịch sử:

Trụ sở giao dịch và địa chỉ Trung tâm: 

  • Phòng 208 Nhà T2, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

  • Điện thoại: 5581037

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sự sống trực thuộc Khoa Sinh học được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Sinh học phân tử và Công nghệ tế bào và Trung tâm Đa dạng Sinh học và phát triển bền vững. Trung tâm có các phòng nghiên cứu: Công nghệ tế bào thực vật, Công nghệ tế bào động vật, Công nghệ gen, Sinh học phân tử, Sinh học y dược, Công nghệ protein-enzym. Ngoài ra trung tâm còn có 2 phòng máy: phòng hiển vi và phòng máy ly tâm. Trung tâm là đơn vị nghiên cứu và triển khai khoa học và công nghệ, hỗ trợ và tham gia đào tạo, tư vấn, dịch vụ khoa học công nghệ về lĩnh vực sinh học phân tử và công nghệ tế bào.

2. Số lượng cán bộ, công chức hiện nay:

Trung tâm có 42 người, trong đó có 2 GS, 5 PGS, 16 TS, 12 ThS

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên