Công bố khoa học

  1. Nguyen Thi Minh Thu, Nguyen Thi Phuong Anh, Bui Thi Viet Ha (2013). Antibacterial activity of Docynia fruit extract against antibiotic resistant bacterium causing respiratory tract ifnection (Moraxella catarrhalis). Jounal of Natutal Sciences and Technology, Vol 29 (2): 13-17.

  2. Phạm Thế Thu,  Yvan Betteral, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đăng Ngãi (2013). Biến động khả năng hấp thụ các chất hữu cơ của hệ vi khuẩn trên san hô ven đảo Cát Bà và Long Châu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tạp 13, Số 2; 2013: 168-177.

  3. Hong Nhung Tran, Thi Ha Lien Nghiem, Thi Thuy Duong Vu, Minh Tan Pham, Thi Van Nguyen, Thu Trang Tran, Viet Ha Chu, Kim Thuan Tong, Thanh Thuy Tran, Thi Thanh Xuan Le, Jean-Claude Brochon, Thi Quy Nguyen, My Nhung Hoang, Cao Nguyen Duong, Thi Thuy Nguyen, Anh Tuan Hoang and Phuong Hoa Nguyen (2013). Dye-doped silica-based nanoparticles for bioapplications. Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 4 (2013) 043001 (13pp).

  4. Thuong PT, Hung TM, Khoi NM, Nhung HT, Chinh NT, Quy NT, Jang TS, Na M (2013). Cytotoxic and anti-tumor activities of lignans from the seed of Vietnamese nutmeg Myristicafragrans. Arch Pharm Res. 2013 Jul 23,DOI 10.1007/s12272-013-0185-4

  5. Hoàng Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Lai Thành (2013). Xây dựng mô hình tăng sinh mạch máu bằng phương pháp đồng nuôi cấy khối cầu đa bào ung thư MCF7 và tế bào nội mô tĩnh mạch dây rốn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ toàn quốc: 689 – 694.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên